Skip til hoved indholdet

Stoffer og medicin

  Hjem Borger Familie, børn og unge Rusmidler Stoffer og medicin

Brønderslev Kommune har forskellige kommunale behandlingstilbud til dig, der er fyldt 18 år, og som ønsker hjælp til at kontrollere dit stof- eller medicinmisbrug

Tilbuddene skal være med til at afhjælpe de skader eller problemer, som du kan udvikle ved et misbrug.

Vi har fokus på selvstændighed og høj livskvalitet, og vi sigter efter at reducere eller stabilisere dit misbrug - og måske gøre dig helt stoffri.

Læs om stoffer og medicin

Du kan komme i behandling for dit stof- eller medicinmisbrug, hvis du er fyldt 18 år, og ønsker hjælp til at kontrollere dit misbrug.

Brønderslev Kommune har forskellige behandlingstilbud, som du kan ansøge om:

Ansøgning om behandling

Ønsker du hjælp til et misbrug, kan du henvende dig til Brønderslev Kommune og aftale en tid til udredning med en socialfaglig rådgiver.

 • Hvis du er over 30 år eller er tilkendt pension, skal du kontakte Visitationen, Det Specialiserede Område.
 • Hvis du er under 30 år, skal du kontakte UngeCentret.

Udredning er samtale(r) med rådgiveren om dit forbrug, og hvad de betyder for din hverdag. I vil også snakke om dine mål for forløbet og eventuelle ønsker til behandlingstilbuddet.

Vi sender en skriftlig afgørelse til dig.

Anonym behandling

Ønsker du anonym behandling for dit stofmisbrug, kan du kontakte Misbrugscenter Brønderslev og aftale tid til udredningssamtale. Samtalen foregår på en måde, så din anonymitet sikres.

Rådgivning og vejledning

Har du spørgsmål, bekymringer eller brug for information om rusmiddelforbrug eller misbrugsbehandling, kan du henvende dig til Brønderslev Kommune.

Du får senest svar indenfor 2 uger.

Du kan få tilbudt ambulant behandling, hvis du har et misbrug, og du ønsker at blive stoffri. Formålet kan også være at minimere af skader ved misbrug.

Ambulant behandling består af individuelle samtaler. Du kommer som oftest til samtale 1-2 gange om ugen. Samtalen varer cirka en time, men kan variere efter behov.

Hvis du ønsker det, og det er hensigtsmæssigt, kan dine pårørende inddrages i forløbet.

Et dagbehandlingsforløb er målrettet dig, der har et omfattende misbrug og et behov for en helhedsorienteret behandlingsindsats.

Formålet med dagbehandling er at støtte dig i at få en mere stabil tilværelse, med ophør eller reduktion af dit misbrug.

Du kan også benytte dig af tilbuddet, hvis du har behov for en form for efterbehandling.

Du kan få tilbudt døgnbehandling, hvis du har et omfattende og komplekst misbrug.

Inden du kan få tilbudt døgnbehandling, skal ambulant behandling og dagbehandling være afprøvet, medmindre der er et åbenlyst behov.

Som udgangspunkt er der tre faser i behandlingsforløbet:

 • Afgiftningsforløb, typisk på forsorgshjem/egen læge
 • Primært behandlingsforløb
 • Udslusningsforløb, som tilrettelægges ud fra en individuel vurdering

Hvis du har et langvarigt og komplekst misbrug, har du mulighed for at søge om substitutionsbehandling, som er lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler.

Du kan få bevilget indsatsen, hvis du ikke kan bruge andre behandlinger eller ikke kan deltage i et nedtrapningsforløb.

Substitutionsbehandlingen skal hjælpe med at reducere dine skader og stabilisere dit misbrug.

Har du et behandlingskrævende stofmisbrug, men ikke har andre sociale problemer, kan du komme i anonym behandling.

Indsatsen er ambulant, og tilbydes som individuel behandling og/eller som gruppebehandling.

Har du spørgsmål, bekymringer eller et behov for oplysninger om stofmisbrug, har du mulighed for at få professionel rådgivning og svar på dine spørgsmål.

Omfanget og varigheden af din behandling fastsættes individuelt, og afhænger af, om du får bevilget ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling.

Behandlingstilbud er altid tidsbegrænsede. Ambulant behandling, dagbehandling og anonym behandling kan maksimalt bevilges for 16 uger ad gangen.

Tilbud om misbrugsbehandling er frivilligt - med mindre du har en dom til behandling -  og du kan derfor altid afbryde forløbet, hvis du ikke længere er motiveret for det.

Ønsker du at stoppe forløbet, skal du kontakte Rusmiddelcenteret.

Tilbuddene foregår både i og udenfor kommunen.

Ambulante behandlingstilbud

Ambulante behandlingstilbud foregår i:

Brønderslev Rusmiddelcenter
Jyllandsgade 5
9700 Brønderslev

Døgnbehandling - stofmisbrug

Døgnbehandling foregår på godkendte institutioner over hele landet.

Metadonudlevering

Du får metadon udleveret i Sundhedsklinikkerne.

Støtte- og kontaktpersonsordningen

Det kan være, at du kan have gavn af en støtte- og kontaktpersonsordning, mens du er i behandling.

Læs også om...

Kontakt

Kontakt os
Misbrug

Unge 15-18 år

 • Råd og vejledning til pårørende
 • Anonym råd og vejledning

UngeFamilieafdeling
Tlf.: 9945 4705

Borgere indtil 30 år

 • Råd og vejledning til pårørende
 • Anonym råd og vejledning

Ungecentret
Misbrugskonsulent
Berit Venø
Tlf.: 9945 5009 eller 9945 4705

Borgere over 30 år

 • Anonym råd og vejledning

Visitationen - Det Specialiserede Område
Tlf.: 9945 4421

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback