Skip til hoved indholdet

Boligændringer

    Hjem Borger Ældre og omsorg Hjælpemidler Boligændringer

Hvis du har en varig lidelse eller et handicap, kan du få lavet boligændringer, hvis ændringerne gør boligen bedre egnet for dig at bo i

Boligændringer kan være alt lige fra at fjerne dørtrin, installere trappelifte eller skylle-/tørretoiletter, ombygninger af fx badeværelse og en tilbygning.

Boligændringer omfatter ikke istandsættelse, modernisering eller almindeligt vedligehold.

Boligændringen skal være nødvendig, og gøre boligen bedre egnet at bo i, så du eller dit barn kan leve en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

 

Læs om boligændringer

Du kan få hjælp til en boligændring, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og din eller dit barns funktionsevne ikke kan forbedres ved fx træning, pædagogiske tiltag eller behandling.

Får du hjælp til boligændring, har du pligt til at indrette dig anderledes i boligen, så den bliver mere hensigtsmæssig for dig at bo i. Der kan fx være tale om, at du må ommøblere og ændre rumindretning, hvis boligen derved bliver bedre for dig at bo i.

Ønsker du at ansøge om en boligændring, kan du benytte dig af den digitale selvbetjeningsløsning eller du kan kontakte Visitationen.

Ved større boligændringer og tilbygninger, skal der ofte ligge dokumentation i form af oplysninger fra BBR, servitutter, boligen er godkendt til beboelse, jordbundsforhold og lignende.

Hvis boligændringen forøger værdien af din bolig, kan kommunen optage pant i din bolig.

Hvis du får bevilget en boligændring, kan du vælge selv at stå for at få udført boligændringen af en håndværker du selv vælger. Håndværkeren skal være faglært og momsregistreret. Det er din opgave at sikre dette.

Du kan også vælge at benytte andre materialer, end de materialer kommunen har bevilget dig. Det er din opgave at sikre at materialerne gør boligen egnet.

Kommunens tilskud svarer maksimalt til det bevilgede beløb til håndværker og materialer, og du betaler selv en ekstra udgift direkte til håndværkeren.

Du skal selv betale for udgifter som følger af driften fx el eller lovpligtige tilsyn, almindelig vedligeholdelse og reparationer. 

Retten til reetablering af en boligændring afhænger af boformen:

  • Boligændringer i ejerboliger reetableres som udgangspunkt ikke.
  • Boligændringer i andelsbolig og lejeboliger kan reetableres.

Det fremgår af bevillingen, om der udføres reetablering, og hvordan boligændringen reetableres.

Har du valgt frit valg, kan du få udgifter i forbindelse med reetableringen. 

Du får senest svar indenfor 8 uger ved mindre boligændringer og 9 måneder ved større boligændringer.

Hvis du flytter, skal du ansøge om boligændringen igen ved den kommune, som du flytter til. 

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4420

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Telefontider
Mandag - torsdag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback