Skip til hoved indholdet

Anmeldelse af mindre dyrehold

  Hjem Erhverv Landbrug og virksomheder Anmeldelse af mindre dyrehold

Der er bestemte grænser for hvornår et dyrehold skal anmeldes

Hvis du har, eller ønsker at etablere, et mindre dyrehold med adgang til stald eller fastplaceret læskur, skal du muligvis anmelde det til kommunen. Nedenfor kan du læse mere om grænserne for hvornår et dyrehold skal anmeldes til kommunen.  

Er du i tvivl – kontakt en af kommunens sagsbehandlere på landbrugsområdet. 

Læs mere om anmeldelse af mindre dyrehold

Grænserne for hvor mange dyr du holde uden anmeldelse afhænger af hvilke dyr der er tale om. 

Uden anmeldelse må du have:

 • 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder), eller 
 • 4 stykker kvæg der ikke er malkekøer eller ammekøer, eller  
 • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder), eller 
 • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg), eller 
 • 15 producerede slagtesvin, eller
 • 10 moderfår med lam (op til 12 måneder), eller
 • 10 modergeder med kid (op til 12 måneder), eller
 • andre dyretyper, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2. Produktionsarealet er det område i stalden som dyrene har adgang til.  
 • En kombination af ovenstående dyretyper, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter punkterne a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct. 

F.eks. vil 2 heste (50% af de tilladte heste) og 5 moderfår (50% af de tilladte moderfår), give 100% af det dyrehold man kan have uden anmeldelse til kommunen.  

Anmeldelsen sker nemt ved brug af ovenstående selvbetjeningsløsningen. 

Er du i tvivl? – Kontakt en af kommunens sagsbehandlere på landbrugsområdet. 

Hvis det samlede produktionsareal på din ejendom overskrider 100 m2, skal du som udgangspunkt have en miljøtilladelse. Produktionsarealet er den del af din stald eller læskur, som dyrene har adgang til. For eksempel tæller løsdriftsbokse, sygebokse og hestebokse som produktionsareal, mens en staldgang ikke vil tælle som produktionsareal.  

For yderligere oplysninger, kontakt en af kommunens sagsbehandlere på landbrugsområdet. 

Når du anmelder et anmeldepligtigt dyrehold via kommunens selvbetjeningsløsning, skal du samtidig angive placering, mål og indretning af din eksisterende eller nye stald. Så bliver det automatisk kontrolleret, at stalden lever op til de gældende regler om indretning og afstandskrav. 

En stald eller et læskur vil i de fleste tilfælde også kræve en byggetilladelse. 

 

Kontakt

Kontakt os
Natur og Miljø - Landbrug

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback