Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du læse om mere affaldssortering i Brønderslev Kommune
Container

Læs om affaldssortering

Brev om ændret affaldssortering

I øjeblikket er vi i gang med udsendelse af brev til alle borgere omkring ændret affaldssortering.

Du kan læse brevet her (nyt vindue)

Kan jeg få en sms om tømningstidspunktet?

Du kan tilmelde dig sms-service. Så hører du fra os, dagen inden der skal tømmes, eller hvis der er ændringer i tømninger pga. eksempelvis sne eller helligdage.

Udvidet sorteringsvejledning

AVV har lavet en udvidet sorteringsvejledning med en liste over, hvad der må/ikke må komme i de tre sorteringer. Vejledningen opdateres løbende.

Gebyr for fejlsortering

Fejlsortering, for eksempelvis dagrenovation i containere til plast & metal og papir, er et problem, fordi det er med til at ødelægge sorteringen for andre. I yderste konsekvens kan det betyde, at et helt læs af sorteret materiale må kasseres og brændes. Derfor har vi en ordning, hvor vi i førstegangstilfælde gør opmærksom på problemet. Det sker med en hænger på affaldscontaineren og et brev i e-Boks til ejeren af ejendommen.

Hvis problemet gentager sig, vil der blive pålagt et fejlsorteringsgebyr. Gebyret er i øjeblikket 43,75 kr. pr. tømning inkl. moms.

Hvad skal jeg gøre med flasker og glas?

Flere har spurgt, hvorfor flasker og glas ikke bliver indsamlet ved husstandene, når der nu bliver etableret en ordning for indsamling af plast & metal og papir ved husstandene?

Svaret er, at det ville kræve en container eller beholder mere. Det ville både betyde en dyrere løsning, og at der skulle være plads til flere containere / beholdere. Vi har vurderet, at den eksisterende ordning med glasbobler suppleret med genbrugspladserne og muligheden for at komme af med flasker i dagligvarebutikker giver en høj genanvendelsesprocent. En ny indsamlingsordning ved husstandene ville altså være relativt for dyrt og besværligt i forhold til den potentielle miljøgevinst.

Hvad nu, hvis det kniber med plads til den nye container?

Det kræver naturligvis lidt mere plads, når der kommer en ny affaldscontainer. 

Hvis det kniber med pladsen, kan det være en løsning at have den nye container til at stå et andet sted, og så sætte den frem dagen forud for tømning. Det er muligt at tilmelde sig en sms- og e-mailordning om tømmetidspunkt.

Hvad sker der i sommerhusområder?

Ordningen med sortering og indsamling af plast/metal, mad- og drikkekartoner, samt papir og pap indføres først på et senere tidspunkt på de adresser, hvor der i øjeblikket er sommerhusrenovation, dvs. 26 tømninger om året. I vores breve i eBoks har det ikke været muligt at undgå at skrive til ejerne af denne type af ejendomme. Når der indføres mere affaldssortering i sommerhusområder, skriver vi naturligvis til de berørte.

Mål på container

Bliver det hele ikke bare blandet og brændt?

Nej, det gør det ikke. Skraldebilerne er inddelt, så de har to rum, og når containerne tømmes, falder affaldet ned i hvert sit rum. Skraldebilen afleverer efterfølgende affaldet to forskellige steder. På den måde bliver affaldstyperne ikke blandet, og de kan blive sendt til genanvendelse hver for sig.

Hvor tit bliver den nye container tømt?

Containeren til plast/metal, mad- og drikkekartoner, samt papir bliver tømt hver 4. uge.
Container til mad- og restaffald vil pr. 1. oktober 2022 bliver tømt hver 2. uge

Er der krav til, hvordan den nye container skal stå?

Den skal stå, så skraldemanden kan få fat i håndtaget og trække den afsted. Der skal være fast underlag, som fliser eller asfalt, på adgangsvejen i min. 1 m bredde, fast underlag under container og max 50 m fra fortovet. Der må max være 10 % stigning/fald på adgangsvejen.

Hvad skal jeg gøre med det farlige affald?

Det farlige affald skal fortsat afleveres på genbrugspladserne. Ordningen med batterier på låget til beholderen til restaffald fortsætter.
Fra 1. oktober 2022 kan du komme farligt affald, småt elektronik samt batterier mm. i den røde miljøspand som leveres ved alle husstande. Når den skal tømmes, stilles den på låget af mad- og restaffaldscontainer, og den vil blive byttet.

Hvornår kommer der sortering af madaffald?

I Brønderslev Kommune venter vi lidt med yderligere sortering i madaffald og restaffald. Det skyldes, at der først skal være styr på afsætningen. Derfor fortsætter den eksisterende ordning for restaffald indtil videre. Du får besked, når der sker ændringer med hensyn til madaffald og restaffald.

Hvorfor skal jeg lægge plast/metal, mad- og drikkekartoner i det samme rum?

Plast/metal, mad- og drikkekartoner køres til et sorteringsanlæg, hvor det bliver skilt fra hinanden. Derfor må du gerne lægge begge typer i samme rum. Bare husk, at affaldet ligges løst i rummet og ikke i poser.

​Hvad er restaffald?

Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret plast/metal, mad- og drikkekartoner, samt papir og pap fra. Hvis der er noget affald, du er i tvivl om, eller som er meget beskidt, kan du også lægge det i restaffald. Restaffald brændes og omdannes til elektricitet og varme.

Hvordan skal jeg sortere affaldet?

Du kan se en sorteringsvejledning plast/metal, mad- og drikkekartoner, samt papir og pap.

Hvorfor må der ikke være madrester i plast- og metalemballagen?

Det er vigtigt at huske, at der er mennesker, som skal håndtere emballagen videre i forløbet, og hvis der er madrester, som er gået i forrådnelse i emballagen, giver det et dårligt arbejdsmiljø for dem. Derfor skal vi undgå meget beskidt emballagen.

Må jeg aflevere elektronik i rummet til plast/metal, mad- og drikkekaronter eller i restaffaldet?

Nej, elektronik er farligt affald, der skal afleveres på genbrugspladsen. Alt udstyr med ledninger eller batteri hører til kategorien elektronikaffald.

Må jeg selv flytte skillerummet i containeren?

Nej, det ligger fast, da skraldebilens ruminddeling er indrettet derefter. I containeren til plast/metal og papir er fordelingen på hhv. 60 % til plast/metal og 40 % til papir.

Kan man få en større container, hvis man har for meget affald?

Ja, det kan man. Hvis du har brug for mere plads til plast/metal, mad- og drikkekartoner, samt papir og pap, kan du få mere kapacitet. Det koster ikke noget for dig. Hvis du har brug for mere plads til restaffaldet, så kan du også ændre din ordning, men det koster ekstra for dig.

Hvad hvis jeg ikke gider eller evner at sortere mit affald?

Vi håber, at du vil ændre mening og med tiden indse, at det kan være en god fornemmelse at sortere affaldet. Desuden har du som borger en generel pligt til at sortere. Hvis du ikke evner at sortere, så skal du smide alt affald i den eksisterende beholder til restaffald, så du ikke ødelægger sorteringen for andre. Hvis du smider restaffald i rummene til plast/metal, mad- og drikkekartoner, samt papir og pap, så ødelægges det, de andre har sorteret.

Nytter det overhovedet at sortere affaldet?

Ja, det gør det. Jo mere og bedre du sorterer, jo mere kan genanvendes til gavn for miljøet. Når affaldet sorteres i hjemmet, så kommer der mere til genanvendelse, end hvis man kun kan aflevere det på genbrugspladserne, og på den måde får vi genanvendt flere ressourcer.

Særligt for boligselskaber

Kontakt

Administrativ sagsbehandler
Tlf.: 99455513
Administrativ sagsbehandler
Tlf.: 99455522
Sagsbehandler - Affald
Tlf.: 99454670

Affaldsgruppen

  • Telefonnummer ​99454700 

HAR DU SPØRGSMÅL?

LÆS OGSÅ

Her kan du læse mere om ændring af sortering og nye klistermærker

Affaldshåndbog

Sådan sorterer du affald

Opdateret 19. maj 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen