Skip til hoved indholdet

Børnehaver

  Hjem Borger Familie, børn og unge Børnepasning 0-6 år Børnehaver

Brønderslev Kommune har pasningsgaranti. Det betyder, at hvis du har brug for at få dit barn passet, så tildeles dit barn en plads i et alderssvarende tilbud

Du skal altid opskrive dit barn via den digitale pladsanvisning.

 • Dit barn kan opskrives på venteliste til en plads i børnehave umiddelbart efter fødsel.
 • Dit barn har ret til et dagtilbud fra barnet er 26 uger og frem til skolestart.
 • Du kan indmelde dit barn på fuld tid eller en plads på 32 timer pr. uge.
 • Pladsanvisningen anviser pladser ca. 6 måneder før behovsdato. 
 • Udmeldelse et pasningstilbud, skal det ske med en måneds varsel til den 1. i en måned eller 15. i en måned.
 • Hvis I fraflytter kommunen eller vælger at skifte til en privat institution eller pasningsordning, skal du huske at give Pladsanvisningen besked og være opmærksom på, at der fortsat er én måneds opsigelse til den 1. eller 15. i en måned.

Kommunale og selvejende børnehaver i Brønderslev Kommune

Tildeling af plads børnehave sker som hovedregel efter behovsdato og anciennitet beregnet ud fra ansøgningstidspunkt. Ledig plads tildeles det barn som har et aktuelt behov og den højeste anciennitet på ventelisten.

Anciennitetsprincippet kan fraviges i følgende tilfælde:

 1. Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov
 2. Søskende til allerede indskrevne børn i dagtilbuddet
 3. Børn der indmeldes i et integreret dagtilbud, er sikret plads her indtil skolestart

I Brønderslev Kommune arbejdes med et nærhedsprincip, som tager udgangspunkt i den geografiske placering af det tilbudte dagtilbud. Det tilstræbes, at den tilbudte plads, uanset hvilken type plads, der er tale om, tilgodeser dette.

Får dit barn ikke plads i det dagtilbud du ønsker, beholder du din plads på ventelisten. Når der bliver ledig plads, vil du få tilbud om en overflytning til den institution, du havde som 1. prioritet til dit barn.

Asaa

Asaa Børnehave
Rusen 5
9340 Asaa
9945 5425
Åbningstider 6.30 - 17.00

Asaa Børnehave (nyt vindue)

Brønderslev

Børnehuset Fasanen
Fasanvej 20
9945 4768
Åbningstider 6.30 - 17.00

I Børnehuset Fasanen er der madordning. Prisen for madordning findes under takster.

Børnehuset Fasanen (nyt vindue)

Børnehuset Galaksen
Nordens Allé 65
9945 5880
Åbningstider 6.30 - 17.00

Børnehuset Galaksen (nyt vindue)

Børnehaven Kornumgård
Kornumgårdsvej 22
9945 4983
Åbningstider 6.30 - 17.00

Børnehaven Kornumgård (nyt vindue)

Børnehaven Lærkereden
Parkvej 55
9945 4800
Åbningstider 6.30 - 17.00

I Børnehaven Lærkereden er der madordning. Prisen for madordning findes under takster.

Børnehaven Lærkereden (nyt vindue)

Børnehaven Sct. Georgsgården
Nordens Allé 1
9945 4982
Åbningstider 6.30 - 17.00

I Børnehaven Sct. Georgsgården er der madordning. Prisen for madordning findes under takster.

Børnehaven Sct. Georgsgården (nyt vindue)

Børnehuset Brundur
Rømersvej 3
9945 4949
Åbningstider 6.30 - 17.00

I Børnehuset Brundur er der madordning. Prisen for madordning findes under takster.

Børnehuset Brundur (nyt vindue)

Dronninglund

Børnehuset Himmelblå
Falkevej 1 a
9945 5010
Åbningstider 6.30 - 17.00

Børnehuset Himmelblå (nyt vindue)
Børnehuset Himmelblå §32 (nyt vindue)

Den Grønne Giraf
Margrethelund 4
9945 4801
Åbningstider 6.30 - 17.00

I Den Grønne Giraf er der madordning. Prisen for madordning findes under takster

Den Grønne Giraf (nyt vindue)

Dronninglund Børnehave, selvejende
Hybenvej
9945 5742
Åbningstider 6.30 - 17.00

Dronninglund Børnehave (nyt vindue)

Flauenskjold

Flauenskjold Børnehave
Ingeborg Skeelsvej 31
4132 9242
Åbningstider 6.30 - 17.00

Flauenskjold Børnehave (nyt vindue)

Hjallerup

Børnehaven Møllegården
Algade 35
9945 4660
Åbningstider 6.30 - 17.00

Børnehaven Møllegården (nyt vindue)

Børnehuset Petra
Granvej 13
9945 4996
Åbningstider 6.30 - 17.00

Børnehuset Petra (nyt vindue)

Børnehaven 7-Spring
Østermarken 120
9320 Hjallerup
Åbningstider 6.30 - 17.00

Børnehaven 7-Spring (nyt vindue)

Jerslev

Børnehaven Livstræet
Samsøgade 21
9740 Jerslev
9945 4720
Åbningstider 6.30 - 17.00

Børnehaven Livstræet (nyt vindue)

Klokkerholm

Klokkerholm Børnehave
Anemonevej 7
9945 5444
Åbningstider 6.30 - 17.00

Klokkerholm Børnehave (nyt vindue)

Thise

Børnehaven Skovbakken
Jens Thisevej 26
9945 4712
Åbningstider 6.30 - 17.00

Børnehaven Skovbakken (nyt vindue)

Ø. Brønderslev

Børnehaven Troldehøj
Elmevej 104
9945 4984
Åbningstider 6.30 - 17.00

I Børnehaven Troldehøj er der madordning. Prisen for madordning findes under takster.

Børnehaven Troldehøj (nyt vindue)

Der er mulighed for dispensation for udvidet åbningstid i det enkelte dagtilbud. Dette aftales med dagtilbudslederen.

Ved ferier og helligdage findes der alternative pasningsmuligheder. Alternativ pasning på lukkedage aftales og koordineres med dagtilbuddene i lokalområdet.

For mere information, se dagtilbuddets egen hjemmeside:

Er én eller begge forældre på barsel, er der mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer om ugen.

Hvis I søger en deltidsplads, skal du/I dokumentere, at i afholder fravær efter barselsorloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor du/I ønsker at få tilbudt deltidsplads.

Ansøgning om deltidsplads ved barselsorlov behandles af Pladsanvisningen. Sagsbehandlingstiden er fastsat til 2 uger fra at ansøgning samt relevante bilag er modtaget

Hvis begge  forældre har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har forældrene mulighed for at få et kombinationstilbud.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til ’fleksibel pasning’.

Fleksibiliteten i kombinationstilbuddet betyder, at du/I kan vælge fx at lægge alle timer i henholdsvis dagtilbud og fleksibel pasning indenfor to uger, hvorefter du/I selv passer barnet i de to følgende uger osv. Sagsbehandlingsfrist på ansøgning er 2 uger.

Der ydes søskendetilskud til forældre der har mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og 50% af taksten for øvrige pladser. Tilskuddet beregner automatisk, og du skal ikke ansøge om søskendetilskud.

Søskendetilskud når dit barn går i privat pasning:

Hvis dit barn bliver passet i privat pasningsordning, kan I få 85% af søskendetilskuddet af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen. Søskendetilskuddet i privat pasning er derfor 85% af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse.

Vuggestuer

Vuggestuer pr. måned (11 måneder) 3.628,00

Dagpleje

48 timer ugentlig - pr. måned (11 måneder) 2.635,00

Børnehaver

Gennemsnitstakst for alle børnehaver.
For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.

Heldags - pr. måned (11 måneder) 2.158,00
32 timer/halvdagsplads - pr. måned (11) 1.727,00
Takst for frokostordning pr. måned (11) 623,00

Pasning i anden kommune end bopælskommune

Når du bor i Brønderslev Kommune, er det os som bopælskommune der opkræver for din daginstitutionsplads. Det er også os der opkræver, selvom du vælger pasning i anden kommune.
Vælger du pasning i anden kommune skal du være opmærksom på, at forældrebetalingen kan være højere end Brønderslev Kommunes egne takster. Vi anbefaler dig at tage kontakt til Pladsanvisningen og forhøre dig om takster for pasning i anden kommune.

Kommunalt tilskud til legestuer i byer uden daginstitution

Årligt pr. barn indmeldt pr. 1. september 127,00

Kommunalt tilskud til privat pasning

Dagplejebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud 5.403,00
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr måned ved 75% i tilskud 4.089,00
Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år 91.879,00
Vuggestue: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående) 73.503,40
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år 65.431,00
Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. år ved 32 timer/halvdagsplads (80% af ovenstående) 52.344,80

Kombinationstilbud

For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.
Månedligt fradrag i forældrebetaling.

Dagplejeplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned 64,41
Vuggestueplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned 88,68
Børnehaveplads 32 timer: Kontakt Pladsanvisningen for ansøgning 49,47

Tilskud til fleksibel børnepasser

Barnets alder: 24 uger til 2 år og 10 mdr. - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned 112,56
Barnets alder: 2 år og 11 mdr. til skolestart - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned 77,89

Læs også om:

Kontakt

Kontakt os
Pladsanvisningen

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4599

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)

Telefontider
Mandag og tirsdag 9.00 - 11.00
Torsdag 9.00 - 11.00 og 16.00 - 17.00

Vejledning til Digital Pladsanvisning

Her finder du vejledninger i brugen af selvbetjeningsløsninger til:

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback