Skip til hoved indholdet

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum

    Hjem Demokrati Råd og nævn Det Lokale Arbejdsmarkedsforum

Forummet er med til at sikre en aktiv inddragelse af vigtige interessenter i udviklingen af den lokale arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum i Brønderslev Kommune består af 15 medlemmer.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum i Brønderslev Kommune består af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets formand, repræsentanter fra fagbevægelsen og lokale virksomheder. 

Læs om Det Lokale Arbejdsmarkedsforum

For at sikre inddragelsen af arbejdsmarkedets parter i udformningen af den lokale beskæftigelsespolitik, blev der i 2015 etableret et lokalt arbejdsmarkedsforum (LAF) i Brønderslev Kommune.

Byrådet har besluttet, at LAF videreføres, da det fortsat er vigtigt at have partsinddragelse i den lokale beskæftigelsesindsats. 

Sammensætning

LAF er sammensat af følgende:

  • Formanden for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Stedfortræder udpeges af Byrådet i Brønderslev Kommune
  • Lokale repræsentanter fra virksomheder
  • Lokale repræsentanter fra Fagbevægelsens Hovedorganisation Brønderslev

Formandskabet i LAF består af formanden for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og næstformanden i LAF. Næstformanden udpeges af LAF på forummets første møde.

Tidsramme

Arbejdsmarkedsforummet følger valgperioden og fortsætter til 2025. 

Formål

Formålet med forummet er at sikre aktiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter og andre vigtige interessenter i den lokale arbejdsmarkedspolitik. Herunder skal arbejdsmarkedsforummet medvirke til at sikre en aktiv inddragelse af kommunens virksomheder i beskæftigelsespolitikken. 
Der er tale om et 100 % rådgivende organ, og arbejdet i arbejdsmarkedsforummet er ikke underlagt lovgivningsmæssige rammer. 

Møder i 2022

LAF afholder fire møder i 2022. 

Møderne afholdes som temamøder i forhold til relevante beskæftigelsespolitiske problematikker. Til møderne kan der indkaldes relevante repræsentanter fra uddannelsessektoren eller sundhedsvæsnet mv., afhængigt af det konkrete tema.

Formandskabet i forummet tilrettelægger temamøderne i samarbejde med Fagforvaltningen for Beskæftigelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse varetager sekretariatsbetjening af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum. 

Møderne i 2022 afholdes på følgende datoer: 

  • Vinter/forårsmøde: 3. marts 2022 kl. 14-16
  • Forår/sommermøde: 10. maj 2022 kl. 14-16
  • Sensommermøde: 15. september 2022 kl. 14-16
  • Beskæftigelsesplan/efterårsmøde/fællesmøde: 16. november 2022

Ved udgangen af 2022 fastlægges møderne for 2023.

Medlemmer af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum

Udpeget af Byrådet - Formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Udpeget af Handicaprådet

Udpeget af Hi-Con

Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Udpeget af Hosta Industries (Hjallerup)

Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Udpeget af Jørns Busrejser

Udpeget af JKE Design

Udpeget af Basis-Tryk & Skilte (Dronninglund)

Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation

Udpeget af M2-Byg (Dronninglund)

Udpeget af Backyard Living

Udpeget af LandboNord (Brønderslev)

Udpeget af Cubic (Brønderslev)

Kontakt

Kontakt os
Sekretær for Det Lokale Arbejdsmarkedsforum

Andreas Larsen

AC medarbejder

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback