Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre og omsorg Hjemmehjælp og ældrepleje Aflastning

Du kan få hjælp til aflastning, hvis din ægtefælle/samlever varetager din personlige pleje, hvis du er dement eller du i en konkret situation ikke kan klare dig i eget hjem

Tilbuddet om aflastning tager hånd om den store belastning, det kan være for din ægtefælle eller samlever at passe dig, der har et stort plejebehov i hjemmet eller kan være med til at give dig den optimale pleje og omsorg, fx efter udskrivelse fra hospitalet.

Læs om

I kan få tilbudt afløsning/aflastning, hvis din ægtefælle eller samlever deltager i en stor del af din pleje hen over hele døgnet og derfor har behov for hjælp til andre opgaver i hjemmet.

I kan få afløsning/aflastning hver uge, og det er din ægtefælle/samlever, der aftaler, hvilken hjælp der er behov for sammen med hjemmeplejeleverandøren. Hjælpen kan fx være aflastning til at komme ud af huset eller praktiske opgaver i hjemmet. Rengøring kan indgå hver 2. uge.

Ønsker I at flytte hjælpen, skal I aftale det med leverandøren senest 5 hverdage før den aftalte dag.

Har I behov for at aflyse hjælpen, skal det ske til leverandøren senest kl. 12:00 dagen før.

Bliver du indlagt, får Visitationen automatisk besked fra sygehuset, og giver hjemmeplejeleverandøren besked.

Du eller din ægtefælle/samlever kan få tilbudt, at du kommer på et midlertidig aflastningsophold, hvis du fx er ude af stand til at klare dig hjemme med hjemmehjælp, har behov for at få afklaret din situation eller du har behov for at genoptræne færdigheder efter sygdom/sygehusophold.

Det midlertidige ophold varer typisk 1-4 uger, og foregår primært på Plejecenter Margrethelund eller Plejecenter Hellevadlund.

Du skal selv betale transporten til og fra aflastningsboligen samt kost og forplejning efter de gældende takster.

Periodevis aflastning er et midlertidigt aflastningsophold, som du kan få tilbudt, hvis du har en demensdiagnose eller demenslignende symptomer.

Du kan få periodevis aflastning 1 uge hver 6. uge, og aflastningen foregår enten på Plejecenter Margrethelund eller Plejecenter Valdemarsgade.

Du skal selv betale transporten til og fra aflastningsboligen samt for-plejning og vask af tøj efter de gældende takster.

For at ansøge om aflastning kan du benytte dig af den digitale selvbetjeningsløsning eller du kan kontakte Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Har du behov for, at en pårørende ansøger for dig, skal du give personen fuldmagt til at søge på dine vegne.

Du får senest svar indenfor:

  • 4 uger ved afløsning og aflastning i hjemmet
  • Straks ved midlertidigt aflastningsophold i akutte situationer
  • 2 uger ved øvrigt

Ønsker du ikke længere at benytte tilbuddet om aflastning, kan du henvende dig til Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4420

Skriv sikkert til os (MitID)

Telefontider
Mandag - torsdag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback