Skip til hoved indholdet

Forsorgshjem

    Hjem Borger Familie, børn og unge Forsorgshjem

Forsorgshjem er et botilbud til dig, der er hjemløs eller ikke kan opholde dig i din egen bolig

Årsagerne til at du er blevet hjemløs kan fx skyldes misbrug, psykiske problemer, økonomiske vanskeligheder eller udsættelse af tidligere bolig.

Opholdet på et forsorgshjem er midlertidigt og formålet vil typisk være, at du får hjælp til at kunne leve en selvstændig tilværelse i egen bolig.

Læs om forsorgshjem

Du kan få ophold på et forsorgshjem, hvis du ikke bor i egen ejet eller lejet bolig, men er nødt til at benytte midlertidige bo-alternativer eller bo hos slægtninge, venner eller bekendte uden kontrakt.

Du kan også få et midlertidigt ophold, hvis du har et sted at bo, men af forskellige grunde ikke magter at benytte boligen, fx på grund af angst, mistrivsel, utryghed m.v.

Ophold på forsorgshjem kræver ingen bevilling fra kommunen. Du kan selv henvende dig til det forsorgshjem, du ønsker at søge ophold på.

Det er forstanderen eller lederen på forsorgshjemmet, der vurderer og træffer afgørelse om, hvorvidt du kan få et ophold.

Er der ikke plads på forsorgshjemmet, du henvender dig til, eller vurdere lederen på stedet, at dine behov bedre kan dækkes et andet sted, skal lederen henvise dig til et andet forsorgshjem.

Får du ophold på et forsorgshjem, udarbejdes der en opholdsplan.

En god idé at kontakte kommunen

Har du brug for hjælp til at komme i kontakt med et forsorgshjem, kan du henvendende dig til kommunen.

Er du over 30 år, skal du kontakte Visitationen, Det Specialiserede område.

Er du under 30 år, skal du kontakte UngeCentret.

Du får besked, så snart lederen af forsorgshjemmet har vurderet, om du kan få et ophold. 

Ophold på et forsorgshjem er et frivilligt tilbud, som du kan afslutte, når du ønsker det.

Kommunen og forsorgshjemmet arbejder tæt sammen under dit ophold, så du hurtigst muligt får etableret en stabil boligsituation i eget hjem.

Får du ophold på et forsorgshjem, skal du selv betale udgifter, som dækker selve opholdet samt el og varme.

Udover betaling for opholdet, kan der være særskilt betaling for udgifter til kost og vask.

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Det Specialiserede Område

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4421

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Telefontider
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 14.00
Fredag 8.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback