Skip til hoved indholdet

Råden over vejarealer

  Hjem Borger Transport, veje og kort Veje Råden over vejarealer

Du skal søge om at have container og lignende stående på vejareal

Hvis du har behov for at bruge hele eller del af vejen, cykelstien eller fortovet i et begrænset tidsrum til fx at stille en container, et stillads, et skilt, byggematerialer og lignende eller du skal afholde et arragement som vejfester, loppemarkeder m.m, kan du søge vejbestyrelsen om tilladelse til at råde over et vejareal. 

 • Vejdirektoratet er vejbestyrelse for statsvejene (i Brønderslev kommune = Motorvejene)
 • Kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for kommunevejene
 • Kommunalbestyrelsen er også vejmyndighed for de private fællesveje 

Læs mere om råden over vejarealer

Du kan søge om at råde midlertidigt over offentlige veje og private fællesveje 

Hvis du er i tvivl om hvem der er vejbestyrelse på vejen, kan du søge i Central vej- og stifortegnelse (CVF) på Vejdirektoratets hjemmeside. Her kan du få vist alle statsveje og de fleste kommuneveje, og få oplyst hvem, der er vejbestyrer. 

Du skal være opmærksom på, at du kun kan udnytte en tilladelse fra kommunen eller Vejdirektoratet, hvis du også har aftalt det med vejarealets ejer. 

Hvis du er i tvivl om, hvem der ejer vejarealet, kan du spørge kommunen.

Fra 1. december 2014 skal du ansøge digitalt om enten tilladelse til at råde over vejarealer ved materiel eller arrangementer, eller ved gravetilladelse. 

Det er vigtigt, at det, der bliver anbragt på vejarealerne, ikke er til fare for den øvrige færdsel. Hvis du glemmer at søge om tilladelse, er det en overtrædelse af færdselsloven, vejloven eller privatvejsloven. 

Et vejareal omfatter både kørebane, cykelsti, fortov, gågader, rabatter og torve. Det afgørende er ikke, hvordan vejarealet ser ud, men om vejbestyrelsen/vejmyndigheden administrerer arealet som del af vejen. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl. 

Du kan søge om tilladelse til midlertidig råden over vejareal, fx til cykelløb, demonstrationer, gadeteater, musikarrangementer, vejfest, loppemarked eller lignende, hvis kommunen finder det færdselsmæssigt forsvarligt. 

Hvis du ønsker at stille materiel op, som fx en container, skurvogn, flyttebil, stillads, brændelæs og lignende på et vejareal, skal du have en tilladelse, inden du må gå i gang. 

 • på kommunale veje, stier, fortove og rabatter og private fællesveje i byzonen er det kommunen
 • på private veje i landzonen er det private ejere
 • på motorveje og statsveje er det Vejdirektoratet

Du skal søge digitalt via selvbetjeningslinket ovenfor, når du skal ansøge om enten tilladelse til at råde over vejarealer ved materiel eller arrangementer, eller ved gravetilladelse. 

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket. 

Der ikke bindende regler om hvor lang tid der går, før du får svar. Det bedste er at henvende dig til kommunen eller Vejdirektoratet og spørge. 

Når du får bevilget tilladelsen, får du også besked om hvor lang tid den gælder. 

 

Hvis du vil klage over en kommunal afgørelse, kan du klage til Vejdirektoratet inden for den fastsatte klagefrist, det vil sige senest fire uger efter modtagelsen af kommunens afgørelse. 

 

En klage over Vejdirektoratets afgørelse kan ske til Transportministeriet. 

 • husk, at en tilladelse ikke omfatter parkering af køretøjer 
 • husk, at det er ejeren af fx containeren, der skal søge om tilladelse – ikke lejeren 
 • husk en kopi af tilladelsen med bilag altid skal opbevares og kunne fremvises. 

Læs også om

Kontakt

Kontakt os
Veje og Trafik

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback