Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur, miljø og klima Natur Badestrande

Asaa Strand og Gerå Strand

I Brønderslev Kommune er der to offentligt tilgængelige badestrande - Asaa Strand og Gerå Strand. I badesæsonen kontrollerer kommunen løbende badevandets og strandenes kvalitet.

Læs om kommunens badestrande

I Brønderslev Kommune er der to offentligt tilgængelige badestrande - Asaa Strand og Gerå Strand/”Borgmestermolen". Strandene er særdeles børnevenlige da der er lavt vand og kun lidt strøm. 
I badesæsonen, som strækker sig fra 1. juni til 1. september, bliver badevandets og strandenes kvalitet løbende kontrolleret. Begge strande har højeste karakter, der kan gives efter EU’s regler om badevandskvalitet. 
Du kan se kort og billeder under fanen ”Badevandsprofiler”.

I badesæsonen bliver der udtaget mindst 10 vandprøver på hver strand. Ved prøvetagningen måles/bedømmes:

  • vandets temperatur, strømretning og klarhed (sigtdybde)
  • vindretning, vindstyrke og skydække
  • synlige forureninger i vandet og på stranden

På laboratoriet bestemmes vandets indhold af bakterierne E. coli og enterokokker. Disse bakterier findes normalt i tarmkanalen hos dyr og mennesker. Derfor er de et godt tegn på, om der er sket en fækal forurening af vandet.
Badevandet klassificeres efter EU-regler. Der findes fire klassifikationer: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe. Både Asaa Strand og Gerå Strand har udmærket badevandskvalitet.

Alle badestrande i EU skal have en badevandsprofil. En badevandsprofil er en beskrivelse af vandkvaliteten, adgangsveje, forhold om spildevand, miljø og hydrologi på stranden. Der er udarbejdet en badevandsprofil for hver af kommunens strande. 

Badesæsonens begyndelse markeres ved, at det Hvide Badevandsflag hejses på Asaa Strand. Det sker Grundlovsdag den 5. juni, kl. 10.00. Formand eller Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget hejser badevandsflaget, hvorefter Brønderslev kommune traditionen tro er vært ved et mindre traktement ved Havnehuset.

Hvis du vil vide mere om badevand, kan du læse om det på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Kontakt os
Natur og miljø - Vandløb

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk 

Erik Rydborg

Sagsbehandler - Spildevand og Virksomheder

Jes Rose Nielsen

Sagsbehandler - Spildevand og Virksomheder

Kasper Iversen Weidick

Naturmedarbejder

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback