Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre og omsorg Hjemmehjælp og ældrepleje Hjemmehjælp

Hjemmehjælp er forskellige former for hjælp i dit hjem til personlig pleje og praktisk hjælp

Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, fx at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m.

Praktisk hjælp er hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, fx hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.

Du kan få hjemmehjælp, hvis du har et midlertidigt eller varigt nedsat funktionsniveau fx som følge af sygdom og/eller særlige sociale problemer.

Hjemmehjælpen skal støtte op om dine egne ressourcer, så du kan leve så selvstændigt og aktivt som muligt.

Læs om hjemmehjælp

Du kan få hjemmehjælp, hvis du har et midlertidigt eller varigt nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer, som gør, at du ikke kan eller har meget svært ved at udføre de praktiske opgaver i dit hjem og/eller varetage din personlige pleje.

Hjælpen du kan få, afhænger af din samlede situation, dit funktionsniveau, hvilke opgaver du ikke selv kan udføre og om der er andre i husstanden, som kan varetage nogle af opgaverne.

Læs kvalitetsstandarder for (nyt vindue)

Ønsker du at ansøge om hjemmehjælp, skal du henvende dig til Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Har du behov for, at en pårørende eller andre ansøger for dig, skal du give personen fuldmagt til at søge på dine vegne.

Når du ansøger om hjemmehjælp, kommer vi på hjemmebesøg for at drøfte din situation og dit behov for hjælp.

Først afklarer vi, om du, ved hjælp af et rehabiliteringsforløb, som består af 12 ugers træning, selv kan udføre opgaverne eller kan deltage i opgaverne. Træningen foregår i dit eget hjem og er et samarbejde mellem terapeuter, Hjemmeplejen og dig.

Når vi vurderer dit behov for hjælp, undersøger vi altid, om hjælpemidler, forbrugsgoder og velfærdsteknologier kan gøre dig mere selvhjulpen.

Hvis du får bevilget hjemmehjælp, modtager du en afgørelse med en beskrivelse af, hvilke opgaver du får hjælp til.

Du kan få bevilget hjælp til praktiske opgaver i dit hjem, personlig pleje, støtte og vejledning samt klippekort.

Du får senest svar indenfor:

  • straks i akutte situationer ved personlig plene
  • 7 dage ved personlig pleje
  • 4 uger ved praktisk hjælp

Får du bevilget hjemmehjælp, kan du vælge, hvilken af kommunens leverandører, der skal levere hjælpen.

I Brønderslev Kommune er følgende hjemmeplejeleverandører godkendt:

Du kan også vælge selv at udpege en hjælper til at udføre de opgaver, du er bevilget hjælp til.

Personen bliver godkendt og ansat af kommunen. 

Hvis du er bevilget hjemmehjælp, kan du bytte den bevilgede hjælp til andre ydelser, fx kan du bytte støvsugning til afvaskning af køkkenlåger. Du kan også vælge at bytte hjælpen til at udvide en ydelse, du er bevilget, fx kan du bytte gulvvask til ekstra grundig støvsugning.

I det daglige er det dig, der sammen med hjælperen aftaler, hvilken hjælp du ønsker at bytte. Hvis hjælperen bliver i tvivl, leverer hun den hjælp, du er bevilget, og undersøger dine muligheder for at bytte til næste gang.

Er du væk fra hjemmet i længere tid, fx i sommerhus, skal du huske at aflyse hjælpen hos leverandøren. Det kan du gøre ved at give leverandøren besked senest kl. 12.00 dagen før.

Har du behov for at flytte hjælpen, kan du aftale det med leverandøren senest 14 dage før den aftalte dag. Hvis det ikke er muligt for leverandøren at flytte hjælpen, betragtes den som aflyst fra din side.

Hvis du tager på ferie i Danmark, har du mulighed for at få hjælpen med dig. Det er den kommune, du tager på ferie i, der beslutter, hvilken hjælp du kan få.

For at få hjælpen med dig, skal du henvende dig til Visitationen, Ældre og Hjælpemidler i god tid.

Hvis du flytter til en anden kommune, skal du afslutte hjælpen og ansøge om hjemmehjælp i den kommune, du flytter til.

Du har udgifter til miljøvenlige rengøringsmidler og rengøringsredskaber, der er lette at anvende for medarbejderne.

Ønsker du at afslutte hjælpen, skal du kontakte Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Når du får hjemmehjælp, bliver dit hjem medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at du ikke kan ryge, mens medarbejderen er i dit hjem, og vi kan bede dig om at indrette dig, så der er plads til medarbejdere og eventuelle hjælpemidler.

Det betyder også, at Arbejdstilsynet kan bede om lov til at få adgang til dit hjem for at undersøge, at arbejdsforholdene for medarbejderne er i orden i dit hjem.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Timepris personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp).

Praktisk hjælp (pr. time) 392,00
Personlig pleje - Hverdagstimer (pr. time) 392,00
Personlig pleje - Øvrig tid (pr. time) 544,00

Midlertidig hjemmehjælp
Lovbestemt - efter indkomst

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4420

Skriv sikkert til os (MitID)

Telefontider
Mandag - torsdag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback