Skip til hoved indholdet

Akut forurening

  Hjem Erhverv Forurening og spildevand Akut forurening

Du har pligt til at anmelde akut forurening, så forureningen hurtigt bliver ryddet op

Vil du anmelde akut forurening? 

Hvis der sker akutte miljøuheld på landjorden eller i vandløb, søer og på havet, skal alarmcentralen kontaktes på 112 med det samme. Hvis du opdager en akut forurening, har du pligt til at advare folk om eventuel fare og slå alarm. Du skal anmelde en akut opstået forurening som enhver anden ulykke.   

I tilfælde hvor der ikke er akut risiko for skade på natur eller miljø, er det Brønderslev Kommune som du skal kontakte. 

Hvad er en akut forurening? 

Typiske miljøuheld/forureninger kan være: 

 • Udslip af gylle, ajle, ensilagesaft eller mælk fra landbrugsejendomme til recipienter. 
 • Udslip af miljøskadeligt slukningsvand, sprøjtegifte eller andre kemikalier til vandløb, søer, kystområder, regnvands- og kloaksystemer. 
 • Forurening, der kan true grundvandet og drikkevandsforsyningen. 
 • Olieforureninger af overfladevand og jord. 
 • Olieforurening af strande og kystnære områder. 
 • Tegn på forurening kan være misfarvet jord eller vand - eventuelt kombineret med gylle-, olie- eller anden kemikalielugt, døde fisk eller andre døde dyr i vandløb, søer eller havet.  
 • Spildevand i badevandet 

Kontaktoplysninger 
Carsten Hoff Mortensen 
Sagsbehandler - Virksomheder 
Tlf.: 99455857 

Læs mere om akut forurening

Brønderslev Kommune har sammen med Mariagerfjord, Rebild og Aalborg Kommune en fælles miljøvagt. Samarbejdet på tværs af kommunegrænserne bidrager til at effektivisere indsatsen, når uheldet er ude, og er samtidig med til at minimere den enkelte kommunes omkostninger.  

Miljøvagten skal 

 • yde hurtig rådgivning ved akutte miljøuheld 
 • opspore forureningskilden  
 • sammen med beredskabet standse forureningens udbredelse med henblik på at begrænse skaderne på miljøet  
 • registrere relevante data om hvert uheld med henblik på efterfølgende håndhævelse og fremsættelse af erstatningskrav overfor forureneren. 

Hvis du opdager, at dit drikkevand er forurenet, skal du med det samme: 

 • holde op med at bruge det 
 • underrette kommunen og det lokale vandværk. 

Du kan holde øje med aktuelle meddelelser om drikkevandsforurening på kommunens hjemmeside eller vandværkets hjemmeside.

Kontakt

Kontakt os
Natur og Miljø - Virksomheder

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk 

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 Lukkedage i administrationen

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR-nummer: 29189501

Lukkedage i administrationen

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30

Borgerservice Dronninglund

Torsdag 10.00 - 16.30
Lukket i juli
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback