Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Skole og uddannelse Grundskolevejledning (7. - 10. klasse)

I UU Brønderslev vejledes alle elever fra 7.- 10.klasse gennem kollektiv vejledning med primært formål at give introduktion til forskellige ungdomsuddannelser samt ansøgningsprocessen til ungdomsuddannelserne.

Der tilbydes desuden individuel vejledning samt gruppevejledning for elever med behov herfor.
Den kollektive vejledning bygger på en karrierelæringstilgang gennem et sammenhængende og progressivt forløb.

Læs mere

I de ældste klasser taler eleven, forældre, skolen, PPR og UU-vejlederen sammen om, hvad der skal ske, når eleven går ud af folkeskolen efter 9. eller 10. klasse.

Der bliver løbende afholdt statusmøder, netværksmøder og udskolingsmøder, hvor alle aftaler og planer for elevens videre uddannelsesforløb, praktik, brobygning mv. kommer på plads.

Al vejledning af den unge sker i tæt samarbejde mellem hjem, skole og UU. 

Introkurser

I 8. klasse er der obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelserne af 5 dages varighed samlet set.

Eleverne i UU Brønderslev deltager i en SKILLS-dag i efteråret, hvor erhvervsuddannelserne præsenteres.

I foråret vælger eleverne individuelt to forløb, hvor de introduceres til to forskellige ungdomsuddannelser. Begge forløb strækker sig over to dage.

Brobygning

I efteråret i 9. klasse tilbydes elever brobygningsforløb, som kan strække sig fra 2 dage og op til 10 dage.

Brobygning i 9. klasse er ikke obligatorisk men derimod et tilbud for uafklarede elever, som har behov for et grundigere indblik i en eller flere uddannelsesretninger inden det endelige valg af ungdomsuddannelse.

I Brønderslev kommune er alle elever i 9.klasse i en uges erhvervspraktik.
Erhvervspraktikken forberedes og evalueres i klassen i et samarbejde med klasselærer og UU-vejleder, og tilmeldingerne koordineres af UU-vejlederen.

Eleven skal som udgangspunkt selv forsøge at skaffe en praktikplads

Erhvervspraktik er et godt supplement til undervisningen i det obligatoriske emne Uddannelse & Job, der har til formål at den enkelte elev opnår kendskab til uddannelsessystem og erhvervsliv samt bliver klædt på til at forberede valget af ungdomsuddannelse.

Formål med erhvervspraktik er, at de unge får mulighed for at opleve en arbejdsplads, afprøve forskellige arbejdsopgaver, får kendskab til sammenhænge mellem uddannelse og job osv.

Erhvervspraktik er altid ULØNNET.

De to 10.klassecentre er placeret på Dronninglund Skole og Hedegårdsskolen. 

UU Brønderslev har tilknyttet en UU-vejleder til de kommunale 10.klassecentre, som varetager vejledningen. 

UU Brønderslev har i samarbejde med erhvervslivet og plejecentrene i Brønderslev igangsat et projekt, der gerne skal være med til at sætte fokus på værdien i at have et fritidsjob samt brede kendskabet til de forskellige uddannelses– og jobmuligheder, der er at finde i lokale virksomheder i Brønderslev kommune.

Der arbejdes i 8.  klasse med vejledning omkring CV, jobsøgning og ansættelsessituationer.

I 9. klasse har eleverne mulighed for at søge et af de mange fritidsjob, der stilles til rådighed.

Projektet henvender sig til elever på 7. årgang og 8. årgang, som vil profitere af et andet tilbud i en afgrænset periode, og som skønnes at have en risiko for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektets målsætning er at skabe et alternativt og erhvervsrettet undervisningstilbud for elever, der trænger til en pause fra det traditionelle skoleforløb. Samtidig er det målet, at indsatsen sker så tidligt som muligt. Dette sker via moduler med teoretisk og praktisk undervisning på 7. årgang.

Kombinationen mellem teori og praksis fortsættes i KICK 8. Dog er modulerne på 8. årgang endnu mere erhvervsrettede, med to praktikperioder og forløb blandt andet på Tech College og EUC Nord. 

Kontakt

Kontakt os
UngeCenter Brønderslev

Kornumgårdsvej 16
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4705
Mail: Ungecenter@99454545.dk

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Åbningstider
Mandag - onsdag 8.00 - 14.30
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.00

Døren lukkes ½ time før, der er mulighed for at ringe på.

Åbningsider
(Døren lukker ½ time før, der er mulighed for at ringe på)
Mandag - onsdag 8.00 - 14.30
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Telefontider
Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback