Skip til hoved indholdet

Grundlovsceremoni

    Hjem Demokrati Grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som giver statsborgerskab til nye borgere.

Brønderslev Kommune holder 2 årlige Grundlovsceremonier, den ene i foråret og den anden i efteråret. De nærmere tidspunkter bliver passet ind i forhold til, hvornår Folketinget vedtager en ny lov om statsborgerskaber.

I 2024 afholder Brønderslev Kommune cermoni den 29. februar og den 29. august.

Hvis du har fået statsborgerskab ved lov, bliver du inviteret til Grundlovsceremoni i Brønderslev Kommune mellem 1 og 4 måneder efter, at du har fået dit statsborgerskab.

Invitationen bliver offentliggjort i lokalaviser og her på hjemmesiden.

Læs mere om Grundlovsceremoni

Ved Grundlovsceremonien byder borgermesteren velkommen til de nye danske statsborgere i Brønderslev Kommune.
Som ny statsborger skal du underskrive en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de danske retsprincipper og værdier, herunder det danske demokrati. Når du har underskrevet erklæringen, skal du give hånd til en repræsentant for kommunalbestyrelsen i Brønderslev. Ved Grundlovsceremonien den 29. august 2024 er det borgmester Mikael Klitgaard du giver hånd til.
Du er velkommen til at tage din ægtefælle / samlever med. Der er plads til 1 gæst pr. deltager i ceremonien.

Du kan deltage i ceremonien, hvis du er bosat i Brønderslev Kommune.
Hvis du ønsker at deltage i Grundlovsceremonien torsdag den 29. august 2024 kl. 15.30 til 16.30 kan du tilmelde dig via digital post.
Brønderslev Kommune gør opmærksom på reglerne og videregivelse af personlige oplysninger sker i overensstemmelse med GDPR-reglerne.
Når du melder dig til Grundlovsceremonien skal du oplyse dit fulde navn, din fødselsdato, adresse og om du ønsker at have en gæst med.
Du skal tilmelde dig senest den 18. august 2024 kl. 12.00.

Du får en kvittering i e-Boks på modtagelsen af din tilmelding senest 2 dage efter, at du har meldt dig til. Hvis du ikke får en kvittering, må du gerne kontakte Karina Fjordside på mail eller på telefon 9945 4794.

Informationsbrev vedrørende grundlovscermoni

Når den lov om indfødsrets meddelelse, du er optaget på, er vedtaget, vil du modtage et brev med information om grundlovsceremonien, hvis du er omfattet af krav om deltagelse i en ceremoni. Brevet vil blive sendt til din e-boks kort tid efter lovens vedtagelse.

Tro- og love erklæring

Brevet vil være vedlagt en erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet og i udlandet. Det er en betingelse for din deltagelse i en grundlovsceremoni, at du udfylder og underskriver erklæringen og sender den til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal have modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni. Har du spørgsmål til erklæringen skal du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet, Brønderslev Kommune kan ikke hjælpe med denne.

Til Grundlovsceremonien skal du have gyldig billedlegitimation med, det kan være

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndig-hed i Danmark
  • pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU- / EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • pas som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i punkt 1 og 2 nævn-te lande. Et sådan pas, skal der være sat en opholdssticker i, for at det er gyldig legitimation.

Hvis du ikke har en af de nævnte billedelegitimationer kan du søge Udlændige- og Integrationsministeriet om tilladelse til at bruge en anden form for legitimation. Det er dit eget ansvar, at den anden form for legitimation er godkendt inden Grundlovsceremonien.

Læs mere om...

Grundlovsceremoni

Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback