Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Byråd og udvalg Udvalg Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale, handicap- og sundhedsmæssige område

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune består af 5 medlemmer.

Læs om Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

§ 16

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale, handicap- og sundhedsmæssige område, herunder opgaver vedrørende:

 • tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse
 • tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug
 • genoptræning og rehabilitering
 • visitation til udførende opgaver inden for området (bortset fra unge under 30 år, der hører under
 • Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget)
 • sundhedsfremmende forebyggelse
 • kommunal tandpleje
 • opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, herunder botilbud
 • samarbejde med regionale og private institutioner inden for udvalgets område samt selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • rammeaftaler for det sociale og sundhedsmæssige område, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10  
 • politikker inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbud-gettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Medlemmer af Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Kontakt

Kontakt os
Direktionen - Sundhed og Velfærd

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Henrik Aarup-Kristensen

Direktør

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback