Skip til hoved indholdet

Find din nye medarbejder

    Hjem Erhverv Arbejdskraft Find din nye medarbejder

Har du har brug for nye medarbejdere, så er jobcentrets erhvervsservice den helt rigtige samarbejdspartner

Vi kan hjælpe i alle rekrutteringens faser, og så er det omkostningsfrit for dig. Vi kan hjælpe med både annoncering og udsøgning af kandidater til jobbet.

Du sparer tid og ressourcer ved at bruge os. Det kan være en lang og tidskrævende proces at rekruttere en ny medarbejder, men med os som samarbejdspartner kan du koncentrere dig om at drive og udvikle din virksomhed.

Vi har adgang til en database med et bredt udvalg af ledige med forskellige kompetencer. Vi matcher de ledige med dine behov og finder de bedst kvalificerede kandidater. Hvis ikke det lykkes at finde en kandidat med de rette kompetencer, kan vi rådgive omkring alternative løsninger.

Der findes flere forskellige måder at rekruttere på, og i fællesskab finder vi den løsning, som passer til din virksomhed og dit rekrutteringsbehov.

Læs mere om tilskudsordninger

Med en voksenlærling i virksomheden får du en moden og erfaren medarbejder på økonomisk fordelagtige vilkår.

Hvis du ønsker at ansætte en medarbejder over 25 år i et lærlingeforløb, er der mulighed for tilskud gennem voksenlærlingeordningen. Der kan være mulighed for, at din nye medarbejder kan få merit for eventuel praktisk erfaring fra tidligere.

Inden ansættelsen udarbejder uddannelsesstedet en plan for uddannelsesforløbet, så både du og din nye medarbejder har et overblik over, hvad der skal til for at nå målet som faglært.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en kandidats faglige eller personlige kompetencer matcher et job i din virksomhed, kan der i visse tilfælde aftales en indledende løntilskudsperiode.

I nogle situationer giver det god mening at lave en kort introduktion i forbindelse med ansættelse. Kandidaten kan have behov for opkvalificering af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Hvis den pågældende kandidat kan godkendes til løntilskud, er det muligt at lave en kort løntilskudsperiode som introduktion til jobbet. Det forventes som udgangspunkt, at et løntilskud munder ud i et job, hvis tilskudsperioden forløber tilfredsstillende.

En kort løntilskudsperiode indebærer, at du ansætter kandidaten ifølge overenskomstmæssige forhold. I løntilskudsperioden modtaget virksomheden tilskud fra kommunen. Der skal være tale om reel merbeskæftigelse ved ansættelse i løntilskud.

Fordele for arbejdsgiver:

  • Som virksomhed kan du bruge tilskudsordningen til at afprøve samarbejdet og oplære i arbejdsfunktioner i forbindelse med ansættelse af en ny medarbejder
  • Du får mulighed for at få kendskab til en ny medarbejder - både fagligt og socialt

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en kandidats faglige eller personlige kompetencer matcher et job i din virksomhed, kan der i visse tilfælde aftales en indledende virksomhedspraktik.

I nogle situationer giver det god mening at lave en kort praktik forud for ansættelse. En virksomhedspraktik medfører ikke en lønudgift for virksomheden.

Det forventes som udgangspunkt, at en virksomhedspraktik munder ud i et job, hvis praktikken forløber tilfredsstillende.

Fordele for arbejdsgiver:

  • Som virksomhed kan du bruge virksomhedspraktikken til at afprøve samarbejdet og oplære i arbejdsfunktioner i forbindelse med ansættelse af en ny medarbejder
  • Du får mulighed for at få kendskab til en ny medarbejder - både fagligt og socialt

Kontakt

Kontakt os
Job og Virksomhedsservice

Valdemarsgade 20
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4833
erhvervsservice@99454545.dk

Web: Job- og UngeCenter Brønderslev

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Lukkedage i administrationen

 

 

Vejledning til Jobnet for arbejdsgivere

Her finder du vejledninger i brugen af selvbetjeningsløsninger til:

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback