Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Flyt, byg og bolig Ejerbolig Grundejerforeninger

Grundejerforeninger står for drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fællesarealer og fælles anlæg

Grundejerforeninger står for drift og vedligeholdelse af private fællesveje, fællesarealer og fælles anlæg.

Oprettelse af grundejerforening 

Nogle steder er det frivilligt, om man vil være medlem af grundejerforeningen, andre steder forpligter den gældende lokalplan eller en tinglyst deklaration de enkelte grundejere til at være medlem. 

Når Byrådet vedtager en lokalplan for et nyt boligområde, står der næsten altid, at der skal oprettes en grundejerforening, hvornår den skal oprettes, og at alle grundejere har pligt til at være medlem. 

For at komme bedst mulig i gang med jeres nye grundejerforening, er I meget velkommen til at anvende nedenstående skabeloner:  

Læs mere om grundejerforeninger

Brønderslev Kommune skal godkende en grundejerforenings vedtægter, hvis det står i en lokalplan eller en deklaration. Dette gælder også eventuelle senere ændringer af vedtægterne.  

Vi forholder os kun til de paragraffer i vedtægterne, der vedrører emner beskrevet i lokalplan/tinglyst deklaration, som foreningen skal varetage. Herunder sikrer vi, at en forening ikke helt eller delvist nedlægges, hvis kommunen har stillet krav om, at den blev etableret.  

Når vedtægterne er endeligt vedtaget på generalforsamlingen, skal de originale vedtægter med bestyrelsens underskrift sendes til godkendelse på e-mail: plan@99454545.dk  

Husk at vedhæfte kopi af referat fra generalforsamlingen. Når vi har påtegnet vedtægterne, sender vi dem tilbage til jer på e-mail. 

Grundejerforeningen skal selv sørge for eventuel tinglysning af godkendte vedtægter. Kommunen stiller som udgangspunkt ikke krav om tinglysning, og kommunen kan ikke tilbyde hjælp til tinglysning. 

Indeholder vedtægterne reguleringer om forhold, der kan optages som bestemmelser i en lokalplan, jf. planlovens § 15, stk. 2, kan tinglysning af vedtægterne kun ske med særlig samtykke fra Brønderslev Kommune, der underskriver på tinglysning.dk som myndighed. 

Følger et medlem af foreningen ikke vedtægterne eller beslutninger, kan foreningen føre en civil retssag mod vedkommende. Kommunen yder ikke bistand, hvis et medlem ikke vil følge en vedtægt. 

Kommunen bistår i begrænset omfang md rådgivning til grundejerforeninger. Vi kan derfor ikke hjælpe jer ved interne uenigheder i foreningen.

Kontakt

Kontakt os
Plan og Byg - Planlægning

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback