Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Råd og nævn Midtbyrådet for Hjallerup

Midtbyrådet for Hjallerup er et dialogforum for kommunen, byens foreninger og interessenter om midtbyens udvikling

Midtbyrådet for Hjallerup består af 21 medlemmer.

Læs om Midtbyrådet for Hjallerup

Midtbyrådet er et dialog-, hørings- og koordinationsforum for kommende udviklingsplaner og -processer i Hjallerup midtby. Midtbyrådet skal fungere som kommunens sparringspartner ift. udvikling af (primært) midtbyen.

Midtbyrådet er forankret under Teknik og Miljøudvalget. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget varetager formandskabet for midtbyrådet. 

Byrådet eller et politisk udvalg kan anmode om, at Midtbyrådet udtaler sig om et givet emne, ligesom Midtbyrådet selv kan tage emner op. Midtbyrådets udtalelser er hverken bindende for kommunen, for Midtbyrådet eller for de foreninger der er repræsenteret heri. 

Formål

Midtbyrådet skal medvirke til at

 • Understøtte den samlede udvikling i bymidten i Hjallerup
 • Diskutere udviklingstendenser i midtbyen
 • Motivere dannelsen af et aktivt bymiljø
 • Fortælle den gode historie om byen
 • Søge potentielle investorer
 • Varetage formidling til de respektive foreninger
 • Udarbejdelse af en ny midtbyplan for Hjallerup 

Sammensætning

Midtbyrådet består af følgende interessenter

 • Byudviklingsudvalget Hjallerup (2 pladser)
 • Hjallerup Erhvervs og Handelsstandsforening (2 pladser)
 • Hjallerup Borgerforening (1 plads)
 • Hjallerup Kulturhus (1 plads)
 • Hjallerup Samvirke (1 plads)
 • Ejendomsmæglerrepræsentant (1 plads)
 • Teknik- og Miljøudvalget (2 pladser)
 • Økonomiudvalget (1 plads)
 • Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget (1 plads)
 • Brønderslev Erhverv og Turisme (1 plads)
 • Brønderslev Kommunes administration (2 pladser)
 • Brønderslev Bibliotek (1 plads)
 • Museerne i Brønderslev (1 plads)
 • Boligforeninger repræsenteret i byen (1 plads til hver forening)
 • Handicaprådet (1 plads)
 • Ældrerådet (1 plads)
 • Lodsejerrepræsentanter fra aktuelle byudviklingsområder (1 plads pr. område)

Derudover kan der inviteres interessenter efter behov som f.eks. relevante enkeltpersoner fra erhvervslivet, foreningslivet, repræsentant for entreprenører eller fagpersoner fra Brønderslev Kommune mv.

Deltagelse i Midtbyrådet sker af interesse, hvorfor det står medlemmer frit for at forlade rådet. Er man ”valgt” ind i rådet som repræsentant for en organisation, bør medlemmet erstattes af et øvrigt medlem fra denne – efter organisationens egne regler. 

Møder

Der indkaldes til møder i Midtbyrådet efter behov – alle medlemmer kan anmode om møde i gruppen eller dele heraf. Der tages referat fra møderne.

Brønderslev Kommune (Fagforvaltningen for Teknik og Miljø) faciliterer de overordnede møder i gruppen, herunder mødeindkaldelse og referat. Mødeindkaldelser og referater vil være offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Der kan nedsættes undergrupper, til varetagelse af forskellige opgaver, der ikke har direkte repræsentation fra Brønderslev Kommune.

Møde den 16. februar 2023

Møde den 23. september 2021

Møde den 10. maj 2021

Medlemmer af Midtbyrådet for Hjallerup

Mail: PETS@99454545.dk
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Mail: Hildo.Rasmussen@99454545.dk
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget

Mail: steen.sogaard.Petersen@99454545.dk
Repræsentant for Økonomiudvalget

Mail: bydk@99454545.dk
Repræsentant for Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget

Mail: lene.d.faber@99454545.dk
Direktør for Teknik og Miljø

Mail: peter.toftemark@99454545.dk
Afdelingsleder i Plan og Byg

Byudviklingsudvalget i Hjallerup

Byudviklingsudvalget i Hjallerup

Hjallerup Erhvervs- og Handelsstandsforening

Hjallerup Erhvervs- og Handelsstandsforening

Hjallerup Borgerforening 

Hjallerup Kulturhus 

Hjallerup Samvirke

Ejendomsmæglerrepræsentant

Biblioteksleder

Erhvervschef

Museerne i Brønderslev Kommune

Repræsentant for Handicaprådet

Repræsentant for Ældrerådet

Repræsentant for Sundby-Hvorup Boligselskab

Lodsejerrepræsentant for Hjallerup Centret 

Kontakt

Kontakt os
Plan og Byg - Planlægning

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback