Skip til hoved indholdet

Olietanke

    Hjem Borger Natur, miljø og klima Forurening og spildevand Olietanke

Utætte olietanke kan forurene jorden, og olien kan sive ned i grundvandet

Det er vigtigt, at din olietank og forbindelsen hertil er tæt, så jord og grundvand ikke forurenes. Alle private olietanke skal være godkendte. Miljøstyrelsen har fastsat terminer for, hvornår de forskellige typer olietanke skal sløjfes, og du skal selv være opmærksom på, hvornår din olietank skal sløjfes.  

Tager du en olietank varigt ud af brug eller sætter en ny op, skal du huske at give kommunen besked. 

Kontaktoplysninger 
Marianne Møller Hansen 
Administrativ sagsbehandler
Sekretariat for Teknik og Miljø 
E-mail: MARHA@99454545.dk 
Telefon: 9945 5138

Læs mere om olietanke

Du behøver ikke en tilladelse fra kommunen eller anden myndighed for at etablere en ny olietank. Men du skal fortælle kommunen, hvor på grunden, tanken skal være, og hvornår du etablerer den. Du skal give kommunen besked senest 14 dage før, du begynder at etablere den nye olietank. Kommunen kan forbyde tanken, hvis der er risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller anlæg, hvorfra der udvindes drikkevand. 

Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tank attest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

Din olietank har kun en vis levealder, og et olieudslip kan medføre, at jorden forurenes og der trænger sundhedsskadelige dampe ind i huset. Derfor er der fastsat regler for, hvornår små olietanke skal udskiftes. Undgå katastrofen i form af en lækkende olietank ved at følge reglerne om, hvornår din olietank skal udskiftes.

Fabrikationsåret kan findes via den tank attest, der ofte fulgte med tanken, da den blev indkøbt. Evt. kan der tages kontakt til kommunen, og måske foreligger der her dokumentation for alder af tank via tank attest. 

Alderen kan fastslås, hvis der findes et mærkeskilt på olietanken. På mærkeskiltet fremgår tankens fabrikationsår. 

Kan du ikke skaffe tank attesten eller finde mærkeskiltet findes der andre måder til at fastlægge tankens alder.

Går der hul på din olietank, skal du straks melde det til kommunen. Du er som ejer selv ansvarlig for oprensning af forureningen. Kommunen kan altså kræve, at du betaler for, at jorden bliver undersøgt og renset op. 

Det er lovpligtigt for alle tank ejere at have en ansvarsforsikring. Du har automatisk en ansvarsforsikring, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der får olie fra et af disse. 

Du kan få mere at vide om reglerne for oprydning af forurening fra en utæt olietank hos kommunen. Hos Drivkraft Danmark kan du få mere at vide om forsikring mod olieudslip. 

Det har desværre vist sig, at der er risiko for revner i overjordiske olietanke af plast fra perioden 2002-2004. Det drejer sig om tanke af mærket Kingspan Titan R1225. De pågældende tanke er på 1225 l. 
 
Ejere af sådanne tanke opfordres til at udskifte deres tank hurtigst muligt, for at undgå risiko for at tanken bliver utæt og giver en forurening. 

Kontakt

Kontakt os
Natur og Miljø - Virksomheder

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk 

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback