Skip til hoved indholdet

Farligt affald

    Hjem Borger Affald og genbrug Farligt affald

Du skal skaffe dig af med dit farlige affald, så det ikke skader miljøet

Du har selv ansvar for, at farligt affald ikke havner de forkerte steder. Kommunen vejleder om håndteringen af affaldet, og hvordan du kan skaffe dig af med det.

Læs om farligt affald

Du må ikke hælde olie- og kemikalieaffald i kloakken eller smide det ud sammen med husholdningsaffaldet. Kemikalierne er giftige og kan blandt andet ødelægge rensningsanlægget. Du skal i stedet aflevere de miljøskadelige stoffer.

Kommunen sørger for, at det farlige affald bliver sendt til destruktion.

Du kan læse om håndteringen af olietanke i artiklen 'Olietanke'.

Skrevet af Miljøstyrelsen og Brønderslev Kommune

Elektronikaffald indeholder både værdifulde ressourcer, fx guld, sølv og kobber og miljøskadelige stoffer, fx kviksølv, bly og brommerede flammehæmmere. Du skal derfor aflevere elektronikaffald til kommunes indsamlingsordning i stedet for at smide det i skraldespanden.

Kommunen sørger for, at affaldet bliver sendt videre til miljøbehandling. Her tages de skadelige stoffer ud og de værdifulde bliver sendt til genanvendelse. Hvis du derimod smider elektronikaffald i skraldespanden, går de værdifulde ressourcer tabt, og der er risiko for, at de skadelige stoffer spredes til miljøet.

Lyskilder er også elektronikprodukter. Alle lyskilder, herunder bl.a. sparepærer og LED-pærer afleveres til genanvendelse som en særskilt lyskilde-fraktion sammen med lysstofrør. Du skal aflevere lyskilderne til kommunens indsamlingsordning. I nogle kommuner skal sparepærer afleveres som farligt affald.

Hvis du vil vide mere om elektronikaffald, kan du få flere oplysninger hos Miljøstyrelsen.

Skrevet af Miljøstyrelsen og Brønderslev Kommune

Bilbatterier indeholder meget bly, der forurener miljøet.

Du kan gratis aflevere brugte bilbatterier på bilværksteder, tankstationer, hos bilforhandlere og i forretninger, der handler med biludstyr. Du kan også aflevere dem på kommunens modtageplads for farligt affald.

Du kan få mere at vide om aflevering af bilbatterier på ReturBats hjemmeside, hvor du også kan se en liste over registrerede indsamlere. Du kan desuden få mere at vide hos kommunen.

Skrevet af Miljøstyrelsen og Brønderslev Kommune

Læs også om...

Genbrugspladser

Åbningstider og placering

Sorteringsvejledning

Sådan sorterer du affald

Affaldshåndbog

Information om affald

Kontakt

Kontakt os
Natur og Miljø - Affald

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4700
Mail: affald@99454545.dk 

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback