Skip til hoved indholdet

Botilbud

    Hjem Borger Handicap og psykiatri Tilbud til voksne med handicap Botilbud

Du kan bevilges botilbud, hvis du er over 18 år og har behov for støtte, der ikke kan dækkes i dit eget hjem

Du kan enten få bevilget et midlertidigt eller et længerevarende botilbud.

I det midlertidige botilbud arbejder vi sammen på at afklare dit behov for støtte.

I det længerevarende botilbud arbejder vi med at videreudvikle, vedligeholde og/eller undgå tab af dine fysiske, psykiske og sociale kompetencer.

Læs om botilbud

Du kan søge om botilbud, hvis du:

  • Er over 18 år.
  • Har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne eller særlige sociale problemer.
  • Har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige opgaver.
  • Har behov for pleje, omsorg og/eller behandling.

Hvis du er over 30 år eller er du tilkendt pension, og ønsker du at søge om et botilbud, skal du kontakte Visitationen, Det Specialiserede Område.

Er du under 30 år, og ønsker at søge om et botilbud, skal du kontakte UngeCentret.

Du får senest svar indenfor 16 uger.

Du kan få bevilget midlertidigt botilbud, når vi har brug for at afklare dit støttebehov, og hvilken form for støtte der skal til, for at dække dine behov.

Når vi bevilger et midlertidigt botilbud, har vi en forventning om, at dit behov for hjælp og støtte kan ændre sig, fx som en følge af indsatsen, som du modtager under dit ophold på det midlertidige botilbud. Det vil sige, at vi ikke vurderer, at dit behov for et botilbud er varigt.

Du kan ikke tilbydes et midlertidigt botilbud, hvis det er muligt at dække dit behov for støtte i eget hjem, fx via socialpædagogisk støtte. Derfor skal vi undersøge og eventuelt afprøve mindre indgribende muligheder, inden vi træffer vores afgørelse.

Under opholdet arbejder vi med at træne, motivere og støtte dig i at planlægge, strukturere og igangsætte daglige opgaver og gøremål, så du kan leve så selvstændigt som muligt.

Egenbetaling

Når du får bevilget et midlertidigt botilbud, træffer vi samtidig afgørelse om egenbetaling. Det vil sige, hvor meget du selv skal betale.

Som udgangspunkt betaler du for dine leveomkostninger, herunder betaling for boligen, kost og eget forbrug.

Et længerevarende botilbud kan være bevilget efter Servicelovens § 108 eller Almenboliglovens § 105. Forskellen på de to tilbud er de boligmæssige rammer.

For at få bevilget et længerevarende botilbud, skal du have behov for omfattende støtte, som ikke kan dækkes på anden vis, fx via socialpædagogisk støtte i egen bolig.

Samtidig skal dit behov for et botilbud være varigt.

Det længerevarende botilbud skal sikre, at du får dækket dit støttebehov, så du kan videreudvikle, vedligeholde og/eller undgå tab af dine fysiske, psykiske og sociale kompetencer, og hvor dit udviklingspotentiale understøttes i det omfang, det er muligt.

Hvis der er tvivl om varigheden af din funktionsnedsættelse og/eller dit behov for støtte, vil vi som udgangspunkt bevilge en mindre indgribende indsats først. Det kan fx være et midlertidigt botilbud, så vi kan få afklaret dit behov for støtte og fremtidig boligform.

Længerevarende botilbud efter Servicelovens § 108

Når du bevilges et botilbud efter Serviceloven, modtager du et boligdokument, hvor dine rettigheder og forpligtelser som lejer er beskrevet.

Egenbetaling

Vi træffer samtidig afgørelse om egenbetaling. Det vil sige, hvor meget du selv skal betale.

Som udgangspunkt betaler du for dine leveomkostninger, herunder betaling for boligen, kost og eget forbrug.

Længerevarende botilbud efter Almenboliglovens § 105

Når du bevilget et botilbud efter Almenboligloven, modtager du en almindelig lejekontrakt, fordi det er de almindelige lejeretlige regler, der gælder. Det betyder også, at du kan søge om indskudslån, boligstøtte mv.

Husleje

Får du bevilget et botilbud efter almenboliglovens § 105, skal du underskrive en lejekontrakt og betale husleje. Du kan ansøge om boligstøtte.

I forbindelse med længerevarende botilbud, har du frit boligvalg.

Det betyder, at du har mulighed for at vælge et andet tilsvarende botilbud, end det kommunen har bevilget, så længe botilbuddet opfylder dine behov, indeholder det samme og ikke er væsentligt dyrere.

Samtidig skal tilbuddet fremgå på tilbudsportalen.

Botilbud er, som udgangspunkt, et frivilligt tilbud. Du kan derfor afslutte dit ophold, når du ønsker det, hvis du selv har ansøgt om tilbuddet.

Du kan læse om Brønderslev Kommunes botilbud på Handicap- og Psykiatriområdets hjemmeside

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Det Specialiserede Område

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4421

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Telefontider
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 14.00
Fredag 8.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback