Skip til hoved indholdet

Børneterapeuterne

    Hjem Borger Familie, børn og unge Sundhedsplejen Børneterapeuterne

Har jeres barn motoriske udfordringer eller behov for genoptræning hjælper børneterapeuterne

Vi tilbyder indsatser for at fremme børns muligheder for bevægelse, aktivitet og deltagelse. 
Vi gør det ved at lave undersøgelser og vurdering af børn med sansemotoriske vanskeligheder efter henvisning fra kommunale fagpersoner, forældre, egen læge eller sygehuset. 
Børnenes udfordringer kan være inde for det grov-, fin- og oralmotoriske område samt sanseintegrationsvanskeligheder.

Vi giver rådgivning og vejledning til jer forældre og relevante fagpersoner omkring jeres barn.
Derudover deltager vi i tværfaglige samarbejdsmøder, for at sikre at vi bedst muligt støtter op om jeres barns udvikling og trivsel.

Vi varetager også træningsforløb til børn efter Barnets Lov § 90 og Sundhedsloven § 44. 

Læs om Børneterapeuterne

Vi planlægger og gennemfører genoptræningsforløb sendt fra sygehuset ved bevilling efter Sundhedsloven § 140.

Fokusset i træningsforløbet tager udgangspunkt i jeres barns beskrivelse i genoptræningsplanen. Træningsforløbet foregår i kommunens træningslokaler i Sundhedshuset i Brønderslev og på Karetmagervej 15 i Dronninglund. 

Hvis jeres barn har udfordringer, som kræver længerevarende vedligeholdende træning og ikke går i et specialtilbud, har vi mulighed for at søge om et § 90 træningsforløb
Det er børneterapeuterne, der fagligt vurderer jeres barns behov for yderligere indsats.

Terapeuterne vurderer udfordringerne, planlægger og gennemfører træningsforløbet ved bevilling efter Barnets Lov § 90. Samtidig vil I forældre modtage vejledning om, hvordan I kan understøtte jeres barns muligheder for at integrere træningen i hverdagsaktiviter, som sikrer jeres barns fortsatte motoriske udvikling.

Børneterapeuterne varetager træningen på specialområdet efter § 32 i Børnehuset Himmelblå i Dronninglund.
Ligeledes varetager børneterapeuterne understøttende vejledning efter folkeskoleloven i Q-klasserne på Dronninglund skole.

Hos børneterapeuterne arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Sundhedsloven, Serviceloven, Barnets Lov, PPR-lovgivningen, Databeskyttelsesloven, samt databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Børneterapeuterne har journalføringspligt, underretningspligt og tavshedspligt.
Børneterapeuterne arkiverer journaloplysningerne i journalsystemet Novax.
Oplysningerne slettes, når opbevaringspligten udløber og et arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har børneterapeuterne ikke længere adgang til dem.
Det noteres i barnets journal, at ovenstående oplysninger er udleveret til dig i forbindelse med kontakt til børneterapeut.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger børneterapeuterne har om dit barn, og hvis du er uenig, kan du få uenigheden noteret i dit barns journal. I særlige tilfælde kan du anmode om at få oplysningerne slettet.

Hvis du har spørgsmål til håndtering af dine personoplysninger, mistanke om lækket personoplysninger eller manglende fortrolighed, er du velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Læs også om...

Kontakt

Kontakt os
Børneterapeuterne

Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

Tidsbestilling til Børneterapeuternes konsultation
Tlf.: 9945 5122

Telefontider
Tirsdag og onsdag 8.00 - 9.00

Borneterapeut@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)

Lukkedage i administrationen

Kontakt Sundhedsplejen
Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 5850

Telefontider
Tirsdag og torsdag 9.00 - 14.00
Fredag 9.00 - 13.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback