Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som giver statsborgerskab til nye borgere.

Brønderslev Kommune holder 2 årlige Grundlovsceremonier, den ene i foråret og den anden i efteråret. De nærmere tidspunkter bliver passet ind i forhold til, hvornår Folketinget vedtager en ny lov om statsborgerskaber.

I 2023 afholder Brønderslev Kommune cermoni den 4. maj og den 31. august.

Hvis du har fået statsborgerskab ved lov, bliver du inviteret til Grundlovsceremoni i Brønderslev Kommune mellem 1 og 4 måneder efter, at du har fået dit statsborgerskab.

Invitationen bliver offentliggjort i lokalaviser og her på hjemmesiden.

Læs mere om Grundlovsceremoni

Ved Grundlovsceremonien byder borgermesteren velkommen til de nye danske statsborgere i Brønderslev Kommune.
Som ny statsborger skal du underskrive en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de danske retsprincipper og værdier, herunder det danske demokrati. Når du har underskrevet erklæringen, skal du give hånd til en repræsentant for kommunalbestyrelsen i Brønderslev. Ved Grundlovsceremonien den 4. maj 2023 er det borgmester Mikael Klitgaard du giver hånd til.
Du er velkommen til at tage din ægtefælle / samlever med. Der er plads til 1 gæst pr. deltager i ceremonien.

Du kan deltage i ceremonien, hvis du er bosat i Brønderslev Kommune.
Hvis du ønsker at deltage i Grundlovsceremonien torsdag den 4. maj 2023 kl. 15.30 til 16.30 kan du tilmelde dig via digital post.
Brønderslev Kommune gør opmærksom på reglerne og videregivelse af personlige oplysninger sker i overensstemmelse med GDPR-reglerne.
Når du melder dig til Grundlovsceremonien skal du oplyse dit fulde navn, din fødselsdato, adresse og om du ønsker at have en gæst med.
Du skal tilmelde dig senest den 17. april 2023 kl. 12.00.

Du får en kvittering i e-Boks på modtagelsen af din tilmelding senest 2 dage efter, at du har meldt dig til. Hvis du ikke får en kvittering, må du gerne kontakte Tina Jensen på mail Tina.Juul.Jensen@99454545.dk eller på telefon 9945 5029.

Når du kommer til Grundlovsceremonien, skal du have ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark” med. Du får den sendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Husk at du må først skrive erklæringen under ved Grundlovsceremonien. Hvis du har skrevet den under tidligere, bliver den afvist.

Til Grundlovsceremonien skal du have gyldig billedlegitimation med, det kan være

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndig-hed i Danmark
  • pas, identifikationskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU- / EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • pas som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i punkt 1 og 2 nævn-te lande. Et sådan pas, skal der være sat en opholdssticker i, for at det er gyldig legitimation.

Hvis du ikke har en af de nævnte billedelegitimationer kan du søge Udlændige- og Integrationsministeriet om tilladelse til at bruge en anden form for legitimation. Det er dit eget ansvar, at den anden form for legitimation er godkendt inden Grundlovsceremonien.

Læs mere om...

Kontakt

Kontakt os
Sekretariatet - Grundlovsceremoni

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tina Juul Jensen

Sekretariatsmedarbejder

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback