Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du læse om mere affaldssortering i Brønderslev Kommune fra december 2018
Container

Læs om affaldssortering

Så er alle containere til sortering bragt ud

Vi Nu er alle containere til genbrug af plast & metal og papir blevet bragt ud. Selvom udbringningen skete i december og januar var vi heldige, at vejret var med os i det meste af perioden. Kun i de allersidste dage i januar var der en udfordring med sne. Derfor er containerne nogle steder blevet sat lidt længere væk fra beboelsen end ellers. Vi håber på din forståelse herfor. Se miniartiklen nedenfor, hvis du ikke har fået en container.

Affaldsbeholdere

 

Affaldsbeholdere

Affaldsbeholdere

Affaldsbeholdere

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har fået en container til sortering?

Vi Hvis du mod forventning ikke har fået en container til plast & metal og papir, kan du henvende dig til os. Skriv til os på affald@99454545.dk eller ring til os på ét er de telefonnumre, som fremgår på hjemmesiden eller i affaldshåndbogen!

Indfasningsudfordring for ny affaldssortering

Vi har nogle steder (fx Hjallerup) haft den udfordring, at de ny containere er blevet udbragt lidt for sent i forhold til tømningstidspunkterne (som er planlagt for længe siden). For at få en tilstrækkelig kapacitetsudnyttelse har AVV nogle steder valgt at starte tømningen lidt senere end oprindelig planlagt. Med andre ord har man nogle steder (fx Hjallerup) valgt at springe første tømning over. Det er selvfølgelig beklageligt for de berørte, men det er også en nødvendighed her i opstartsfasen.

Vi har aftalt med AVV, at de tager plast/metal med, hvis det stilles i en klar plastpose ved siden af affaldscontaineren. Med hensyn til papirfraktionen tilråder vi, at det køres på genbrugspladsen, hvis det kniber med plads. Alternativt kan papiret opbevares på et tørt sted og kommes i containeren efter den første tømning. 

E-Boks brev om start af indsamlingsordning, november 2018

I november 2018 har vi sendt e-Boks brev til alle voksne borgere i Brønderslev Kommune.

E-Boks brev om adgangsforhold på landet, november 2018

I november 2018 har vi sendt e-Boks brev til alle ejendomme uden for bymæssig bebyggelse i Brønderslev Kommune.

Mere affaldssortering fra december 2018

Fra januar 2019 vil der blive indsamlet plast/metal samt papir ved alle husstande. Ved enkeltboliger leverer AVV en rumopdelt 240 l container med plast/metal i det ene rum og papir i det andet rum. 

Ved etagebyggeri vil der blive andre løsninger.

E-Boks brev udsendt til alle i marts 2018

I starten af marts 2018 har vi sendt eBoks brev om ny affaldssortering fra oktober 2018 til alle voksne borgere i Brønderslev Kommune.

Ændres der på tømningsfrekvensen for restaffald?

Nej, der ændres indtil videre ikke noget på den sædvanlige tømningsordning for restaffald, herunder madaffald. Det kommer først senere, og så skal vi nok give besked om det i god tid. Så der ændres hverken volumen eller tømningsfrekvens for den ordning, som du har nu.

Hvor skal den nye container stå?

Som udgangspunkt skal den ny container stå ved siden af den nuværende container eller stativ. Adgangsforholdene skal naturligvis være i orden.

Mål på ny container

Kan jeg få en sms, så jeg bliver mindet om, når der skal tømmes?

Du kan tilmelde dig sms-service. Så hører du fra os, dagen inden der skal tømmes, eller hvis der er ændringer i tømninger pga. eksempelvis sne eller helligdage.

Udvidet sorteringsvejledning

AVV har lavet en udvidet sorteringsvejledning med en liste over, hvad der må/ikke må komme i de tre sorteringer. Vejledningen opdateres løbende.

Hvad skal jeg gøre med flasker og glas?

Flere har spurgt, hvorfor flasker og glas ikke bliver indsamlet ved husstandene, når der nu bliver etableret en ordning for indsamling af plast & metal og papir ved husstandene?

Svaret er, at det ville kræve en container eller beholder mere. Det ville både betyde en dyrere løsning, og at der skulle være plads til flere containere / beholdere. Vi har vurderet, at den eksisterende ordning med glasbobler suppleret med genbrugspladserne og muligheden for at komme af med flasker i dagligvarebutikker giver en høj genanvendelsesprocent. En ny indsamlingsordning ved husstandene ville altså være relativt for dyrt og besværligt i forhold til den potentielle miljøgevinst.

Hvad nu, hvis det kniber med plads til den nye container?

Det kræver naturligvis lidt mere plads, når der kommer en ny affaldscontainer. 

Hvis det kniber med pladsen, kan det være en løsning at have den nye container til at stå et andet sted, og så sætte den frem dagen forud for tømning. Det er muligt at tilmelde sig en sms- og e-mailordning om tømmetidspunkt.

Hvad sker der i sommerhusområder?

Ordningen med sortering og indsamling af plast/metal og papir indføres først på et senere tidspunkt på de adresser, hvor der i øjeblikket er sommerhusrenovation, dvs. 26 tømninger om året. I vores breve i eBoks har det ikke været muligt at undgå at skrive til ejerne af denne type af ejendomme. Når der indføres mere affaldssortering i sommerhusområder, skriver vi naturligvis til de berørte.

Bliver det hele ikke bare blandet og brændt?

Nej, det gør det ikke. Skraldebilerne er inddelt, så de har to rum, og når containerne tømmes, falder affaldet ned i hvert sit rum. Skraldebilen afleverer efterfølgende affaldet to forskellige steder. På den måde bliver affaldstyperne ikke blandet, og de kan blive sendt til genanvendelse hver for sig.

Hvor tit bliver den nye container tømt?

Containeren til plast/metal samt papir bliver tømt hver 4. uge.

Er der krav til, hvordan den nye container skal stå?

Den skal stå, så skraldemanden kan få fat i håndtaget og trække den afsted. Der skal være fast underlag, som fliser eller asfalt, på adgangsvejen i min. 1 m bredde, fast underlag under container og max 50 m fra fortovet. Der må max være 10 % stigning/fald på adgangsvejen.

Hvad skal jeg gøre med det farlige affald?

Det farlige affald skal fortsat afleveres på genbrugspladserne. Ordningen med batterier på låget til beholderen til restaffald fortsætter.

Hvornår kommer der sortering af madaffald?

I Brønderslev Kommune venter vi lidt med yderligere sortering i madaffald og restaffald. Det skyldes, at der først skal være styr på afsætningen. Derfor fortsætter den eksisterende ordning for restaffald indtil videre. Du får besked, når der sker ændringer med hensyn til madaffald og restaffald.

Hvorfor skal jeg lægge plast/metal i det samme rum?

Plast/metal køres til et sorteringsanlæg, hvor det bliver skilt fra hinanden. Derfor må du gerne lægge begge typer i samme rum. Bare husk, at plast/metal skal ligge løst i rummet og ikke i poser.

Hvordan skal jeg sortere affaldet?

Du kan se en sorteringsvejledning plast/metal og papir.

Skal jeg vaske emballagen, inden jeg lægger den i rummet til plast/metal?

Meget emballage kan lægges i uden problemer. Der er dog noget emballage, hvor det er svært at få det sidste mad ud. Det er vigtigt at huske, at der er mennesker, som skal håndtere emballagen videre i forløbet. Hvis der er madrester, som er gået i forrådnelse i emballagen, giver det et dårligt arbejdsmiljø for dem. Derfor skal vi undgå meget beskidt emballage. Vi ønsker dog heller ikke, at man bruger ekstra ressourcer på at vaske affaldet. Hvis der er en beskidt dåse eller plastikbøtte, så kan man skylle den, hvis man alligevel skal lade noget vand løbe til madlavning eller håndvask. Man kan også tørre det af, hvis man har en brugt serviet eller køkkenrulle. Hvis emballagen er mere beskidt end det, er det bedre at lægge det til restaffald, end at bruge vand, tid og kræfter på at vaske det.

Hvad er restaffald?

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret plast/metal og papir fra. Hvis der er noget affald, du er i tvivl om, eller som er meget beskidt, kan du også lægge det i restaffald. Ellers kan du spørge os på affald@99454545.dk. Restaffaldet brændes og omdannes til elektricitet og varme.

Hvorfor må der ikke være madrester i plast- og metalemballagen?

Det er vigtigt at huske, at der er mennesker, som skal håndtere emballagen videre i forløbet, og hvis der er madrester, som er gået i forrådnelse i emballagen, giver det et dårligt arbejdsmiljø for dem. Derfor skal vi undgå meget beskidt emballagen.

Må jeg aflevere batterier med restaffaldet?

Nej, batterier er farligt affald, der skal afleveres på genbrugspladsen eller placeres i en klar plasticpose på låget til beholderen til restaffald. Husk også produkter som småt elektronik og legetøj, hvor batterierne er skjult. Disse skal også afleveres på genbrugspladsen.

Må jeg aflevere elektronik i rummet til plast/metal eller i restaffaldet?

Nej, elektronik er farligt affald, der skal afleveres på genbrugspladsen. Alt udstyr med ledninger eller batteri hører til kategorien elektronikaffald.

Kan man stadig købe ekstra sække, hvis man har meget affald?

Ja, de kan stadig købes forskellige steder i kommunen og hos AVV.

Må jeg selv flytte skillerummet i containeren?

Nej, det ligger fast, da skraldebilens ruminddeling er indrettet derefter. I containeren til plast/metal og papir er fordelingen på hhv. 60 % til plast/metal og 40 % til papir.

Kan man få en større container, hvis man har for meget affald?

Ja, det kan man. Hvis du har brug for mere plads til plast/metal eller papir, kan du få mere kapacitet. Det koster ikke noget for dig. Hvis du har brug for mere plads til restaffaldet, så kan du også ændre din ordning, men det koster ekstra for dig.

Hvilket affald bør lægges i poser, og hvilket skal være løst, når det lægges i containerne?

Plast/metal og papir må ikke komme i poser, men skal lægges løst ned i containeren. I beholdere eller stativer til restaffald er det en fordel, hvis affaldet forbliver i posen fra køkkenet. Ellers vil der være en tilbøjelighed til, at restaffaldet bliver mere flydende, fordi de tørre affaldsfraktioner mangler.

Hvad hvis jeg ikke gider eller evner at sortere mit affald?

Vi håber, at du vil ændre mening og med tiden indse, at det kan være en god fornemmelse at sortere affaldet. Desuden har du som borger en generel pligt til at sortere. Hvis du ikke evner at sortere, så skal du smide alt affald i den eksisterende beholder til restaffald, så du ikke ødelægger sorteringen for andre. Hvis du smider restaffald i rummene til plast/metal eller papir, så ødelægges det, de andre har sorteret.

Nytter det overhovedet at sortere affaldet?

Ja, det gør det. Jo mere og bedre du sorterer, jo mere kan genanvendes til gavn for miljøet. Når affaldet sorteres i hjemmet, så kommer der mere til genanvendelse, end hvis man kun kan aflevere det på genbrugspladserne, og på den måde får vi genanvendt flere ressourcer.

Særligt for boligselskaber

Kontakt

Sagsbehandler - Affald
Tlf.: 99454670
Administrativ sagsbehandler
Tlf.: 99455513

HAR DU SPØRGSMÅL?

Opdateret 14. februar 2019
Ansvarlig redaktør: Katrine Bak Styrishave