Skip til hoved indholdet

Midtbyrådet for Hjallerup

  Hjem Demokrati Råd og nævn Midtbyrådet for Hjallerup

Midtbyrådet for Hjallerup er et dialogforum for kommunen, byens foreninger og interessenter om midtbyens udvikling

Midtbyrådet for Hjallerup består af 21 medlemmer.

Læs om Midtbyrådet for Hjallerup

Midtbyrådet er et dialog-, hørings- og koordinationsforum for kommende udviklingsplaner og -processer i Hjallerup midtby. Midtbyrådet skal fungere som kommunens sparringspartner ift. udvikling af (primært) midtbyen.

Midtbyrådet er forankret under Teknik og Miljøudvalget. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget varetager formandskabet for midtbyrådet. 

Byrådet eller et politisk udvalg kan anmode om, at Midtbyrådet udtaler sig om et givet emne, ligesom Midtbyrådet selv kan tage emner op. Midtbyrådets udtalelser er hverken bindende for kommunen, for Midtbyrådet eller for de foreninger der er repræsenteret heri. 

Formål

Midtbyrådet skal medvirke til at

 • Understøtte den samlede udvikling i bymidten i Hjallerup
 • Diskutere udviklingstendenser i midtbyen
 • Motivere dannelsen af et aktivt bymiljø
 • Fortælle den gode historie om byen
 • Søge potentielle investorer
 • Varetage formidling til de respektive foreninger
 • Udarbejdelse af en ny midtbyplan for Hjallerup 

Sammensætning

Midtbyrådet består af følgende interessenter

 • Byudviklingsudvalget Hjallerup (2 pladser)
 • Hjallerup Erhvervs og Handelsstandsforening (2 pladser)
 • Hjallerup Borgerforening (1 plads)
 • Hjallerup Kulturhus (1 plads)
 • Hjallerup Samvirke (1 plads)
 • Ejendomsmæglerrepræsentant (1 plads)
 • Teknik- og Miljøudvalget (2 pladser)
 • Økonomiudvalget (1 plads)
 • Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget (1 plads)
 • Brønderslev Erhverv og Turisme (1 plads)
 • Brønderslev Kommunes administration (2 pladser)
 • Brønderslev Bibliotek (1 plads)
 • Museerne i Brønderslev (1 plads)
 • Boligforeninger repræsenteret i byen (1 plads til hver forening)
 • Handicaprådet (1 plads)
 • Ældrerådet (1 plads)
 • Lodsejerrepræsentanter fra aktuelle byudviklingsområder (1 plads pr. område)

Derudover kan der inviteres interessenter efter behov som f.eks. relevante enkeltpersoner fra erhvervslivet, foreningslivet, repræsentant for entreprenører eller fagpersoner fra Brønderslev Kommune mv.

Deltagelse i Midtbyrådet sker af interesse, hvorfor det står medlemmer frit for at forlade rådet. Er man ”valgt” ind i rådet som repræsentant for en organisation, bør medlemmet erstattes af et øvrigt medlem fra denne – efter organisationens egne regler. 

Møder

Der indkaldes til møder i Midtbyrådet efter behov – alle medlemmer kan anmode om møde i gruppen eller dele heraf. Der tages referat fra møderne.

Brønderslev Kommune (Fagforvaltningen for Teknik og Miljø) faciliterer de overordnede møder i gruppen, herunder mødeindkaldelse og referat. Mødeindkaldelser og referater vil være offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Der kan nedsættes undergrupper, til varetagelse af forskellige opgaver, der ikke har direkte repræsentation fra Brønderslev Kommune.

Møde den 16. februar 2023

Møde den 23. september 2021

Møde den 10. maj 2021

Medlemmer af Midtbyrådet for Hjallerup

Mail: PETS@99454545.dk
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Mail: Hildo.Rasmussen@99454545.dk
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget

Mail: steen.sogaard.Petersen@99454545.dk
Repræsentant for Økonomiudvalget

Mail: bydk@99454545.dk
Repræsentant for Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget

Mail: peter.toftemark@99454545.dk
Afdelingsleder i Plan og Byg

Vejmyndigheden – Brønderslev Kommune

Byudviklingsudvalget i Hjallerup

Hjallerup Erhvervs- og Handelsstandsforening

Hjallerup Erhvervs- og Handelsstandsforening

Hjallerup Borgerforening 

Erhvervschef

Repræsentant for Handicaprådet

Repræsentant for Sundby-Hvorup Boligselskab

Lodsejerrepræsentant for Hjallerup Centret 

Mail: anera@99454545.dk
Direktør for Teknik & Miljø

Hjallerup Kulturhus

 

Byudviklingsudvalget i Hjallerup

Hjallerup Samvirke

Ældrerådet

Museerne i Brønderslev Kommune

Byplanlægger – Brønderslev Kommune
Mail: steven.hansen@99454545.dk

Kontakt

Kontakt os
Plan og Byg - Planlægning

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf. 99454545
Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 Lukkedage i administrationen

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback