Skip til hoved indholdet

Kørsel til specialtilbud

  Hjem Borger Familie, børn og unge Hjælp til børn og unge Kørsel til specialtilbud

Et barn, der er visiteret til specialskole eller specialgruppen, kan bevilges kørsel til skole og eventuelt skolefritidsordning (SFO).

Elever, der opfylder følgende afstandskriterier mellem hjem og distriktsskole kan få bevilliget gratis transport til skole:

 • Elever i 0.-3. klasse, der har længere end 2,5 km.
 • Elever i 4.-6. klasse, der har længere end 6 km.
 • Elever i 7.-9. klasse, der har længere end 7 km.
 • Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km.
 • Elever i 0.-6. klasse, hvis skolevejen er erklæret trafikfarlig.

Vil du søge om gratis transport, hvad enten det er skolebuskort eller befordringsgodtgørelse – skal du kontakte barnets skole. 

Det er altid afstanden fra barnets folkeregisteradresse til skolen, der er afgørende for om barnet er berettiget til gratis transport. 

Læs om specialkørsel

Hvis dit barn visiteres til et specialcenter, gælder de samme regler for kørselsberettigelse, som hvis dit barn havde gået på distriktsskolen.

Barnets skole kan bevilge buskort eller befordringsgodtgørelse til/fra specialundervisningstilbud ud fra de gældende afstandskriterier. Afstand beregnes altid fra barnets folkeregisteradresse. Der kan kun bevilges befordring til- og fra barnets folkeregisteradresse.

Har du brug for transport til dit barn, skal du kontakte den skole, som dit barn skal gå på. 

Offentlig transport:

Hvor det er muligt anvendes offentlig transport, hvis dit barn er berettiget til kørsel. I specialcentrene lægges der stor vægt på, at børnene opnår så høj en grad af selvstændighed som muligt. Dette kan anvendelsen af offentlig transport medvirke til.

Hvis dit barn skal med bus kan du på skolen få oplyst, hvilken bus dit barn kan tage. Det er skolen, der bestiller buskort til dit barn.

Befordringsgodtgørelse:

Hvor offentlig transport ikke er muligt, opfordres du som forælder til at køre i egen bil mod godtgørelse af merudgifter efter gældende takster (statens lave takst).

Bevilling af befordringsgodtgørelse sker ved kontakt til barnets skole, som meddeler Sekretariat for Børn og Kultur, hvis de bevilliger befordringsgodtgørelse til dit barn, fremfor buskort.

Udbetalingen af kørselsgodtgørelse foregår via en digital kørselsblanket. Denne blanket skal udfyldes af den forældre/plejeforældre, der bor på barnets adresse og  bliver sendt direkte til Sekretariat for Børn og Kultur i Brønderslev Kommune, som sørger for udbetaling.

Anmodning om kørselsgodtgørelse skal fremsendes senest den første uge i måneden efter, at den kørsel, der søges om godtgørelse for, har fundet sted. 

Udbetaling af kørselsgodtgørelsen sker herefter til ansøgerens nem-konto inden for 8-14 hverdage. Vær opmærksom på, at ferier og helligdage kan ændre på tidspunkt for udbetaling.

Vær desuden opmærksom på, at der ikke udbetales kørselsgodtgørelse for din transport af barnet, hvis barnet samtidig er tilmeldt specialkørsel med taxa. Hvis du har mulighed for at køre med dit barn nogle dage, og der er bevilliget taxa på de resterende dage, kan du dog få kørselsgodtgørelse for de dage, hvor der ikke er planlagt taxakørsel.

Specialkørsel

Er det ikke muligt at anvende offentlig transport eller befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil, kan transporten ske med specialkørsel i bus eller taxa.

Specialpædagogisk konsulent i Sekretariat for Børn og Kultur er ansvarlig for bevilling af kørsel med taxa. Kontaktoplysninger på den specialpædagogiske konsulent fremgår af det visitationsbrev, som I har modtaget i forbindelse med visitationen til specialtilbuddet.

Hvis I har fået bevilliget specialkørsel med taxa, får skolen besked. Skolen sørger for, at der afgives en præcis bestilling til Sekretariat for Børn og Kultur på kørslen ud fra de ringetider, der gælder i specialtilbuddet. Det vil også være skolen, der vil skulle viderebringe evt. særlige ønsker og behov for barnet i forbindelse med kørslen. I vil således skulle have en dialog med skolen, hvis der er særlige hensyn at tage i forbindelse med barnets transport i taxa.

Er der behov for transport til/fra SFO, skal I kontakte Familieafdelingen/dit barns rådgiver. 

Familieafdelingen vurderer, om barnet er omfattet af målgruppen for merudgifter. 

Vær opmærksom på, at sagsbehandlingen i Familieafdelingen er op til 8 uger. 

Familieafdelingen/dit barns rådgiver vurderer, om dit barn kan bevilliges kørsel til og fra aflastning.

Grundlag for bevilling af kørsel til og fra skole sker efter Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. Her præciseres kommunens forpligtelse til at sørge for befordring mellem skole og hjem.

Loven beskriver blandt andet, at dit barn har ret til kørsel til skole i tilfælde af:

 • at skolevejen er over 2,5 km for elever i 0.-3. klassetrin
 • at skolevejen er over 6 km for elever i 4.-.6 klassetrin
 • at skolevejen er over 7 km for elever i 7.-.9 klassetrin
 • at skolevejen er over 9 km for elever i 10. klassetrin
 • at eleven på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge undervisningen, hvis eleven køres til og fra skole

Afstandskriteriet er bestemt efter dit barns klassetrin.

Læs mere om lovgivning (nyt vindue)

Ønsker du at klage over hændelser omkring dit barns kørsel, skal du benytte selvbetjeningsløsning, øverst på denne side.

 

Kontakt

Kontakt os
Kørselskontoret

Skolekørsel
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 5031

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)

Telefontider
Mandag og torsdag 8.00 - 11.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback