Skip til hoved indholdet

Ældreboliger

    Hjem Borger Ældre og omsorg Bolig til ældre Ældreboliger

En ældrebolig er særligt indrettet til ældre og handicappede, fx med elevator og plads til kørestol. Ældreboliger er indrettet, så du nemmere selv kan udføre så mange praktiske funktioner i hjemmet som muligt.

Hvis du har en varig lidelse eller et handicap, og det ikke er muligt at indrette din bolig hensigtsmæssigt, kan du blive godkendt til en ældrebolig. Det vil sige, at dine behov ikke tilgodeses i din nuværende bolig, fx på grund af boligens indretning og faciliteter, adgang til tilbud og socialt samvær.

Ældreboligen skal gøre dig i stand til at leve så selvstændigt og aktivt som muligt.

Her kan du også få et overblik over de ældreboliger, som Brønderslev Kommune kan anvise til dig, der er godkendt til en ældrebolig.

Læs om ældreboliger

Vi godkender dig til en ældrebolig, hvis:

  • du har en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
  • du kan klare dig i en selvstændig bolig med personlig pleje og/eller praktisk hjælp.
  • din nuværende bolig er uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til dit funktionsniveau.
  • du har et sparsomt netværk og vil have gavn af at komme tættere på aktivitetstilbud, indkøbsmuligheder og socialt liv.

Når vi tager stilling til, om du kan godkendes til en ældrebolig, vurderer vi, om du kan bo alene med hjælp, og hvordan boligen kan gøre dig i stand til at deltage i daglige gøremål og sociale aktiviteter.

Ønsker du at ansøge om ældrebolig, kan du benytte den digitale selvbetjening eller henvende dig til Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Har du behov for, at en pårørende eller andre ansøger for dig, skal du give personen fuldmagt til at søge på dine vegne.

Når du ansøger om en ældrebolig, kommer vi på besøg hos dig og vurderer dit behov for hjælp og dit behov for en anden bolig.

Godkender vi dig til en ældrebolig, modtager du en bevilling, og du bliver skrevet på venteliste.

Når der er en ledig ældrebolig, vil det altid være den borger på ventelisten med det mest aktuelle behov, der bliver tildelt ældreboligen. Vi tager – så vidt det er muligt – hensyn til, hvilken ældrebolig du og dine pårørende ønsker.

Når det er din tur til at få tilbudt en bolig, sender vi et brev til dig eller dine pårørende i e-Boks. I brevet får du oplysninger om boligen, og hvordan du kan se den.

Du skal give svar indenfor kort tid, om du ønsker boligen eller ej.

Du får senest svar indenfor 5 uger.

Godkender vi dig til en ældrebolig, kan du vælge imellem kommunens egne ældreboliger eller ældreboliger i andre kommuner.

Nedenfor kan du se ældreboligerne i Brønderslev Kommune.

For at blive optaget på venteliste, skal du være berettiget til en ældrebolig, have et aktuelt behov og et ønske om at flytte.

Ledige ældreboliger tildeles den, som er på ventelisten og aktuelt har det største behov for den pågældende bolig. Derefter vurderer vi de borgere, der har stået længst tid på ventelisten.

Du har udgifter til husleje og beboerindskud, som varierer i forhold til lejlighedens størrelse, standard og opførelsestidspunkt.

Ud over huslejen betaler du særskilt for varme, el og vand, som afregnes efter forbrug. Der er også mulighed for tilslutning til fællesantenne.

Du kan søge om lån til indskud hos Borgerservice, Brønderslev Kommune. Ligesom du har mulighed for at søge tilskud til boligydelse og varmetillæg hos Udbetaling Danmark.

Du eller dine pårørende skal selv sørge for at bestille og betale transport til indflytning samt flytning af eventuelle hjælpemidler.

Du har mulighed for at bestille flytning af hjælpemidler hos:

Vej og Park Hjælpemiddeldepot

Telefon:
9945 4645

Mail:
tanja.brix.frederiksen@99454545.dk

Flytning af hjælpemidler sker for egen regning og koster ca. 1.200 kr. indenfor bygrænsen og 1.400 kr. udenfor bygrænsen (inkl. moms).

Flytningen foregår tirsdage og torsdage eller efter nærmere aftale med Vej og Park Hjælpemiddeldepot.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Ældreboliger i Brønderslev Kommune

Ældreboligerne i Brønderslev Kommune er handicapvenlige lejligheder, der enten har elevator eller ligger i stueetagen. Der kan dog være forhold omkring den enkelte bolig, der ikke gør den egnet, fx hvis du bruger kørestol.

Boligerne er opført i små tætte boligmiljøer, fx som rækkehuse. Afstanden til aktivitetslokaler varierer fra bebyggelse til bebyggelse.

Der er både 2- og 3-værelses lejligheder, og ældreboligens indretning kan medvirke til, at du som borger selv vil kunne opretholde og varetage så mange funktioner og gøremål som muligt.

Der er ikke fast personale døgnet rundt.

Ejerforhold:
Sundby-Hvorup Boligselskab.

Beliggenhed:
Agersted centrum tæt på Rosendal Centret.

Antal boliger:
4 ældreboliger.

Indretning:
2-værelses.

Adgang:
Alle boliger er i stueplan.

Indskud:
12.700 kr.

Husleje:
4.181 kr.

Antenneforhold:
Eniig-installation forefindes. Prisen pr. måned afhænger af, hvilken programpakker du ønsker. Du betaler direkte til firmaet.

Ejerforhold:
Sundby-Hvorup Boligselskab.

Beliggenhed:
Tæt på bycentrum.

Antal boliger:
10 ældreboliger.

Indretning:
2-værelses.

Adgang:
Alle boliger er i stueplan.

Indskud:
12.500 kr.

Husleje:
4.206 kr.

Antenneforhold:
Eniig-installation forefindes. Prisen pr. måned afhænger af, hvilken programpakker du ønsker. Du betaler direkte til firmaet.

Ejerforhold:
Boligforeningen PM.

Beliggenhed:
Brønderslev centrum.

Antal boliger:
6 ældreboliger.

Indretning:
2- og 3-værelses.

Adgang:
Der er elevator.

Indskud:
22.600 - 27.000 kr.

Husleje:
6.301 - 7.978 kr.

Antenneforhold:
Der er tilslutning til fællesantenne. Prisen pr. måned afhænger af, hvilken programpakker du ønsker.

Ejerforhold:
Boligforeningen PM.

Beliggenhed:
Tæt på Brønderslev centrum.

Antal boliger:
8 ældreboliger

Indretning:
2-værelses.

Adgang:
Der er elevator.

Indskud:
17.854 - 18.532 kr.

Husleje:
5.623 - 5.835 kr.

Antenneforhold:
Der er tilslutning til fællesantenne. Prisen pr. måned er afhænger af, hvilken programpakker du ønsker.

Ejerforhold:
Danske Diakonhjem.

Beliggenhed:
I udkanten af Brønderslev by.

Antal boliger:
18 ældreboliger.

Indretning:
2-værelses.

Adgang:
Alle boliger er i stueplan.

Indskud:
15.000 kr.

Husleje:
4.720 kr.

Antenneforhold:
Der er tilslutning til fællesantenne. Prisen pr. måned afhænger af, hvilken programpakker du ønsker.

Ejerforhold:
Boligforeningen Fredensbo.

Beliggenhed:
I udkanten af Brønderslev by.

Antal boliger:
6 ældreboliger.

Indretning:
2- og 3-værelses.

Adgang:
Alle boliger er i stueplan.

Indskud:
16.400 - 19.400 kr.

Husleje:
5.059 - 6.032 kr.

Antenneforhold:
Der er tilslutning til fællesantenne. Prisen pr. måned afhænger af, hvilken programpakker du ønsker.

Ejerforhold:
Boligforeningen PM.

Beliggenhed:
Tæt på Brønderslev centrum.

Antal boliger:
8 ældreboliger.

Indretning:
2-værelses.

Adgang:
Alle boliger er i stueplan.

Indskud:
47.550 kr.

Husleje:
5.209 kr.

Antenneforhold:
Der er tilslutning til fællesantenne. Prisen pr. måned afhænger af, hvilken programpakker du ønsker.

Ejerforhold:
Sundby-Hvorup Boligselskab.

Beliggenhed:
Dronninglund centrum.

Antal boliger:
31 ældreboliger.

Indretning:
2- og 3-værelses.

Adgang:
Elevator til 1. og 2. sal.

Indskud:
12.500 - 15.000 kr.

Husleje:
4.428 - 5.199 kr.

Antenneforhold:
Eniig-installation forefindes. Prisen pr. måned afhænger af, hvilken programpakker du ønsker. Du betaler direkte til firmaet.

Ejerforhold:
Sundby-Hvorup Boligselskab.

Beliggenhed:
Dronninglund centrum.

Antal boliger:
6 ældreboliger.

Indretning:
2-værelses.

Adgang:
Alle boliger er i stueplan.

Indskud:
14.100 kr.

Husleje:
4.551 kr.

Antenneforhold:
Eniig-installation forefindes. Prisen pr. måned afhænger af, hvilken programpakker du ønsker. Du betaler direkte til firmaet.

Ejerforhold:
Sundby-Hvorup Boligselskab.

Beliggenhed:
Tæt på Dronninglund centrum.

Antal boliger:
12 ældreboliger.

Indretning:
2-værelses.

Adgang:
Alle boliger er i stueplan.

Indskud:
12.500 kr.

Husleje:
4.263 kr.

Antenneforhold:
Eniig-installation forefindes. Prisen pr. måned afhænger af, hvilken programpakker du ønsker. Du betaler direkte til firmaet.

Ejerforhold:
Boligforeningen Fredensbo.

Beliggenhed:
Jerslev i umiddelbar tilknytning til overdækket flisegang til Rosengården.

Antal boliger:
16 ældreboliger.

Indretning:
2-værelses.

Adgang:
Alle boliger er i stueplan.

Indskud:
15.000 kr.

Husleje:
4.810 kr.

Antenneforhold:
Der er tilslutning til fællesantenne. Prisen pr. måned afhænger af, hvilken programpakker du ønsker.

Ejerforhold:
Sundby-Hvorup Boligselskab.

Beliggenhed:
Klokkerholm centrum.

Antal boliger:
6 ældreboliger.

Indretning:
2-værelses.

Adgang:
Alle boliger er i stueplan.

Indskud:
18.400 kr.

Husleje:
5.237 kr.

Antenneforhold:
Eniig-installation forefindes. Prisen pr. måned afhænger af, hvilken programpakker du ønsker. Du betaler direkte til firmaet.

Ejerforhold:
Boligforeningen PM.

Beliggenhed:
I tilknytning til det naturskønne område Thise Bakker og til børneinstitutionsområde.

Antal boliger:
6 ældreboliger.

Indretning:
2-værelses.

Adgang:
Alle boliger er i stueplan.

Indskud:
21.500 kr.

Husleje:
5.969 kr.

Antenneforhold:
Hvis du ønsker kabel-TV eller andet, skal du selv kontakte eventuelle lokale udbydere.

Lokation Indskud kr. Månedelig husleje kr.
Agersted – Markedsvej 2-4-6-8 12.700 4.181
Asaa – Tonnismarken 2-4-6-8-10 12.500 4.206
Brønderslev – Gasværksvej 3 22.600 - 27.000 6.301 - 7.978
Brønderslev – Gravensgade 114 17.854 - 18.532 5.623 - 5.835
Brønderslev – Mozartvej 1-47 15.000 4.720
Brønderslev – Skovparken 22-32 16.400 - 19.400 5.059 - 6.032
Brønderslev – Vestergade 75-77 47.550 5.209
Dronninglund – Blåbærhaven 1-31 12.500 - 15.000 4.428 - 5.199
Dronninglund – Lundagervej 28-38 14.100 4.551
Dronninglund – Tranebærvej 12-36 12.500 4.263
Jerslev – Voldgade 35-65 15.000 4.810
Klokkerholm – Borgergade 39A-39E 18.400 5.327
Thise – Jens Thisevej 30 21.500 5.969

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4420

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Telefontider
Mandag - torsdag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback