Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Nyheder og postlister Nyheder - Høringer og afgørelser Høring vedr. ændringer i ledelses- og skolestruktur

Høring vedr. ændringer i ledelses- og skolestruktur

Med budget 2024 besluttede Byrådet, at der skulle spares på ledelse i folkeskolen, samt at Børne- og Skoleudvalget skulle belyse forskellige forslag til organisering af ledelse på skoleområdet. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har sammentænkt de to processer, da de i høj grad er indbyrdes afhængige.

Den 25. oktober 2023 godkendte Børne- og Skoleudvalget fagforvaltningens forslag til en procesplan for en eventuelt ændret ledelses- og skolestruktur.

Fagforvaltningen har inddraget skoledistriktsbestyrelser og MED-udvalg i forhold til prioriteringer i en eventuel ændring af ledelses- og skolestruktur. På baggrund af det indhentede materiale, den tidligere status på skolestrukturen samt temadrøftelsen i Børne- og Skoleudvalget den 7. november 2023 har fagforvaltningen udarbejdet flere forslag til strukturændringer på skoleområdet.

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 5. december 2023 blev sagen drøftet, og udvalget besluttede at sende to modeller i offentlig høring.  Børne- og Skoleudvalget har lagt vægt på, at de to modeller, der sendes i høring, inkluderer en overbygningsskole og en fødeskole inden for samme distrikt. De to modeller ses i vedlagte bilagsmateriale.

Ifølge §3 stk. 2. i bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole, skal ændringer af skolestrukturen sendes i høring i otte uger.

Høringssvar skal sendes til Michael Frøslev Alsbjerg på mailadressen michael.f.alsbjerg@99454545.dk senest den 31. januar 2024. Sagen vil derefter blive behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 6. februar 2024 og i Byrådet den 28. februar 2024.

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback