Skip til hoved indholdet

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

  Hjem Borger Familie, børn og unge Sundhedsplejen Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Når dit barn går i skole tilbyder Sundhedsplejen løbende undersøgelser og undervisning til jeres barn

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til skolebørn og deres forældre ved samtaler, undersøgelser, telefonrådgivning og undervisning.

Sundhedsplejersken arbejder med:

 • At give råd og vejledning i forhold til skolebørn og deres familie
 • At undersøge og screene skolebørn
 • At opspore og forebygge fysiske og psykiske problemstillinger
 • At opspore børn og familier med særlige behov. Det kan være sundhedsfaglige eller sociale behov
 • At vurdere samspil og relationer

Sundhedsplejerskens råd og vejledning tager udgangspunkt i jeres behov og ressourcer.

Sundhedsplejerskens råd og vejledning kan omhandle: Kost, sygdomsforebyggelse, allergi, vægt og vækst, syn, hørelse, motorik, adfærd, sundhed og trivsel, skilsmisse, sorg og krise, selvværd, pubertet, prævention og seksuel sundhed.

Kontakt til jeres sundhedsplejerske

I kan kontakte jeres sundhedsplejerske via Sundhedsvejen.dk

Læs om Sundhedsplejen til skolebørn

Masken

Er en samtalegruppe for børn og unge, som har forældre med psykisk sygdom eller misbrug.

Børn udviser ofte signaler ved forældres alkohol eller psykiske problemer. Der er grund til at være bekymret, hvis et barn reagerer med et eller flere af nedenstående signaler:

 • Ikke har lyst til at invitere kammerater med hjem
 • Ikke taler med andre om følelser
 • Isolerer sig
 • Virker angst eller trist
 • Påtager sig forældrerolle

Mange børn taler ikke med forældre om egne problemer. I Masken taler vi om de tanker, bekymringer og følelser, som børn og unge kan have.

I Masken mødes jævnaldrende børn og unge med en sundhedsplejerske og en familiekonsulent hver anden uge i 2 timer.

Henvisning til Masken kan ske via kontakt til Hegely, gennem sundhedsplejen eller via Børne- og ungerådgiver i familieafdelingen eller i Ungecentret.

Der er forventet opstart af hold 2 gange om året henholdsvis til januar og august – hvis der er nok til at starte et hold.

Skilsmissegruppe

Er en samtalegruppe for børn, hvor forældre har været igennem en skilsmisse eller et samlivsbrud. Bruddet kan være sket for nylig, men det kan også være relevant at gå i gruppen, hvis det er sket for flere år siden, eller da barnet var lille.

Det er ofte svært, når forældrene flytter fra hinanden eller bliver skilt. Også selvom forældrene er gode til at samarbejde. Familien brydes op, alt forandres, og der er meget at spekulere på. Barnet kommer nemt til at stå i en loyalitetskonflikt mellem mor og far. Det er ofte svært at tale med sine forældre om de ting, barnet er ked af og går og tænker på.

Brønderslev Kommune tilbyder børn og unge et gruppesamtaleforløb på 10 gange. Gruppen er lukket med max 10 børn. Hver mødegang varer 1½ time og har en fast struktur. På sidste mødegang deltager forældrene.

I skilsmissegruppen mødes jævnaldrende børn og unge med en sundhedsplejerske og en lærer eller pædagog.

Indholdet i mødegangene er struktureret sådan, at der veksles mellem dialog, leg og gruppeaktiviteter.

Vi har fokus på:

 • Sætte ord på sine følelser, tab og ønsker
 • Sorg og glæde
 • Hvordan fejrer vi højtider og mærkedage
 • Trivsel i det daglige

Der starter 2 hold årligt i de 4 skoledistrikter i Brønderslev kommune, hvis der er børn nok til et gruppeforløb. Der tilbydes hold indenfor indskolingen, mellemtrinet og overbygningen.
Skole, mødested og tidspunkt varierer i de 4 skoledistrikter alt efter børnenes skole.

Forældre tilmelder deres barn via klasselæreren.

Det er gratis at deltage i gruppeforløbet.

Har I et barn i skolealderen som vejer for meget? Så kan vi hjælpe jer.
Det er vigtigt, at familien - og særligt I forældre - støtter op om barnets vægttab.

Har jeres barn og familie særlige behov eller problemstillinger, har sundhedsplejersken mulighed for en behovssamtale. 

Sundhedsplejersken kan blandt andet tilbyde en samtale efter Mindmap metoden. Metoden er en meget struktureret samtale, der er god til at afdække dine problemstillinger, dine ressourcer og tydeliggøre hvilken hjælp, der er mest relevant for dig.

 

Efterskolerne får tilbud om sundhedspleje i løbet af skoleåret.

Specialskoler, der ikke er kommunale, kan kontakte sundhedsplejen med henblik på sundhedsplejeydelser.

I Sundhedsplejen arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Sundhedsloven, Retssikkerhedsloven, Databeskyttelsesloven, samt databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Sundhedsplejen har journalføringspligt, underretningspligt og tavshedspligt.
Sundhedsplejen arkiverer journaloplysninger i journalsystemet Novax.
Det noteres i din journal, at ovenstående oplysninger er udleveret til dig i forbindelse med kontakt til sundhedsplejersken.

Du kan gå ind på Sundhedsvejen.dk og se, hvilke oplysninger sundhedsplejen har om dig og dit barn, hvis du har modtaget sundhedspleje til dit barn i Brønderslev kommune.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Sundhedsplejen har registreret, og hvis du er uenig, kan du få uenighed noteret i journalen. I særlige tilfælde kan du anmode om at få oplysningerne slettet.

Efter barnets 15. år kræver det samtykke fra dit barn, hvis du ønsker at se journalmateriale.

Hvis du har spørgsmål til håndtering af dine personoplysninger, mistanke om lækket personoplysninger eller manglende fortrolighed, er du velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Tavshedspligt

Samtalerne med sundhedsplejersken er fortrolige. Sundhedsplejersken har tavshedspligt og arbejder efter gældende lovgivning på området.

Husk I kan altid skrive til jeres sundhedsplejerske via Sundhedsvejen.dk 
I finder linket øverst på siden.

Kristine Overgaard Koch
Hjallerup Skole
Tlf: 9945 5163 / 4173 6722
Mail: kristine.koch@99454545.dk 

Heidi Balser Malchau
Klokkerholm Skole & Agersted Friskole
Tlf: 9945 5229 / 6091 5477
Mail: heidi.malchau@99454545.dk

Charlotte Werenberg
Dronninglund Skole & Nørreådal Friskole
Tlf: 9945 4539 / 2555 9344
Mail: chaw@99454545.dk

Birgitte Primdahl
Skolegade Skole, Øster Brønderslev Skole & Flauenskjold Skole
Tlf: 9945 5093 / 2476 1663
Mail: birgitte.primdahl@99454545.dk 

Lisa M. Nielsen
Heldagsskolen, Søndergade Skole & Tolstrup-Stenum Friskole
Tlf: 9945 5773 / 2051 1729
Mail: lisn@99454545.dk 

Christina Lammert
Hedegårdsskolen, Thise Skole & Asaa Skole
Tlf: 9945 5231 / 4124 9948
Mail: christina.lammert@99454545.dk 

Læs om sundhedsplejerskens undersøgelser og undervisning i skoleperioden

Sundhedsplejersken inviterer dig og dit barn til samtale og undersøgelse.

Sundhedsplejersken laver høre- og synsprøve, måler højde og vægt.

Dit barn får også en motorisk screening.

Sundhedsplejersken drøfter dit barns helbred og udvikling frem til skolestart.

Til undersøgelsen har sundhedsplejersken fokus på:

 • Dit barns helbred, trivsel og skoleparathed
 • Dit barns fysiske og psykiske udvikling
 • Dit barns sociale liv og fritidsinteresser
 • Aktuelle problemstillinger

Samtalen kan indeholde:

 • Skolestart
 • Trivsel i skole
 • Hjem og fritid
 • Kost
 • Motion
 • Søvn
 • Helbred, sundhed og sygdom
 • Hygiejne
 • Andet som kan være relevant for jeres familie

Samtalen og undersøgelsen varer ca. 45 minutter.

Gennem leg og pædagogiske aktiviteter får eleverne mulighed for at danne egne erfaringer og viden om sundhed. Elevernes sanser og øvrige kompetencer kommer i spil.

”Sundhedscirkus” består af følgende emner:

 • Sundhed og hygiejne
 • Mad og måltider
 • Venner og familie
 • Bevægelse og afslapning

Eleverne bliver målt og vejet.

Ved ”Sundhedscirkus” er der fokus på:

 • At udvikle og kvalificere dit barns sundhedsmæssige handlingskompetencer
 • At støtte dit barns vilje og evne til at træffe sunde valg

Der er afsat 2 lektioner til hvert af de 4 emner.

"Sundhedscirkus" foregår i samarbejde med lærerne.

Sundhedsplejersken underviser i:

 • Kroppens udvikling, begyndende pubertet og menstruation
 • Forholdet til forældre og kammerater
 • Forelskelse
 • Sårbarhed
 • Personlig hygiejne
 • Andre aktuelle emner

Den sundhedspædagogiske undervisning har fokus på:

 • At give eleverne viden om kroppens udvikling
 • At give eleverne redskaber til at håndtere de fysiske og psykiske forandringer, der sker i puberteten
 • At være i dialog med eleverne
 • At udvikle og kvalificere dit barns sundhedsmæssige handlingskompetencer
 • At støtte dit barns vilje og evne til at træffe sunde valg

I 6. klasse tilbyder sundhedsplejersken at foretage synsprøver på eleverne. 

Sundhedsplejersken har fokus på:

 • At afdække nedsat syn, idet elevens syn kan ændre sig i løbet af opvæksten

Sundhedsplejersken underviser i seksuel sundhed med udgangspunkt i Sex og samfunds materialer til uge 6.

Emnerne kan være:

 • Sunde seksualvaner
 • Forebyggelse af seksuel sygdomme
 • Forebyggelse af uønsket graviditet
 • Køn, kønsroller og seksualitet
 • Billeddeling på de sociale medier

I undervisningen er der fokus på:

 • At bevidstgøre den unge om egne holdninger, værdier og grænser
 • At aktivere og involvere de unge i undervisningen
 • At udvikle og kvalificere elevernes sundhedsmæssige handlingskompetencer
 • At støtte elevens vilje og evne til at træffe sunde valg

Læs mere om:

Sundhedsplejersken inviterer eleverne i 9. klasse til individuel undersøgelse og samtale.

Sundhedsplejersken tilbyder

 • At måle højde og vægt
 • At lave syns- og høreprøve
 • At lave farvesynstest

Den individuelle samtale kan for eksempel indeholde emner som:

 • Spise- og motionsvaner
 • Søvn
 • Skole og fritid
 • Relationer og netværk
 • Helbred i forhold til erhvervsvalg
 • Sundheds- og risikoadfærd i forhold til tobak, alkohol og andre rusmidler
 • Prævention og seksuel sundhed
 • Status på HPV-vaccination
 • Eller hvad den unge eventuelt selv bringer på banen

Undersøgelsen og samtalen har fokus på:

 • Elevernes helbred, trivsel, sundhedsvaner og erhvervsønsker
 • At øge elevernes bevidsthed om sundhed og trivsel
 • At give eleverne redskaber til at tage bevidste livsstilsvalg

Læs mere om:

Læs mere om

Kontakt

Kontakt os
Sundhedsplejen - Skolebørn

Tolstrupvej 91
9700 Brønderslev

Lena Rydder Pedersen
Administrativ sagsbehandler
Tlf.: 9945 5850

Telefontider
Tirsdag 9.00 - 14.00
Torsdag 9.00 - 14.00
Fredag 9.00 - 13.00

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 Lukkedage i administrationen

Sundhedsplejerskerne
Tlf.: 9945 4981

Se sundhedsplejerskernes kontaktoplysninger under "kontaktoplysninger på sundhedsplejerskerne"

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback