Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Politikker, strategier og planer Planer Analyser

Analyser ligger til baggrund for planlægningen og byudviklingen i Brønderslev Kommune. 

Her kan du læse om de analyser, der ligger til baggrund for planlægningen og byudviklingen i Brønderslev Kommune. 

  • Landskabsanalyse
  • Detailhandelsanalyse
  • Screening af kulturmiljøer

Analyserne er PDF filer, som ikke er gjort webtilgængelige endnu. Analyserne kan rekvireres ved henvendelse.  

Læs mere om analyser

Der er udarbejdet en landskabskarakteranalyse for Brønderslev Kommune. Landskabsanalysen dækker geografisk hele kommunen og inddeler kommunen i forskellige områder efter landskabskarakter. 

Landskabet i Brønderslev analyseres og beskrives dybdegående for at opnå en detaljeret og håndgribelig viden, hvorefter kommunen inddeles i karakterområder. Landskabskarakteren betegner samspillet mellem naturgrundlag, arealanvendelse og de rumlige og visuelle forhold, der kendetegner et karakterområde og adskiller det fra de omkringliggende landskaber. Gennem analysen er hvert enkelt karakterområde vurderet ud fra en rækkende objektive parametre inden for karakterstyrke, tilstand, særlige visuelle oplevelsesmuligheder og sårbarheder. På baggrund af vurderingerne er der opsat en strategi og anbefalinger for kommunens landskaber. 

Landskabsanalysen formidler viden om landskabet og er et godt udgangspunkt for dialog om udvikling i det åbne land. Landskabsanalysen bruges både i den overordnet og strategiske planlægning i kommunen og som del af det administrativt grundlag for landskabsvurderinger i konkret sagsbehandling. 

Landskabsanalysen (90 sider PDF) kan rekvireres ved henvendelse.

Detailhandelsanalysen er udarbejdet i 2019 og dækker hele Brønderslev Kommune. Detailhandelsanalysen undersøger bl.a. detailhandlens rammebetingelser, omsætning og handelsbalance - det til sammen giver et billede af butikslivets "styrke" i Brønderslev Kommune. Analysen indeholder derudover konkrete beregninger af det fremtidige arealbehov og anbefalinger til den fremtidige detailhandelsplanlægning. 

Detailhandelsanalyse (61 sider PDF) kan rekvireres ved henvendelse.

Brønderslev Kommune har sammen med Museum Moss og Arkitektskolen Aarhus udarbejdet en screening af kulturmiljøer i Brønderslev Kommune i 2019. Screeningen er støttet af Realdania og udført efter metoden Screening af Kulturmiljøer (SAK), der er et nyt redskab til at vurdere kulturmiljøer ud fra tydelige parametre, så kulturarvens værdier, egenskaber og udviklingspotentialer bliver synlige. 

Screeningen indeholder: 

  • Identificering af kommunens kulturmiljøer og bærende fortællinger. 
  • Afgrænsning af kulturmiljøernes omfang. 
  • Vurdering af kulturmiljøernes værdier: kulturhistorie, arkitektonisk og integritet samt egenskaber: turisme, bosætning, erhverv og kultur. 
  • Uddybende beskrivelser af 5 udvalgte af kulturmiljøerne. 

Screeningen kan bruges til at skabe nye muligheder og indsatser med henblik på at bevare gennem udvikling, og samtidig være et godt redskab for at arbejde strategisk og målrettet med kulturmiljøerne i planlægningen. 

Screeningen er udgangspunkt for at revidere udpegninger af kulturmiljøer i Kommuneplan 2021. Dermed får forvaltningen et bedre og tidssvarende planlægningsmæssigt administrationsgrundlag for kulturmiljøerne. Screeningen kan i øvrigt bruges ved udviklingsprojekter og lokalplanlægning. 

PDF filen "Screening af kulturmiljøer" (24 sider) kan rekvireres ved henvendelse.

Kontakt

Kontakt os
Plan og Byg - Planlægning

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback