Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Transport, veje og kort Parkering

I Brønderslev Kommune har Byrådet vedtaget en ”Bekendtgørelse om standsning og parkering”, ”Vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond” og en ”Stategi for ladestandere i Brønderslev Kommune”, som alle skal sikre parkeringsforholdene i kommunen. 

”Bekendtgørelse om standsning og parkering” indeholder supplerende bestemmelser til Færdselsloven og Vejloven for standsning og parkering i tættere bebyggede områder. 

”Vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond” skal sikre, at der ved ny byg eller ændring af anvendelse af eksisterende bebyggelse etableres nok parkeringspladser og de er korrekt dimension. 

”Stategi for ladestandere i Brønderslev Kommune” skal sikre, at borgerne i Brønderslev Kommune har mulighed for at lade deres elbiler på offentlige parkeringspladser. 

Læs mere om parkering

I Brønderslev Kommune er der vedtaget supplerende bestemmelser til Færdselsloven og Vejloven for standsning og parkering i tættere bebyggede områder, der er afgrænset med byzonetavler. Du kan finde bestemmelserne i Bekendtgørelse om parkering i Brønderslev Kommune. 

 

Skal du bygge nyt eller ændrer du anvendelse af eksisterende bebyggelse i byzone, skal du anlægge parkeringspladser efter parkeringsvedtægten i Brønderslev Kommune. 

Parkeringsvedtægt 

I Brønderslev Kommune gælder en parkeringsnorm, der beskriver kravet til antallet af parkeringspladser pr. m2 ved bebyggelse af diverse bolig- og erhvervstyper. I vedtægten er der også regler for dimensionering af parkeringspladserne. 

Parkeringsfond 

Hvis det er umuligt eller vanskeligt for dig at skaffe det nødvendige parkeringsareal på egen grund, kan du ansøge Brønderslev Kommune om fritagelse for anlæg af de manglende parkeringspladser mod betaling til parkeringsfonden. 

Du kan finde mere information om kravet til antallet af parkeringspladser, dimensioneringen og parkeringsfonden i Vedtægt for Brønderslev Kommunes parkeringsfond. 

 

I Brønderslev Kommune har Byrådet den 31. maj 2022 vedtaget en strategi for ladestandere.

Du kan læse mere: 

Et privat selskab kan beslutte, at du skal betale for at parkere på deres grund. Der skal gøres opmærksom på kravet om betaling ved skiltning. Et privat selskab kan udover at kræve betaling for parkering også pålægge afgifter, hvis du parkerer i strid med de regler, som gælder for parkering i området.  

 

Personer med handicap kan få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationer. 

Du kan læse mere om reglerne, hvad det koster, og hvordan du får et parkeringskort i artiklen Transport for personer med handicap. 

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback