Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Handicap og psykiatri Myndighed, værgemål og fuldmagt Myndig - umyndig

I Danmark er myndighedsalderen 18 år, men du kan blive helt eller delvist umyndig

Du bliver myndig, når du fylder 18 år.

Det betyder, at du kan indgå bindende aftaler, disponere over din egen økonomi, og at du kan indgå forskellige former for retslige handlinger, fx købe ejendom.

Når du er myndig, har du stemmeret til valg i Danmark og til Europa-Parlamentet.

Læs om myndig-umyndig

Er du under 18 år, er du automatisk umyndig, og din værge er den, der har forældremyndigheden.

Indtil du fylder 18 år, kan dine forældre derfor bestemme over dine handlinger i en række sager.

Selvom du er fyldt 18 år, kan du helt eller delvist få frataget din økonomisk retlige handleevne for at forhindre, at du ikke havner i økonomisk uføre, fordi du bliver økonomisk udnyttet, eller fordi du selv bruger dine penge på en meget hensigtsmæssig måde.

Hvis du bliver helt eller delvist umyndig, betyder det, at du får frataget din handleevne og får udpeget en værge, som bestemmer over din økonomi.

Det er domstolene, der helt eller delvist kan fratage dig din retlige handleevne. Familieretshuset kan imidlertid behandle en ansøgning om indskrænkelse eller ophævelse af fratagelse af din retlige handleevne.

Helt umyndig

Hvis du helt mister din (økonomiske) retlige handleevne, bliver du umyndig. Det betyder, at du ikke kan indgå gyldige økonomiske aftaler.

Når du bliver umyndig, mister du også din ret til at stemme ved valg til Folketinget, og din værge kan ikke stemme på dine vegne.

Du kan fortsat stemme ved kommunalvalg, valg til regionsrådet og valg til Europa-Parlamentet.

Delvist umyndig

Mister du delvist din (økonomiske) retlige handleevne, er du fortsat myndig, men du kan ikke indgå gyldige økonomiske aftaler på de områder, hvor din handleevne er frataget.

Du kan dog stadig stemme ved valg til Folketinget.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Du kan også læse om værgemål på familieretshuset.dk

Kontakt

Kontakt os
Visitationen

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Skriv sikkert til os (MitID)

Visitationen - Ældre og Hjælpemidler

Tlf.: 99454420

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag 8.00 - 9.00 og 10.00 - 13.30

Visitationen - Det Specialiserede Område

Tlf.: 9945 4421

Telefontider
Mandag - fredag 8.00 - 14.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback