Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Høringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Tilladelse - Vandløbsrestaurering Rørholt Bæk/Dronninglund Møllebæk

Tilladelse til vandløbsrestaurering i Rørholt bæk/Dronninglund Møllebæk

30. marts 2023

Forhøring af projekt vedr. åbning af dræn ved Hou Engvej 59. Melholt, 9340 Asaa

4 ugers høring angående projekt vedr. åbning af dræn ved Hou Engvej 59 Melholt, 9340 Asaa

29. marts 2023

Forhøring af projekt, vedr. anlægning af privat udpumpningsanlæg ved Søndre smalbyvej 72

4 ugers forhøring af projekt til etablering af et privat udpumpningsanlæg ved Søndre Smalbyvej 72, Melholt, med udledning i det Kommunale vandløb Melholtgrøften

28. marts 2023

Tilladelse - grundvand råstofudvinding - matr.nr. 1o Den nordlige Del, Hellum

Tilladelse til indvinding af grundvand fra vaskesø til vådsortering af råstoffer, udledning af vaskevand til sedimentationsbassin og gravning under grundvandsspejl

24. marts 2023

Afgørelse om miljøvurdering på Dronninglund Varmeværk - Søndervangsvej 3, Dronninglund

Afgørelse om, at brændselsskifte på Dronninglund Varmeværk, Søndervangsvej 3, 9330 Dronninglund, ikke kræver en miljøvurdering

24. marts 2023

Landzonetilladelse - Filholmvej 59

Filholmvej 59 - Opdeling i to boliger

23. marts 2023

Miljøgodkendelse til Nordjyllands Skrothandel

Nordjyllands Skrothandel, Miljøgodkendelse

23. marts 2023

Tilladelse til midlertidig rørlægning - Vindmøllepark Rendbæk Øst, Pandrup

Tilladelse til midlertidig rørlægning af det private vandløb Skiveren til over-kørsler i forbindelse med etablering af vindmøllepark Rendbæk Øst, Pandrup

22. marts 2023

Afgørelse - Løkkenvej 415

Miljøgodkendelse til svineproduktion

20. marts 2023

§ 8-tilladelse Ny Banegårdsgade 6, 9700 Brønderslev

Ny Banegårdsgade 6, 9700 Brønderslev - § 8-tilladelse til Banegårdspladsen,

14. marts 2023

Afgørelse - Kjølskevej 94

Miljøtilladelse til griseproduktion

10. marts 2023

Landzonetilladelse Asbækholtvej 3, 9330 Dronninglund

Asbækholtvej 3 - Enfamiliehus og beboelsesvogn

10. marts 2023

Landzonetilladelse Serritslevvej 61

Serritslevvej 61 - Opførelse af husstandsvindmølle

10. marts 2023

Afgørelse om ikke VVM-pligt - Dronninglund Møllebæk

Afgørelse om ikke VVM-pligt for vandløbsrestaureringsprojekt i vandområde ved Dronninglund Møllebæk

10. marts 2023

Afgørelse - Tylstrupvej 41

Tillæg 3 til miljøtilladelse

9. marts 2023

Godkendelse - regulativ Klæstrup Vandværk

Klæstrup Vandværk - godkendelse af regulativ

7. marts 2023

Landzonetilladelse - Tusbrovej 10

Tusbrovej 10- Opførelse af solcelleanlæg

20. januar 2023

Lokalplan - Erhvervsområde Tolstrupvej, Hjallerup

Endelig vedtagelse lokalplan - Erhvervsområde Tolstrupvej, Hjallerup

19. januar 2023

Tillæg spildevandsplan - Engene

Vedr. Engene i Brønderslev

19. januar 2023

Landzonetilladelse sø – Hedegårdsvej 8

Hedegårdsvej 8 - Landzonetilladelse til sø

19. januar 2023

Landzonetilladelse sø – Jerslevvej 289

Jerslevvej 289 - Landzonetilladelse sø

19. januar 2023

Tilladelse - ny betonbro Vandåen

Vandåen - tilladelse til ny betonbro

17. januar 2023

Afgørelse ikke VVMpligt - Sæbyvej 102

Sæbyvej 102 - VVM screening rørbroer Vandåen/Sørå

17. januar 2023

Landzonetilladelse - Mylundvej 45

Mylundvej 45, Jerslev - landzonetilladelse bygninger

17. januar 2023

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback