Skip til hoved indholdet

Sundhedspleje til spæd- og småbørn

  Hjem Borger Familie, børn og unge Sundhedsplejen Sundhedspleje til spæd- og småbørn

Sundhedsplejen til spæd- og småbørn er et tilbud til gravide og forældre med små børn

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til forældre med spæd- og småbørn.

Sundhedsplejen kommer hjem til jer og tilbyder også konsultation i Sundhedsplejens lokaler, telefonrådgivning, gruppeaktiviteter og konsulentfunktion.

Sundhedsplejen har flere tilbud fx "Graviditetsbesøg til førstegangsgravide" og forløbet "En god start som familie", som er et forløb om fødsels- og familieforberedelse.

Sundhedsplejersken arbejder sundhedsfremmende og forebyggende i relation til børn, unge og deres familier. En sund opvækst skaber gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse.

 Sundhedsplejersken arbejder med at:

 • Give råd og vejledning i forhold til gravide, spæd- og småbørnsfamilier
 • Opspore og forebygge fysiske, psykiske og sociale problemstillinger hos barn og familie
 • Vurdere og understøtte samspil, relationer og sund udvikling
 • Støtte familiedannelse og tilknytning
 • Støtte dig i at opnå tryghed som forælder – også når det er svært
 • Vurdere og undersøge om dit barn trives og udvikler sig alderssvarende


Sundhedsplejerskens råd og vejledning tager udgangspunkt i jeres behov og ressourcer, og kan omhandle amning eller anden ernæring, kost, udvikling, spædbarnspleje, tilknytning og relationer, forældreskab, søskende, søvn, sygdom med mere.

Kontakt med sundhedsplejen afhænger af dine behov. Hovedparten af besøg og tilbud ligger indenfor de første 10 måneder af barnets liv.

Ved behov kan vi fortsætte vores samarbejde, indtil barnet når skolealderen. Selvom I er afsluttet i sundhedsplejen, er I altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning indtil barnet starter i skole.

Kontakt til jeres sundhedsplejerske

I kan kontakte jeres sundhedsplejerske via Sundhedsvejen.dk

Læs om Sundhedsplejens for spæd- og småbørn

En graviditet er en periode i jeres liv med mange nye og store forandringer. Det er en tid, hvor I sikkert vil opleve, at I tænker nye tanker og møder nye følelser og kan have mange spørgsmål, om tiden der kommer.

I graviditetsbesøget møder I den sundhedsplejerske, som besøger jer efter fødslen. I besøget kan vi drøfte jeres ønsker og forventninger. Sundhedsplejersken kan være med til at forberede jer på forandringer, der kommer og give støtte til den kommende forældreskab og familieforøgelse. Ved behov er der mulighed for yderligere besøg og tiltag.

Brønderslev Kommune tilbyder graviditetsbesøg til alle førstegangsgravide, samt til flergangsforældre der har behov for et besøg af sundhedsplejersken.

Hvis I ønsker et graviditetsbesøg, kan I tilmelde jer via linket nedenfor, eller sammen med jeres jordemoder.
I kan også kontakte Sundhedsplejen på tlf. 9945 4981

Din læge og/eller børne- og ungerådgiver har ligeledes mulighed for at henvise jer til et graviditetsbesøg.

Såfremt det er muligt, vil sundhedsplejersken gerne at begge forældre er til stede.

Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Sundhedsplejen på tlf. 9945 4981 eller på mail: post_sundhedsplejen@99454545.dk

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål, der er aktuelle for Jer
 • At forberede Jer til rollen som forældre
 • At forberede Jer til familieforøgelsen
 • Forhold til større søskende
 • Den tidlige tilknytning mellem forældre og barn
 • Livsstil og familiære forhold, herunder netværk

Sundhedsplejersken tilbyder en screening for fødselsdepression til begge forældre.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

 • Drømme og forventninger
 • fødsel
 • amning eller anden ernæring
 • familiens trivsel
 • tidligere og nuværende livsbetingelser såsom netværk, uddannelse, job- og boligforhold
 • fysisk og psykisk sygdom
 • misbrugsproblematikker

Besøget varer ca. 1 ½ timer og sundhedsplejersken informerer om

Behovsbesøg

Sundhedsplejersken har mulighed for at tilbyde flere besøg for at sikre barnets og familien trivsel.

Aftalt konsultation

Efter aftale med sundhedsplejersken, kan aftalt konsultation benyttes.

Aftalt konsultation kan benyttes ved behov for:

 • Drøftelse og vejledning i forhold til aktuelle behov og problemstillinger

Konsultationen finder sted i Sundhedsplejens lokaler på Tolstrupvej 91, Brønderslev eller på Karetmagervej 15A, Dronninglund.

I Sundhedsplejen har vi forskellige former for gruppetilbud.

Mødregrupper

Sundhedsplejen opretter gruppen og aftaler, hvem der står for den indledende kontakt. Grupperne bliver sammensat ud fra lokalområdet. Hensigten med mødregrupper er at skabe netværk, hvor I har mulighed for at drøfte emner som optager jer som nybagt familie.

Sundhedsplejersken deltager ikke i gruppen.

En god start som familie

Sundhedsplejen i Brønderslev Kommune tilbyder et forløb om fødsels- og familieforberedelse, i samarbejde med jordemødrene i Region Nordjylland.

At vente sit første barn er en fantastisk begivenhed i livet, der bringer megen glæde og samtidigt mange tanker og forventninger om graviditeten, fødslen og den første tid med barnet. I en god start som familie, mødes I med andre par som venter deres første barn. Temaerne som vi kommer omkring er bl.a. graviditet og fødsel, det nyfødte barn, og vi får også besøg af en børne fysio- eller ergoterapeut.

Forløbet på 5 mødegange foregår i Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev på hverdage mellem kl. 16 og 18, og er for alle førstegangsgravide par. Det er gratis at deltage.

Tilmelding foregår igennem jeres jordemoder eller på sundhedsplejens hjemmeside:

Tryghedscirkel

Et gruppeforløb på 8 mødegange á 2 timers varighed. Alle som har børn ved, at det sommetider kan være både svært og udfordrende at være forældre. Det er en ny rolle, og der er mange følelser forbundet med den, som kan skabe usikkerhed. Nogle oplever måske, at den hverdag vi har med vores børn, pludselig ikke ligner den drøm vi oprindeligt havde.

Tryghedscirklen er et konkret og anvendeligt værktøj til bedre at forstå vores børns behov og reaktioner, så vi som forældre bedre kan vise dem vej med flere gode oplevelser og færre konflikter. Forløbet foregår både i Sundhedshuset i Brønderslev og i Sundhedsplejens lokaler på Karetmagervej 15A i Dronninglund.

Deltagelse i tryghedscirkel-forløbet drøftes med din sundhedsplejerske eller igennem sundhedsplejens sekretær.

Barselscafe

I Barselscafeen arrangeres der spændende og relevante oplæg i forhold til det at være en børnefamilie.

Barselscafeen er et tværfagligt samarbejde mellem Brønderslev Bibliotek og Sundhedsplejen, og foregår på både Brønderslev og Hjallerup Bibliotek fra kl. 10-11.30.
Det er samme oplæg, som afholdes i Brønderslev og Hjallerup. Der afholdes 8 oplæg om året.

Der serveres kaffe og brød.

Deltagelse i barselscaféen kræver ingen tilmelding og er gratis.

Pusterummet

En mødregruppe for gravide eller mødre som oplever:

 • Ensomhed/behov for netværk
 • Bekymring for ikke at blive en god nok forælder
 • Har haft en barndom som gør at det kan skabe i forældrerollen usikkerhed
 • Synes at det er svært at være gravid/forælder
 • Har/har haft depression/stress eller angst
 • Konfliktfyldt eller ustabilt parforhold

Gruppen er netværksskabende og har til formål, at man som mor bliver mere tryg, finder ro og trives i sin forældrerolle  
Gruppen er en lukket gruppe med 5-6 gravide/mødre og deres barn.
Børnene er mellem 0 og 1½ år

I finder os:

 • VEST: Sundhedshuset Brønderslev, Tolstrupvej 91, 9700 Brønderslev, tirsdag i lige uger fra kl 9-11
 • ØST: Familiehuset Hegely, lokale 4, Hegely 142 9320 Hjallerup i ulige uger kl. 9-11

Der serveres kaffe/the/cacao, juice, frugt og muslibar. Det mad børnene skal have skal man selv medbringe.

Ved spørgsmål og interesse, er du velkommen til at kontakte familieterapeut Gurli Rasmussen på tlf 41192696 eller sundhedsplejerske Nikoline Jakobsen på tlf 20542746

Du kan få tvillinge- og omsorgshjælp, hvis du har tvillinger eller trillinger eller i en kortere periode har brug for praktisk hjælp pga. særlige omstændigheder. Det er sundhedsplejen, der vurderer behov og omfang.

Tvillinge- og omsorgshjælperne er ansat ved Brønderslev Kommune i fleksjob med skånehensyn. Hjælpen kan eksempelvis være børnepasning, badning af barnet, ble- og tøjskift, hjælp ved amning og måltider, lettere husholdningsopgaver såsom tøjvask, lægge tøj sammen, hjælp til indkøb, smøre madpakker, opvask og tørre støv af.

Hjælpen omfatter ikke rengøring såsom gulvvask, støvsugning, vinduespudsning, ej heller kørsel til aktiviteter.  

Tvillinge- og omsorgshjælperne arbejder på hverdage mellem kl. 8-16 max 3 timer pr. dag 1-3 gange om ugen.    

Drøft muligheden for tvillinge- og omsorgshjælp med din sundhedsplejerske.

Det er gratis at modtage tvillinge- og omsorgshjælp.

Vejledninger, anbefalinger og informationer:

 

I Sundhedsplejen arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Sundhedsloven, Retssikkerhedsloven, Databeskyttelsesloven, samt databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Sundhedsplejen har journalføringspligt, underretningspligt og tavshedspligt.
Sundhedsplejen arkiverer journaloplysninger i journalsystemet Novax.
Det noteres i din journal, at ovenstående oplysninger er udleveret til dig i forbindelse med kontakt til sundhedsplejersken.

Du kan gå ind på Sundhedsvejen.dk og se, hvilke oplysninger sundhedsplejen har om dig og dit barn, hvis du har modtaget sundhedspleje til dit barn i Brønderslev kommune.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Sundhedsplejen har registreret, og hvis du er uenig, kan du få uenighed noteret i journalen. I særlige tilfælde kan du anmode om at få oplysningerne slettet.

Efter barnets 15. år kræver det samtykke fra dit barn, hvis du ønsker at se journalmateriale.

Hvis du har spørgsmål til håndtering af dine personoplysninger, mistanke om lækket personoplysninger eller manglende fortrolighed, er du velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Tavshedspligt

Samtalerne med sundhedsplejersken er fortrolige, og sundhedsplejersken arbejder under gældende lovgivning. Det betyder at sundhedsplejersken har tavshedspligt, skærpet underretningspligt og journalpligt. Sundhedsplejerskens journalnotater kan I se på Sundhedsvejen.dk

Husk I kan altid skrive til jeres sundhedsplejerske via Sundhedsvejen.dk
I finder linket til Sundhedsvejen øverst på siden.

Sundhedsplejerskerne har telefontid hverdage mellem 8.00 og 9.00.

Nicoline Jakobsen
Tlf: 9945 4922 / 2054 2746
Mail: nikj@99454545.dk

Mette Gajhede
Flauenskjold, Hjallerup & Klokkerholm
Tlf: 9945 5175 / 2555 9346
Mail: mette.gajhede@99454545.dk

Katrine Sørensen
Øster Brønderslev & Brønderslev
Tlf: 9945 4507 / 2489 0865
Mail: kats@99454545.dk

Carina Hedegaard Bang
Jerslev & Brønderslev
Tlf: 9945 4546 / 4017 3923
Mail: cari@99454545.dk

Trine Brobak Sørensen
Stenum, Thise, Brønderslev & Serritslev
Tlf: 9945 4549 / 2028 4667
Mail: trsr@99454545.dk

Sara Malek
Hjallerup & Øster Brønderslev
Tlf: 9945 5489 / 2052 7595
Mail: sivkr@99454545.dk

Camilla Nybo Langer
Dronninglund, Asaa og Agersted
Tlf: 9945 5754 / 2048 0894
Mail: canla@99454545.dk 

Mette Hangaard
Dronninglund & Jerslev
Tlf: 9945 4511 / 4173 6704
Mail: mette.hangaard@99454545.dk 

Læs om sundhedsplejens besøg i jeres barns første måneder

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • At støtte op om jer som nybagt familie
 • At give støtte til amning eller anden ernæring
 • At vurdere barnets almen tilstand, herunder gulsot
 • At vurdere mors velbefindende efter fødslen

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

 • Graviditet og fødsel
 • amning eller anden ernæring
 • forebyggelse af brystbetændelse
 • gulsot
 • allergiforebyggelse
 • udskillelser
 • forebyggelse af vuggedød
 • forebyggelse af kranieskævhed
 • udvikling
 • stimulation
 • udeliv
 • sikkerhed
 • psykiske reaktioner efter fødslen
 • generelle trivselstegn
 • søskendereaktioner
 • rygning
 • tilbud om deltagelse i mødregruppe
 • lægeundersøgelse til mor og barn
 • relevante tilbud
 • sundhedsplejens serviceniveau

Sundhedsplejersken introducerer til Sundhedsvejen, hvor I kan kommunikere med sundhedsplejersken via mail samt se sundhedsplejerskens journalnotater.
Besøget varer ca. 1 ½ time.

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • Barnets generelle trivsel og udvikling
 • At vurdere mors velbefindende efter fødslen
 • Familiedannelse

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

 • Amning eller anden ernæring
 • udskillelser
 • gulsot
 • forebyggelse af kranieskævhed
 • udvikling
 • opstart på D-vitamin
 • spædbarnspleje
 • søskendereaktioner
 • forældreskab

Besøget varer ca. 1 time.

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • Barnets fysiske og psykiske trivsel og udvikling
 • At give støtte til amning eller anden ernæring
 • Barnets søvn og spisemønstre
 • Familiens tilknytning og relationer til barnet
 • Forældrenes psykiske tilstand

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

 • Amning eller anden ernæring
 • forebyggelse af kranieskævhed
 • søvn
 • lægeundersøgelser
 • søskendereaktioner
 • familiens trivsel
 • kontakt og samvær med barnet
 • tilknytning
 • fysisk, psykisk og social udvikling
 • prævention 

Besøget varer ca. 1 time.

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • Barnets fysiske, psykiske og sociale trivsel og udvikling
 • At give støtte til amning eller anden ernæring
 • Barnets søvn og spisemønstre
 • Familiens tilknytning og relationer til barnet
 • Familiens fysiske, psykiske og sociale trivsel

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

 • Amning eller anden ernæring
 • døgnrytme
 • stimulation
 • hverdagsudfordringer

Sundhedsplejersken tilbyder en screening for fødselsdepression til begge forældre.

Besøget varer ca. 1 ½ time.

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • At vurderes barnets fysiske, psykiske og sociale trivsel og udvikling
 • Overgangskost
 • Familiens samlede trivsel

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

 • Opstart i overgangskost og måltider
 • udskillelser
 • døgnrytme
 • stimulation
 • udvikling
 • familieliv og relationer
 • forebyggelse af ulykker

Besøget varer ca. 1 time.

Tilbydes KUn til førstegangsfødende. 

I besøget har sundhedsplejersken fokus på:

 • At svare på de spørgsmål der er aktuelle for jer
 • At vurdere barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling
 • At vurdere barnets sproglige udvikling
 • Sikkerhed i hjemmet
 • Familiens trivsel

Sundhedsplejersken undersøger, vejer, måler længde og hovedomfang på jeres barn.

Besøget kan indeholde drøftelse og vejledning om:

 • Overgang til familiens mad
 • døgnrytme
 • udskillelser
 • tilknytning og relationer
 • udvikling
 • stimulation
 • pasning udenfor hjemmet

Besøget varer ca. 1 time.

Læs også om

Kontakt

Kontakt os
Småbørnssundhedsplejerskerne

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 5850

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)

Telefontider
Mandag - torsdag 9.00 - 14.00
Fredag 9.00 - 13.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback