Skip til hoved indholdet

Pædagogisk assistent (PAU) elev

    Hjem Borger Skole og uddannelse Erhvervsuddannelser Pædagogisk assistent (PAU) elev

Som pædagogisk assistent (PAU) elev i Brønderslev Kommune, vil du kunne tage en uddannelse, der giver dig forudsætninger for at arbejde i dag- og døgninstitutioner, SFO og andre pædagogiske tilbud for børn såvel som for handicappede

Som pædagogisk assistent (PAU) elev får du indsigt og forståelse for den tilgang og de kompetencer, det kræver, som professionel pædagogisk medarbejder – både indenfor det almendannede og det specialiserede pædagogiske område.

Uddannelsen foregår på SOSU Nord i Hjørring eller Aalborg, og varer 2 år og 3 ½ måned.

I løbet af uddannelsen gennemgår du 3 skoleforløb – 2 forløb af 26 ugers varighed og en 6 ugers afsluttende skoleperiode.

I skoleperioderne modtager du undervisning indenfor fag som:

  • psykologi
  • pædagogik
  • aktivitets- og kulturfag
  • udvikling og refleksion over den professionelle rolle

I uddannelsesforløbet skal du også i 2 praktikforløb, som hver varer 26 uger. I praktikperioderne får du mulighed for at opleve at være en del af en arbejdsplads, hvor du vil være kollega, få ansvar og ikke mindst mulighed for læring og udvikling.

Dine 2 praktikker foregår i en af Brønderslev Kommunes daginstitutioner samt på et special-/døgntilbud.

De to praktikforløb er forskellige. Den første foregår på normalområdet (fx i børnehave, vuggestue eller SFO), mens den anden foregår på specialområdet (fx i døgntilbud på voksenhandicap området).

Når du er i praktik, får du tildelt en praktikvejleder, som vil vejlede dig i forhold til dine opgaver.

SOSU Nord samarbejder med praktiksteder i Island, England, Norge, Sverige, Finland, Holland, New Zealand og Færøerne. Du vil derfor også have mulighed for at tage en del af din praktik i udlandet.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge videre uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Læs om pædagogisk assistent (PAU) elever

Brønderslev Kommune ansætter pædagogiske assistentelever 1 gang om året. Der ansættes max 4 elever pr. år.

Der er 1 årligt optag med uddannelsesstart i august, og stillingsopslagene bliver opslået på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have opnået karaktererne 02 i gennemsnit ved 9. eller 10. klasseprøve i hhv. dansk og matematik (begge fag skal være bestået hver for sig). Du skal også besidde de nødvendige personlige og sociale kompetencer, som gør dig uddannelsesparat.

Der indgås ikke forhåndsaftaler om ansættelse på den pædagogiske assistentuddannelse. Det betyder, at du ikke er garanteret ansættelse som pædagogisk assistentelev, selvom du har fundet et praktiksted.

Mens du uddanner dig til pædagogisk assistent, er du ansat ved Brønderslev Kommune. Du ansættes på fuldtid, hvilket vil sige 37 timer om ugen.

Arbejdstider

Skoleperioder:
Undervisning varer fra kl. 8.00-13.15. Ud over undervisningen skal du påregne væsentlig tid til lektielæsning.

Praktik:
Under din praktik er der skiftende arbejdstider. I specialpraktikken må du påregne at skulle arbejde skiftende arbejdstider samt op til hver anden weekend.

Løn

Du får løn under uddannelsen – også i skoleperioderne.

Du aflønnes efter gældende overenskomst mellem KL og FOA, som udgør ca. 10.000 kr. pr. måned det første år. Det andet år er lønnen ca. 10.800 kr. pr. måned.

Voksenelev:
Du kan blive ansat som voksenelev, hvis du er 25 år eller derover på ansættelsestidspunktet og opfylder de overenskomstmæssige krav om minimum 1 års relevant erhvervserfaring indenfor de sidste 4 år.

Er du voksenelev, er lønnen ca. 19.700 kr. pr. måned.

Du skal selv betale udgifterne til bøger, studieture m.v.

Hvis du vil uddanne dig til pædagogisk assistent, skal du holde øje med stillingsopslagene på Brønderslev Kommunes hjemmeside, hvor de ledige stillinger bliver slået op.

For yderligere oplysninger kan du kontakte:

Anne Danstrup
Afdelingsleder på Handicapområdet
Brønderslev Kommune
Telefon: 9945 5867

Kontakt

Kontakt os
PAU-elevkontakt

Rikke Thomasberg
Tlf.: 9945 5243

Nordens Allé 74
9700 Brønderslev

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback