Skip til hoved indholdet

Affald og genbrug

  Hjem Borger Affald og genbrug Affald og genbrug

Du skal sortere dit affald, og bruge containere, genbrugsstationer og ordninger i kommunen

Du skal sortere dit affald, og bruge containere, genbrugsstationer og ordninger i kommunen.

Læs om affaldsordningen

Du kan tilmelde dig affaldordningen via selvbetjeningsløsningen

I september og oktober 2023 er der uddelt poser til tekstilaffald til ca. 13.500 enkeltboliger i Brønderslev Kommune. Ordningen fungerer på den måde, at du kan lægge én pose tekstilaffald ad gangen på containeren til plast, metal, MDK (mad- og drikkekartoner), papir og pap forud for tømning (og altså ikke containeren til mad- og restaffald). Det er vigtigt, at der bindes en knude på posen, da våde tekstiler hurtigt begynder at mugne. Der kan ikke afleveres sko og andet fodtøj i posen.

Vi er endnu ikke klar med en ordning til de steder, hvor der er fællesløsninger til affald. Hvis du ikke har fået udleveret en rulle med poser til tekstilaffald, må du derfor vente med at komme med i ordningen, eller du må køre på genbrugspladsen med tekstilaffald.  

Hvis du har spørgsmål om tekstilaffald kan du sende dem til affald@99454545.dk. Skriv ”tekstilaffald” i overskriften på mailen! 

Når du mangler de grønne madposer, skal du binde en grøn madpose på håndtaget på din mad- og restaffaldscontainer, inden denne tømmes. Renovatøren vil lægge nye poser til dig. Husk at tage posen af containeren igen.
 
Denne løsning gælder kun, der hvor der er individuel løsning. Steder med fællesløsning skal fortsat kontakte os på affald@99454545.dk eller telefonnummer 99454700.

De grønne plastposer sorteres fra, inden madaffaldet bliver omdannet til gødning og biogas. Vi deler det antal madaffaldsposer ud, som vi tror, at de fleste kan klare sig med på et år.

Alt madaffald SKAL i lukkede poser, inden det kommes i containeren. 

Der kan hentes en grøn køkkenspand (til indendørsbrug) på biblioterket i Brønderselv, Hjallerup og Dronninglund i den bemandede åbningstid.

Der er udleveret en rød kasse til farligt affald til alle ejendomme. Denne skal bruges til bl.a. maling, sparepærer, batterier (i pose), opløsningsmidler osv.

Når du vil have den tømt, stiller du den på låget af affaldscontaineren til mad- og restaffald på tømmedagen, og den vil herefter bliver ombyttet.

Hvis ikke de har plads i bilen til din kasse, bliver det registreret så der er plads til den ved næste tømning.

Da kassen ikke må stå offentligt tilgængeligt med affald, er det meningen at man har den til at stå i garage, skur eller andet sed, og stiller den ud når den skal byttes.

Hvis du bor et sted, hvor der er affaldsøer, skal der laves en aftale med din vicevært eller udlejer om mulighederne.

Al slags farligt affald, kan også afleveres på genbrugspladsen.

Ekstra sække bruges kun i særlige tilfælde, hvor man en enkelt gang eller to har mere affald end der kan være i container. Hvis det er altid der er brug for den, skal der mere kapacitet til.

Ekstrasække kan købes følgende steder:

 • Brønderslev, STARK Byggecenter, Østergade 88
 • Dronninglund, Menu, Stationsvej 2
 • Hjallerup, Kon-tur, Søndergade 8
 • Klokkerholm, Menu, Bredkærsvej 7

Stil EKSTRA-sækken ved din affaldscontainer, med den påtrykte skrift ud af, så tager renovatøren den med ved næste afhentning.

Til sortering af mad- og restaffald kan der vælges mellem følgende:

 • 240L container til mad- og restaffald
 • 140L container til madaffald
 • 240L container til restaffald
 • 370L container til restaffald (bruges ved fællesløsninger og erhverv)
 • 660L container til restaffald (bruges ved fællesløsninger og erhverv)

Ved beboelse skal der som minimum være tilmeldet 1 x 240L container til mad- og restaffald.

Sørg for at biler, ledninger, cykler, barnevogne, legetøj mm ikke spærrer adgangsvejen (fri passage), og at der i den mørke tid er lys på adgangsvejen samt over din affaldsbeholder. 
Skraldemanden skal flytte mange tons affald. Derfor skal du sørge for, at adgangsvejen, og området, hvor affaldsbeholderen er placeret, opfylder kravet til god arbejdsplads.

Adgangsvejen til din affaldsbeholder og standpladsen skal opfylde følgende krav:

 • Fast og jævnt køreunderlag, f.eks. asfalt, fliser eller beton
 • Jævnt og fast underlag under container
 • Frihøjde over container på mindst 2,20 meter på kørevejen og standpladsen
 • God plads omkring beholderne
 • Håndtag på container vender ud mod renovatøren
 • Hvis du har hund, skal den holdes inde ved tømning
 • Højest 50 meter lang adgangsvej
 • Mindst 1 meter bred adgangsvej
 • Højest 10 cm. stigning pr. meter
 • Ingen trapper
 • Lys på vejen og standpladsen i den mørke tid
 • Ryddet for sne og is
 • Døre og havelåger kan stå åbne af sig selv

Kan du ikke overholde disse krav til standpladsen eller adgangsvejen, skal du køre din affaldsbeholder ud til skel, når den skal tømmes.

Tilmeld dig sms/e-mail ordningen, så du får besked dagen før der tømmes.

Hvis du bor i et boligselskab, må du selvfølgelig benytte alle Nordværks tilbud, dvs. bobler, genbrugspladser m.v.
Men mange boligselskaber vælger at lave lokale affaldsøer, hvor beboerne nemt kan aflevere affaldet på stedet. I kan få opstillet containere til f.eks.:

 • Brændbart affald
 • Papir og småt pap
 • Glas og flasker
 • Batterier
 • Storskrald

Nordværk hjælper gerne med at indrette en affaldsø hos jeres boligselskab.

Sommerhuse får afhentet mad- og restaffald 18 gange årligt. Hvert år modtager sommerhusejere en kalender over tømningerne.

Genbrugsbidrag opkræves på ejendomsskattebilletten sammen med taksten for afhentning af affald.  Dette beløb skal betales af alle boligenheder, og det går til driften af kommunens genbrugspladser, samt tømningsordning af de genanvendelige fraktioner - plast/metal, mad- og drikkekartoner, papir, småt pap, farligt affald og madaffald.

Du kan ikke blive fritaget for genbrugsbidraget - også selvom du aldrig eller kun meget sjældent kører på genbrugspladsen. Du betaler for "retten" til at køre på genbrugspladsen den dag dette behov måtte opstå.

Ligger dit hus ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde for sne samt salte eller gruse, så der er adgang mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.
På søndage skal du have ryddet sneen væk senest kl. 8.
Ligger dit hus ud til en privat fællesvej, har du også pligt til at rydde din halvdel af vejen.

I Brønderslev Kommune har kommunen aftalt nedenstående råd med skraldemændene for, at der skal være færrest gener ved afhentning af dit affald i snevejr.

Kombinationen af glatte veje og fortove samt store mængder af sne, kan gøre det svært for renovationsbilen og farligt for skraldemændene at hente dit affald. Der kan derfor være husstande, der vil opleve forsinkelser ved afhentning af affaldet. Skraldemanden vil hurtigst muligt indhente forsinkelserne, så snart vejforholdene igen muliggør det.

Har du ekstra affald, fordi dit affald ikke er blevet hentet, kan du sætte det ved siden af affaldscontaineren, og skraldemanden vil tage dine skraldesække med næste gang, der bliver hentet affald. Sørg blot for at affaldet er pakket godt ind, og at det stilles sådan, at katte og andre dyr ikke kan lave hul i sækkene.

Bor du i byen skal følgende være i orden:

 • Vejen ind til skraldespanden skal være fri for sne og is.
 • Containeren skal være fri for sne, så låget kan åbnes.

Bor du på landet skal følgende være i orden:

 • Indkørslen til din ejendom skal være ryddet i en bredde på 3 m.
 • Vendepladser skal være ryddet for sne.
 • Vejen ind til skraldespanden skal være fri for sne og is.
 • Skraldespanden skal være fri for sne, så låget kan åbne.
 • Vejen ind til skraldespanden skal gruses eller saltes, så skraldemanden kan stå fast.
 • Du kan også sætte dit affald ud til nærmeste ryddede vej før tømningsdagen.

Hvis skraldebilerne ikke kan køre, kan du aflevere dit affald på en af kommunens 6 genbrugspladser, indtil renovationsordningen igen kører normalt. Her kan du også få udleveret en ny renovationssæk.

Hjælp din nabo
Når føret er vanskeligt på grund af sne og frost, kan du gøre en stor forskel ved at hjælpe ældre eller gangbesværede naboer med affaldssækken, snerydningen eller indkøb. Vi håber på din forståelse og tålmodighed.

Ejendomsbidragsbilletten som du modtager for 2024, indeholder kun bidrag vedrørende dette år. Hvis du har ændret din affaldsordning på restaffald i 2023, vil du i løbet af 2024 modtage en regulering.

Desværre er det nødvendigt at hæve taksten for genbrugsbidraget i 2024. Taksten stiger fra 2.420 kr. i 2023 til 3.121 kr. i 2024. Stigningen skyldes flere forhold, men især følgende:

 •         Generel prisstigning som følge af inflation
 •         Øgede udgifter til drift af genbrugspladser og til indsamling og afsætning af de tørre affaldsfraktioner (plast, metal, MDK (mad- og drikkekartoner), papir og pap)
 •         Ny ordning med indsamling og afsætning af tekstilaffald
 •         Tidligere underfinansiering af indkøb af containere og øvrigt materiel til de tørre affaldsfraktioner

Stigningen i genbrugsbidraget udgør ca. 700 kr. eller 29 %. 

Til gengæld er det muligt at nedsætte taksten for indsamling af mad- og restaffald med 11 %. Det skyldes, at der nu er indsamlet erfaringer fra det første år hele år med separat indsamling af mad- og restaffald.

For den typiske forbruger med en 240 l rumopdelt container til mad- og restaffald vil den samlede stigning (dvs. genbrugsbidrag og indsamling af mad- og restaffald) derfor ”kun” udgøre ca. 20 %. 

Byrådet godkendte taksterne på møde d. 1. november 2023. Referatet og de tilhørende bilag kan læses i punkt 6 i dette link: Referat og tilhørende bilag (nyt vindue)

I referatet og bilagene er der uddybende forklaringer om stigningen i genbrugsbidraget.  

Affaldsgebyrerne forfalder til betaling 1. februar og 1. august 2024.  

Desværre er der sket en fejl i forbindelse med ekspeditionen af betaling af 1. rate, de steder hvor man har en 240L mad- og restaffaldscontainer. Fejlen betyder, at der opkræves et for stort beløb på 1. rate.

Taksten for 240L mad- og restaffaldcontainer for 2024 er 671,00 kr., men på ejendomsbidragsbilletten opkræves der 838,75 kr. På 1. rate betales der 419,38kr. 

I forbindelse med opkrævning af 2. rate til august, vil der naturligvis blive taget højde for problemstillingen, så der til den tid opkræves et tilsvarende mindre beløb. Du kommer altså ikke til at betale for meget vedrørende  2024.  

Fejlen blev opdaget så sent, at det ikke var muligt ændre opkrævningen til det rigtige i forbindelse med 1. rate. Vi beklager fejlen.

 

Afhentning hver 2. uge

Container, 240 liter rumopdelt (60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - renovationstaksen vedr. kun rum til restaffald) 671,00
Container, 240 liter til restaffald 1.113,00
Container, 370 liter til restaffald 1.489,00
Container, 660 liter til restaffald 2.258,00 

Sommerhusrenovation

Container, 240 l rumopdelt (60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - renovationstaksen vedr. kun rum til restaffald) 18 tømninger om året 455,00

Genbrugsbidrag

Genbrugsbidrag pr. helårsbolig 3.121,00

Genbrugsbidrag sommerhus

Genbrugsbidrag pr. sommerhus 1.632,00

Læs også om...

Genbrugspladser

Åbningstider og placering

Sorteringsvejledning

Sådan sorterer du affald

Affaldshåndbog

Information om affald

Kontakt

Kontakt os
Natur og Miljø - Affald

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4700
Mail: affald@99454545.dk 

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback