Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Nyheder og postlister Nyheder - KlimaKlar Kommune 224.000 kr. fra Realdania til Brønderslev Kommune til nyt klimaprojekt – Plan 22+

224.000 kr. fra Realdania til Brønderslev Kommune til nyt klimaprojekt – Plan 22+

Knap er DK2020-planen vedtaget, før det første projekt søsættes ”Lav bund og høje ambitioner i Brønderslev Kommune”, hvor der sættes fokus på lavbundsarealer. I DK2020-planen er ambitionen, at landbrugets udledning af CO2 skal reduceres væsentligt, og det skal bl.a. ske ved at tage nogle af lavbundsjordene ud af drift.

Nu støtter Plan22+ elleve pilotprojekter i femten kommuner, som vil vise, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte en bæredygtig udvikling af by- og landområder. Projekterne finansieres af Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania, som står bag Plan22+.

Landbrug på lavbundsjord står for 37% af Brønderslev Kommunes CO2-udledning. Men skal lavbundsjordene tages ud af drift, kræver det et godt samarbejde med landbrug og lodsejere. Og det er bl.a. det, som det nye projekt er bevilget midler til.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Peter Stecher (K) forklarer:

”Vi kommer nu med i et stort nationalt projekt, hvor hele Danmark bliver bedre rustet til at håndtere klimaudfordringer. Vi kommer til at bidrage med viden om, hvordan landbrug og lodsejere kan blive medspillere frem for modspillere. Der er næppe tvivl om, at landkommunerne kommer til at udtage lavbundsjorde, og så er det godt med viden til at kunne skabe den bedst mulige proces.”

Formanden glæder sig specielt til projektets fase 2, hvor man skal ’ud i virkeligheden’:

”Her vil ske en masse inddragelse, der vil komme workshops, foredrag etc., hvor man får mulighed for at gøre sin indflydelse gældende. Det bliver rigtigt spændende.”

Projektet bliver afsluttet med udgangen af 2024. Da Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen, lagde man også vægt på, at erfaringerne skal kommunens klimaarbejde generelt til gode.”

FAKTA:

Den fysiske planlægning skal bidrage til statens og kommunernes mål om CO2-reduktioner.

I alt er der kommet 23 ansøgninger fra kommuner i hele landet Heraf er der bevilget støtte til elleve pilotprojekter for i alt ca. 5 mio. kr.

Plan22+ er sat i verden i et partnerskab mellem Plan- og Landdistriktsstyrelsen og den filantropiske forening Realdania. Plan 22+ skal undersøge og vise, hvordan fysisk planlægning kan bidrage til at indfri klimamålsætninger, samtidig med at der sikres rammer for at udvikle velfungerende byer og landområder med høj livskvalitet for mennesker. Et væsentligt element i indsatsen er at give støtte til kommuner til at udvikle og afprøve nye løsninger på, hvordan man kan arbejde med at indfri klimamålsætninger gennem fysisk planlægning.

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback