Skip til hoved indholdet

Dagpleje og Vuggestue

  Hjem Borger Familie, børn og unge Børnepasning 0-6 år Dagpleje og Vuggestue

Du skal skrive dit barn op til en dagpleje eller vuggestueplads via den digitale pladsanvisning

Brønderslev Kommune har pasningsgaranti. Det betyder, at hvis du har brug for at få dit barn passet, så tildeles dit barn en plads i at alderssvarende dagtilbud.

Du skal altid opskrive dit barn via den digitale pladsanvisning.

 • Dit barn kan opskrives på venteliste til en plads i dagpleje eller vuggestue umiddelbart efter fødsel
 • Dit barn har ret til et dagtilbud fra barnet er 26 uger og frem til skolestart
 • Udmeldelse af et pasningstilbud, skal det ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned
 • Hvis I fraflytter kommunen eller vælger at skifte til en privat institution eller pasningsordning, skal du huske at give Pladsanvisningen besked og være opmærksom på, at der fortsat er én måneds opsigelse til den 1. eller 15. i en måned

Hvornår får du svar på din ansøgning om dagtilbud

 • Dagplejen anviser pladser ca. 2 måneder inden opstart
 • Pladsanvisningen anviser vuggestuepladser ca. 6 måneder før behovsdato

Dagpleje

I Brønderslev Kommune er der ca. 140 dagplejere, hvor du, i dagplejerens eget hjem, kan få passet dit barn.

Åbningstiderne i den kommunale dagpleje er fleksible. En dagplejer arbejder op til 48 timer pr. uge, og åbningstiderne bliver tilpasset de 4 tilknyttede familiers pasningsbehov.

Åbningstiderne kan dermed ændres ved behov. Ændring af åbningstider sker i samarbejde med de forældre, der i forvejen er tilknyttet dagplejeren.

Du kan læse mere om den kommunale dagpleje i Brønderslev på deres hjemmeside.

Her kan du blandt andet også se oversigt over den enkelte dagplejer

Vuggestuer i Brønderslev Kommune

Sådan fordeles pladserne:

 • 0 – 3 år tilbydes en plads i dagpleje eller vuggestuen 
 • 3 - 6 år tilbydes en plads i en børnehave 

Tildeling af plads i vuggestue sker som hovedregel efter behovsdato og anciennitet beregnet ud fra ansøgningstidspunkt. Ledig plads tildeles det barn som har et aktuelt behov og den højeste anciennitet på ventelisten.

Anciennitetsprincippet kan fraviges i følgende tilfælde:

 1. Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov
 2. Søskende til allerede indskrevne børn i dagtilbuddet
 3. Børn der indmeldes i et integreret dagtilbud, er sikret plads her indtil skolestart

I Brønderslev Kommune arbejdes med et nærhedsprincip, som tager udgangspunkt i den geografiske placering af det tilbudte dagtilbud. Det tilstræbes, at den tilbudte plads, uanset hvilken type plads, der er tale om, tilgodeser dette.

Børn tilbydes plads i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Børn født i september måned tilbydes dog plads i august måned.

Får du ikke den ønskede plads i dagtilbud, kan du beholde din plads på ventelisten. Når der bliver ledig plads, vil du få tilbud om en overflytning til det dagtilbud, du havde som 1. prioritet til dit barn. 

Brønderslev

Børnehuset Brundur
Rømersvej 3
Tlf.: 9945 4949
Åbningstid 6.30 - 17.00

Børnehuset Brundur (nyt vindue)

Børnehuset Galaksen
Nordens Allé 65
Tlf.: 9945 5880
Åbningstider 6.30 - 17.00

Børnehuset Galaksen (nyt vindue)

Børnehuset Fasanen
Fasanvej 22
Tlf.: 9945 4768
Åbningstid 6.30 - 17.00

Børnehuset Fasanen (nyt vindue)

Vuggestuen Hedelundsgade
Hedelundsgade 2
Tlf.: 2053 0028
Åbningstid: 6.30 - 17.00

Vuggestuen Hedelundsgade (siden er under opbygning)

På den digitale pladsanvisning kan man skrive sit barn op til en vuggestueplads, derefter kommer barnet på ventelisten - Man er derfor ikke garanteret en vuggestueplads, da der kun er 50 vuggestuepladser i Brønderslev By - Når disse pladser er brugt, vil man blive tilbudt en plads i dagplejen.

Dronninglund

Børnehuset Den Grønne Giraf
Margrethelund 4
9945 4801
Åbningstid 6.30 - 17.11

Børnehuset Den Grønne Giraf (nyt vindue)

Hjallerup

Børnehuset Petra
Granvej 13
Tlf. 9945 4996
Åbningstid 6.30 - 17.00

Børnehuset Petra (nyt vindue)

Der er mulighed for dispensation for udvidet åbningstid i det enkelte dagtilbud. Dette aftales med dagtilbudslederen.

Ved ferier og helligdage findes der alternative pasningsmuligheder. Alternativ pasning på lukkedage aftales og koordineres med dagtilbuddene i lokalområdet.

For mere information, se dagtilbuddets egen hjemmeside:

Er én eller begge forældre på barsel, er der mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer om ugen.

Hvis I søger en deltidsplads, skal du/I dokumentere, at i afholder fravær efter barselsorloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt,  hvor du/I ønsker at få tilbudt deltidsplads.

Hvis begge  forældre har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har forældrene mulighed for at få et kombinationstilbud.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til ’fleksibel pasning’.

Fleksibiliteten i kombinationstilbuddet betyder, at du/I kan vælge fx at lægge alle timer i henholdsvis dagtilbud og fleksibel pasning indenfor to uger, hvorefter du/I selv passer barnet i de to følgende uger osv.

Læs også om:

Kontakt

Kontakt os
Pladsanvisningen

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4599

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)

Telefontider
Mandag og tirsdag 9.00 - 11.00
Torsdag 9.00 - 11.00 og 16.00 - 17.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback