Skip til hoved indholdet

Vision og værdier

    Hjem Demokrati Vision og værdier

Brønderslev Kommunes vision - Et godt sted at leve

Vision for Brønderslev Kommune er resultatet af Byrådets visionsproces, som blev gennemført i foråret 2019. Formålet med visionen er at sætte politisk retning for den fremtidige udvikling for Brønderslev Kommune.

Visionens fire pejlemærker udgør en fælles referenceramme. Den danner udgangspunkt for kommende politikker og planer i Brønderslev Kommune og konkretiseres i det daglige arbejde, som kommunens medarbejdere udfører sammen med borgere, virksomheder og foreninger.

Læs om visionen

I Brønderslev Kommune er vi tæt på det meste – i midten af Vendsyssel - med en direkte linje til beslutninger, forvaltning og det frivillige fællesskab. Her ser vi muligheder frem for begrænsninger, når vi sammen udvikler de kommunale tilbud, erhvervslivet, foreninger, vores landskab og lokalsamfund. Vi fastholder og tiltrækker nye borgere ved at skabe rammerne for det gode hverdagsliv igennem hele livet.

Alle skal med

I Brønderslev Kommune er alle en del af fællesskabet. Her har alle mulighed for et meningsfuldt hverdagsliv gennem uddannelse, job og et rigt fritids- og kulturliv. Vi står klar med støtte og vejledning, hvis vejen ind i fællesskabet i en periode bliver for svær. Derfor har vi en helhedsorienteret tilgang, der sikrer tryghed og sammenhæng.

Vækst og udvikling

Vi sikrer balanceret udvikling og bosætning i by og land på tværs af hele kommunen. Bosætning og erhvervsudvikling går hånd i hånd, derfor understøttes vores erhvervsliv, så vækst og udvikling af vores fælles kommune sikres. Borgerne har gode udviklings- og uddannelsesmuligheder - så alle bliver ”Klar til Verden”.

Sundhed og natur

Vi er en grøn kommune, hvor vores unikke natur og landskaber er udgangspunkt for aktive og sundhedsfremmende oplevelser for vores borgere og besøgende. Aktive oplevelser og en bred forebyggende sundhedsindsats fremmer livskvalitet og det gode hverdagsliv.

Samarbejde og handling

Borgere, foreninger og virksomheder oplever, at der er kort fra tanke til handling, når vi sammen udvikler kommunen. Vi tror på, at vi løfter bedre i flok - derfor inddrager vi borgerne og understøtter de frivillige og det lokale engagement.

”I samspil med borgerne”

Med den sætning sætter vi fokus på, hvordan vi gerne vil møde dig som borger, pårørende og samarbejdspartner i kontakten med Brønderslev Kommune. I forlængelse heraf har vi formuleret følgende tre værdier: at være nysgerrig, at være fællesskabende og at være modig.

Vi forudsætter, at politikere, ledere og medarbejdere møder hinanden på samme måde, som vi møder borger, pårørende, og samarbejdspartnere.

Fundamentet for de tre værdier er, at vi har en organisation, der er præget af fagligt kompetente og professionelle medarbejdere. Værdierne er dermed et udtryk for, hvordan vi i samspil med borgerne vil skabe nye og bedre løsninger.

Brønderslev Kommune er en organisation, der er kendetegnet ved at:

Være nysgerrig

Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og nye perspektiver og muligheder, og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne. Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer.

Vi har en tilgang, der er løsningsfokuseret og dialog orienteret.

Være fællesskabende

Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte), borgerne (civilsamfundet) og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen.

Vi har en tilgang, som er præget af et gensidigt engagement og medansvar. 

Være modig

Vi har fokus på udvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og et opgør med 0-fejlskultur og vanetænkning.

Vi har tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback