Skip til hoved indholdet

Kontaktperson for døvblinde

    Hjem Borger Handicap og psykiatri Hjælp i hverdagen Kontaktperson for døvblinde

En kontaktperson kan hjælpe dig med at bryde isolation og øge din livskvalitet ved fx at ledsage dig til aktiviteter, som du selv har valgt.

Hvis du er over 18 år og funktionelt døvblind med et svært kommunikationshandicap og et massivt ledsagebehov, kan du få en kontaktpersonsordning for døvblinde.

Du bestemmer selv, hvad du vil bruge ordningen til.  Kontaktpersonen kan fx:

  • Hjælpe dig med besøg og kommunikation.
  • Orienterer dig om hverdagen (avislæsning mv.).
  • Være bindeled til omgivelserne.
  • Bistå dig med at oversætte/formidle indhold i breve, meddelelser, regninger mv.
  • Ledsage dig til indkøb, besøg, forretninger mv.
  • Ledsage dig og være bindeled til myndigheder, posthus, bank osv.
  • Ledsage dig til aktiviteter, kurser, møder o.lign.
  • Informere om og beskrive omgivelserne for dig.

Kontaktpersonen kan også deltage i ferierejser til udlandet, hvis vi skønner, at det er nødvendigt for, at du kan gennemføre ferien.

Læs om kontaktperson for døvblinde

Du kan få kontaktpersonsordningen, hvis du er funktionelt døvblind. Det vil sige, at du lider af både syns- og hørenedsættelser i alvorlig grad.

Du skal samtidig ikke kunne kompensere for den ene manglende sans med den anden.

Hvis du er over 30 år eller er tilkendt pension, skal du kontakte Visitationen, Det Specialiserede Område.

Hvis du er under 30 år, skal du kontakte UngeCentret.

Når vi modtager din ansøgning, laver vi en individuel vurdering af dit behov. Vi vurderer også, om personlig hjælp, pleje og/eller træning kan hjælpe dig med at vedligeholde, afhjælpe og genoptræne følgerne af din nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne.

Får du bevilget ordningen, kan du selv udpege din kontaktperson, men ønsker du ikke at udpege din kontaktperson, kan kommunen gøre det for dig.

Når kontaktpersonen er udpeget, godkender, ansætter og aflønner kommunen vedkommende.

Du har også mulighed for at ansøge om supervision og undervisning til din kontaktperson.

Du får senest svar indenfor 8 uger.

Du skal ikke betale for ordningen, men du skal selv betale udgifter til transport, entre og lignende, når du og kontaktpersonen deltager i aktiviteter.

Du kan ansøge om hjælp til at få dækket kontaktpersonens udgifter til at deltage i aktiviteter, transport, ophold, ferie mv., hvis vi skønner, at kontaktpersonens tilstedeværelse er nødvendig.

Kontakt

Kontakt os
UngeCentret og Visitationen - Det Specialiserede Område

Er du under 30 år, skal du kontakte:

UngeCentret
Kornumgårdsvej 16
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4705

Telefontider:
Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 Lukkedage i administrationen


Er du fyldt 30 år eller modtager du førtidspension skal du kontakte:

Visitationen - Det Specialiserede Område
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4421

Telefontider:
Mandag - torsdag 8.00 - 14.00
Fredag 8.00 - 13.30

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback