Skip til hoved indholdet

Nævninge og domsmænd

  Hjem Demokrati Nævninge og domsmænd

Går du med tanker om at blive nævninge eller domsmand, så kan du ansøge om optagelse på Brønderslev Kommunes grundliste

Læs om nævninge og domsmænd

Nævninge- og domsmænd til By- og Landsretten udvælges hvert 4. år. Sidste frist for at ansøge om optagelse på grundlisten i Brønderslev Kommune for perioden 2024 -2027 var den 1. februar 2023.

I slutningen af 2027 åbner tilmeldingen til den næste periode her på hjemmesiden.

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med juridisk uddannede dommere.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at du har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

Reglerne vedrørende hvem der kan blive nævninge og domsmænd findes i retsplejeloven. Det følger af retsplejeloven, at personer, der udtages til grundlisten:

 • skal være uberygtet (ustraffet for alvorlige lovovertrædelser)
 • skal have valgret til Folketinget
 • ikke må fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten
 • ikke af helbredsmæssige grunde må være ude af stand til at varetage opgaven
 • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • ikke må være:
  1. Ministre,
  2. ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder,
  3. ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område,
  4. advokater og advokatfuldmægtige og
  5. præster i folkekirken og andre trossamfund.

Der er ingen garanti for at blive udtaget til Brønderslev Kommunes Nævninge- og Domsmandsgrundliste, selv om du opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange der ønsker optagelse på listen i Brønderslev Kommune.

Grundlisteudvalget har pligt til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensat gennemsnit af befolkningen. Udvalget skal også sikre, at grundlisten repræsenterer forskellige aldersklasser, mænd og kvinder, og den etniske minoritet, der svarer til deres andel af befolkningen.

Nævninge og domsmænd bliver som et borgerligt ombud udtaget for 4 år ad gangen. Det vil sige, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis man bliver udtaget.

Udtagelsen sker på den måde, at Grundlisteudvalget vælger et antal beboere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som nævninge eller domsmænd. De valgte bliver optaget på en såkaldt grundliste. I Brønderslev Kommune sendes grundlisten til Præsidenten for Vestre Landsret.

Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, udtager landsretterne et antal personer til at virke som domsmænd og som nævninge.

Du kan læse mere om at være nævning eller domsmand på domstol.dk

Kontakt

Kontakt os
Sekretariatet - Sekretær for Borgmesteren

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback