Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Affald og genbrug

Du skal sortere dit affald, og bruge containere, genbrugsstationer og ordninger i kommunen.

Læs om affaldsordningen

Du kan tilmelde dig affaldordningen via selvbetjeningsløsningen

Tilmelding til affaldsordning (nyt vindue)

På dette link kan du se hvornår der tømmes affald på din adresse: tømningskalender (nyt vindue)

Når du mangler de grønne madposer, skal du binde en grøn madpose på håndtaget på din mad- og restaffaldscontainer, inden denne tømmes. Renovatøren vil lægge nye poser til dig. Husk at tage posen af containeren igen.
 
Denne løsning gælder kun, der hvor der er individuel løsning. Steder med fællesløsning skal fortsat kontakte os på affald@99454545.dk eller telefonnummer 99454700.

De grønne plastposer sorteres fra, inden madaffaldet bliver omdannet til gødning og biogas. Vi deler det antal madaffaldsposer ud, som vi tror, at de fleste kan klare sig med på et år.

Alt madaffald SKAL i lukkede poser, inden det kommes i containeren. 

Der er udleveret en rød kasse til farligt affald til alle ejendomme. Denne skal bruges til bl.a. maling, sparepærer, batterier (i pose), opløsningsmidler osv.

Når du vil have den tømt, stiller du den på låget af affaldscontaineren til mad- og restaffald på tømmedagen, og den vil herefter bliver ombyttet.

Hvis ikke de har plads i bilen til din kasse, bliver det registreret så der er plads til den ved næste tømning.

Da kassen ikke må stå offentligt tilgængeligt med affald, er det meningen at man har den til at stå i garage, skur eller andet sed, og stiller den ud når den skal byttes.

Hvis du bor et sted, hvor der er affaldsøer, skal der laves en aftale med din vicevært eller udlejer om mulighederne.

Al slags farligt affald, kan også afleveres på genbrugspladsen.

Der kan hentes en grøn køkkenspand (til indendørsbrug) på biblioterket i Brønderselv, Hjallerup og Dronninglund i den bemandede åbningstid.

Sørg for at biler, ledninger, cykler, barnevogne, legetøj mm ikke spærrer adgangsvejen (fri passage), og at der i den mørke tid er lys på adgangsvejen samt over din affaldsbeholder. 
Skraldemanden skal flytte mange tons affald. Derfor skal du sørge for, at adgangsvejen, og området, hvor affaldsbeholderen er placeret, opfylder kravet til god arbejdsplads.

Adgangsvejen til din affaldsbeholder og standpladsen skal opfylde følgende krav:

 • Fast og jævnt køreunderlag, f.eks. asfalt, fliser eller beton
 • Jævnt og fast underlag under container
 • Frihøjde over container på mindst 2,20 meter på kørevejen og standpladsen
 • God plads omkring beholderne
 • Håndtag på container vender ud mod renovatøren
 • Hvis du har hund, skal den holdes inde ved tømning
 • Højest 50 meter lang adgangsvej
 • Mindst 1 meter bred adgangsvej
 • Højest 10 cm. stigning pr. meter
 • Ingen trapper
 • Lys på vejen og standpladsen i den mørke tid
 • Ryddet for sne og is
 • Døre og havelåger kan stå åbne af sig selv

Kan du ikke overholde disse krav til standpladsen eller adgangsvejen, skal du køre din affaldsbeholder ud til skel, når den skal tømmes

Tilmeld dig sms/e-mail ordningen her (nyt vindue), så du får besked dagen før der tømmes

Hvis du bor i et boligselskab, må du selvfølgelig benytte alle Nordværks tilbud, dvs. bobler, genbrugspladser m.v.
Men mange boligselskaber vælger at lave lokale affaldsøer, hvor beboerne nemt kan aflevere affaldet på stedet. I kan få opstillet containere til f.eks.:

Brændbart affald

Papir og småt pap

Glas og flasker

Batterier

storskrald

Nordværk hjælper gerne med at indrette en affaldsø hos jeres boligselskab

Læs mere om Boligselskaber (nyt vindue)

Ekstra sække bruges kun i særlige tilfælde, hvor man en enkelt gang eller to har mere affald end der kan være i container. Hvis det er altid der er brug for den, skal der mere kapacitet til.

Ekstrasække kan købes følgende steder:

 • Brønderslev, STARK Byggecenter, Østergade 88
 • Dronninglund, Menu, Stationsvej 2
 • Hjallerup, Kon-tur, Søndergade 8
 • Klokkerholm, Menu, Bredkærsvej 7

Stil EKSTRA-sækken ved din affaldscontainer, med den påtrykte skrift ud af, så tager renovatøren den med ved næste afhentning.

Hvis du ønsker mere kapacitet, kan du gøre det via dette link mere kapacitet (nyt vindue)

 

Hvis du har brug for mere kapacitet, kan du anmode om det her (nyt vindue)

Til sortering af mad- og restaffald kan der vælges mellem følgende:

240L container til mad- og restaffald

140L container til madaffald

240L container til restaffald

370L container til restaffald (bruges ved fællesløsninger og erhverv)

660L container til restaffald (bruges ved fællesløsninger og erhverv)

Ved beboelse skal der som minimum være tilmeldet 1 x 240L container til mad- og restaffald.

Sommerhuse får afhentet mad- og restaffald 18 gange årligt. Hvert år modtager sommehusejere en kalender over tømningerne.

Her kan du se afhentningsugerne (nyt vindue) for dit sommerhus i 2023.

 

Genbrugsbidrag opkræves på ejendomsskattebilletten sammen med taksten for afhentning af affald.  Dette beløb skal betales af alle boligenheder, og det går til driften af kommunens genbrugspladser, samt tømningsordning af de genanvendelige fraktioner - plast/metal, mad- og drikkekartoner, papir, småt pap, farligt affald og madaffald.

Du kan ikke blive fritaget for genbrugsbidraget - også selvom du aldrig eller kun meget sjældent kører på genbrugspladsen. Du betaler for "retten" til at køre på genbrugspladsen den dag dette behov måtte opstå.

Ligger dit hus ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde for sne samt salte eller gruse, så der er adgang mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

På søndage skal du have ryddet sneen væk senest kl. 8.

Ligger dit hus ud til en privat fællesvej, har du også pligt til at rydde din halvdel af vejen.

Du kan læse mere om snerydningsreglerne i artiklen vejene i snevejr (nyt vindue)

I Brønderslev Kommune har kommunen aftalt nedenstående råd med skraldemændene for, at der skal være færrest gener ved afhentning af dit affald i snevejr.

Kombinationen af glatte veje og fortove samt store mængder af sne, kan gøre det svært for renovationsbilen og farligt for skraldemændene at hente dit affald. Der kan derfor være husstande, der vil opleve forsinkelser ved afhentning af affaldet. Skraldemanden vil hurtigst muligt indhente forsinkelserne, så snart vejforholdene igen muliggør det.

Har du ekstra affald, fordi dit affald ikke er blevet hentet, kan du sætte det ved siden af affaldscontaineren, og skraldemanden vil tage dine skraldesække med næste gang, der bliver hentet affald. Sørg blot for at affaldet er pakket godt ind, og at det stilles sådan, at katte og andre dyr ikke kan lave hul i sækkene.

Bor du i byen skal følgende være i orden:

Vejen ind til skraldespanden skal være fri for sne og is.
Containeren skal være fri for sne, så låget kan åbnes.

Bor du på landet skal følgende være i orden:
Indkørslen til din ejendom skal være ryddet i en bredde på 3 m.
Vendepladser skal være ryddet for sne.
Vejen ind til skraldespanden skal være fri for sne og is.
Skraldespanden skal være fri for sne, så låget kan åbne.
Vejen ind til skraldespanden skal gruses eller saltes, så skraldemanden kan stå fast.
Du kan også sætte dit affald ud til nærmeste ryddede vej før tømningsdagen.

Hvis skraldebilerne ikke kan køre, kan du aflevere dit affald på en af kommunens 6 genbrugspladser, indtil renovationsordningen igen kører normalt. Her kan du også få udleveret en ny renovationssæk. Nærmeste plads og åbningstider fremgår på Nordværk genbrugspladser (nyt vindue)

Hjælp din nabo
Når føret er vanskeligt på grund af sne og frost, kan du gøre en stor forskel ved at hjælpe ældre eller gangbesværede naboer med affaldssækken, snerydningen eller indkøb. Vi håber på din forståelse og tålmodighed.

Afhentning hver 2. uge

Container, 240 liter rumopdelt (60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - renovationstaksen vedr. kun rum til restaffald) 753,00
Container, 240 liter til restaffald 1.250,00
Container, 370 liter til restaffald 1.673,00
Container, 660 liter til restaffald 2.537,00 

Sommerhusrenovation

Container, 240 l rumopdelt (60% rum til restaffald, 40% rum til madaffald - renovationstaksen vedr. kun rum til restaffald) 18 tømninger om året 511,00

Genbrugsbidrag

Genbrugsbidrag pr. helårsbolig 2.420,00

Genbrugsbidrag sommerhus

Genbrugsbidrag pr. sommerhus 1.286,00

Kontakt

Kontakt os
Natur og Miljø - Affald

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: +4599454700
Mail: raadhus@99454545.dk 

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

 

Pia Vestergaard Jensen

Administrativ sagsbehandler

Hans Jørgen Reinhardt Madsen

Sagsbehandler - Affald

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback