Skip til hoved indholdet

Opret privat institution

  Hjem Borger Familie, børn og unge Børnepasning 0-6 år Opret privat institution

Det  er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette institutioner i privat regi. 

Brønderslev Kommune opkræver et depositum på 30.000 kr. i forbindelse med ansøgning om godkendelse af en ny daginstitution. Beløbet tilbagebetales, når der er truffet en afgørelse, uanset om institutionen godkendes eller ej. 

Oprettelse af private institutioner muliggøres efter Dagtilbudsloven § 19 stk. 5.

Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen:

 • Institutionens vedtægter.
 • Ibrugtagningstilladelse fra de kommunale bygningsmyndigheder.
 • Dokumentation for at legepladsen er godkendt af eksternt, certificeret virksomhed.
 • Bankerklæring.

Følgende bilag kan enten vedlægges ansøgningen eller eftersendes:

 • Driftsgaranti jf. dagtilbudsloven §20, stk. 2. 
 • Dokumentation for lederens uddannelsesmæssige baggrund.
 • Institutionens pædagogiske læreplan.
 • Liste over bestyrelsens medlemmer, inklusive bestyrelsesformandens adresse og telefonnummer, jf. punkt 14
 • Ved ansøgning om opnormering, skal seneste tilsynsrapport vedlægges.

Når du starter ansøgning om oprettelse eller opnormering af privat institution, skal du logge på med CVR.nummer.

Det  er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette institutioner i privat regi. Privat oprettelse sker efter Dagtilbudsloven § 19 stk. 5.

Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen af en privat institution, hvis den ikke opfylder de kriterier, som institutionen blev godkendt på baggrund af.

Ønsker du godkendelse af en privat institution, skal du/I sammen med den skriftlige anmodning beskrive og dokumentere, hvorledes institutionen lever op til Brønderslev Kommunes kriterier herfor.

Der er udarbejdet et ansøgningsskema til godkendelse af private daginstitutioner, som alle ansøgere skal anvende i forbindelse med ansøgning om godkendelse, til at etablere og drive et privat dagtilbud i Brønderslev Kommune.

Børne- og Skoleudvalget vil på baggrund af fremsendte materiale tage stilling til ansøgningen.

Der må forventes en sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder til behandling af ansøgninger om godkendelse af private daginstitutioner. De 3 måneder regnes fra det tidspunkt, hvor Brønderslev Kommune har modtaget en fyldestgørende ansøgning.

 

Er du allerede godkendt som privat institution, og ønsker at søge om opnormering af institutionens børnetal, skal samme ansøgningsskema anvendes. Der skal sammen med ansøgningsskema sendes relevant dokumentation for opnormering.

Der må forventes en sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder til behandling af ansøgninger om opnormering af private daginstitutioner. De 3 måneder regnes fra det tidspunkt, hvor Brønderslev Kommune har modtaget en fyldestgørende ansøgning om opnormering.

Kontakt

Kontakt os
Pladsanvisningen

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4599

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)

Telefontider
Mandag og tirsdag 9.00 - 11.00
Torsdag 9.00 - 11.00 og 16.00 - 17.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback