Skip til hoved indholdet

Tilsyn på Ældreområdet

    Hjem Borger Ældre og omsorg Tilsyn på Ældreområdet

Tilsynet skal sikre, at alle borgere får den hjælp, de er bevilget, og at opgaverne løses med den kvalitet, som er vedtaget politisk.

For at sikre kvaliteten af hjemmehjælp, genoptræning og plejeboliger fører kommunen tilsyn, som skal sikre, at alle borgere får den hjælp, de er bevilget, og at opgaverne løses med den kvalitet, som er vedtaget politisk.

Læs om tilsyn på Ældreområdet

Kommunen har pligt til mindst én gang om året at foretage et uanmeldt tilsyn med leverandører af hjemmepleje, de kommunale plejecentre og de to friplejehjem i kommunen.

Formålet er at sikre, at hjemmeplejen og plejecentrene i kommunen efterlever de aftaler, der er indgået med borgere og beboere om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres i overensstemmelse med lovgivningen samt de politisk vedtagne standarder på områderne.

Tilsynet udføres af revisionsselskabet BDO, som vurderer i hvor høj grad målepunkterne for tilsynet er opfyldt.

BDO udarbejder på baggrund af tilsynet en tilsynsrapport og en årsrapport for den enkelte hjemmeplejeleverandør og plejecentrene.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet.

På Ældreområdet i kommunen omfatter tilsynene blandt andet hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentre, træningsenheder og akuttilbud.

Tilsynet kan være enten planlagt eller reaktivt. Styrelsen planlægger tilsyn som stikprøver og følger niveauet af patientsikkerhed i forskellige typer af behandlingssteder.

Styrelsen laver reaktive tilsyn på grund af konkrete bekymringshenvendelser vedrørende patientsikkerheden fra borgere eller sundhedspersoner, pressesager, klager m.v.

Ældretilsynet er et uvildigt tilsyn, som er rettet mod personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, aflastning, midlertidige ophold, træning og socialpædagogisk bistand. Disse tilsyn bidrager til generel læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet.

Efter hvert tilsyn udarbejder Styrelsen en tilsynsrapport, som offentliggøres på deres hjemmeside.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Tilsynsrapporter for Ældreområdet

Tilsyn på de kommunale plejecentre:

Elmehøj, Ø. Brønderslev:

Hellevadlund Plejecenter, Klokkerholm:

Kornumgård, Brønderslev:

Margrethelund Plejehjem, Dronninglund:

Rosengården, Jerslev:

Stengården, Hjallerup:

Støberiet, Brønderslev:

Valdemarsgade, Brønderslev:

Tilsyn på de private plejecentre: 

Aså Friplejehjem:

Vivaldi Friplejehjem:

Tilsyn i Hjemmesygeplejen Brønderslev:  

Tilsyn i Hjemmesygeplejen Hjallerup:

Pt ingen tilsynsrapporter

Kontakt

Kontakt os
Kontakt til tilsynsstederne

Har du spørgsmål til tilsynsrapporterne, skal du kontakte det respektive sted.

Kontaktoplysninger finder du i de enkelte rapporter.

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback