Skip til hoved indholdet

Orlov til pasning af nærtstående

    Hjem Borger Ældre og omsorg Hjemmehjælp og ældrepleje Orlov til pasning af nærtstående

Hvis du har en nærtstående, som er alvorligt syg, har et varigt handicap eller er døende, kan du i en periode få orlov til at passe din nærtstående

Orloven skal gøre det muligt for dig at passe din nærtstående hjemme, som et alternativ til døgnophold udenfor hjemmet.

Du skal ansøge i den kommune, hvor din nærtstående bor.

Læs om orlov til pasning af nærtstående

Hvis du ønsker at søge om pasningsorlov, skal du selv sørge for at håndtere aftaler med fx din arbejdsgiver eller A-kasse.

For at få orlov skal du være erhvervsaktiv, og du skal være i stand til at passe din nærtstående i hans/hendes eget hjem.

Opgaverne kan fordeles over hele døgnet og kan bestå af pleje, praktisk hjælp og omsorgsopgaver i forbindelse med behandling på sygehus.

Når du får bevilget pasningsorlov, bliver du ansat i op til 6 måneder i den kommune, hvor din nærtstående bor. Lønnen er maksimalt 24.406 kr. pr. måned (2022) og beregnes ud fra beløbet, du får udbetalt fra din arbejdsgiver.

Orloven kan afsluttes på de vilkår, der fremgår af ansættelsesaftalen og lovgivningen.

Du kan få plejevederlag, hvis en læge har vurderet, at din nærtstående har kort levetid tilbage, og der foreligger en terminalerklæring. Samtidig skal det være muligt for dig at give plejen og omsorgen i hjemmet - både af hensyn til din nærtståendes tilstand og pladsforhold i boligen.

Når du får bevilget plejeorlov, modtager du et plejevederlag fra den kommune, hvor din nærtstående bor. Vederlaget udgør maksimalt 1½ x sygedagpengesatsen, og satsen kan ikke overstige din hidtidige indtægt.

Plejevederlaget stopper, hvis du eller din nærtstående opsiger plejeforholdet, hvis din nærtstående er indlagt på sygehus, hospice eller er på aflastning i mere end 14 dage.

Du kan få udbetalt vederlag i op til 14 dage efter din nærtstående er død.

Du kan ansøge om pasningsorlov ved at benytte dig af den digitale selvbetjeningsløsning eller du kan kontakte Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Har du behov for, at en pårørende ansøger for dig, skal du give personen fuldmagt til at søge på dine vegne.

Hvis du ansøger om orlov til pasning af nærtstående ved sygdom eller handicap, kan du forvente at få svar indenfor 4 uger.

Ansøger du om orlov til pasning af døende, får du svar med det samme.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4420

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Telefontider
Mandag - torsdag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback