Skip til hoved indholdet

Vielse

    Hjem Borger Familie, børn og unge Vielse

Når I vil giftes, kan I vælge, at vielsen skal foregå ved en kirkelig vielse, ved en borgerlig vielse på rådhuset eller i et godkendt trossamfund

Når I vil giftes, starter I med at ansøge om vielsen. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring. 

Når vi har modtaget jeres ægteskabserklæring, undersøger vi, om betingelserne for ægteskab er opfyldt. Hvis betingelserne er opfyldt, laver vi en prøvelsesattest til jer.  Prøvelsesattesten er et bevis på, at I har ret til at gifte jer. Denne prøvelsesattest gælder i 4 måneder.

Læs om vielse

Nationale ægteskaber

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

I skal bruge selvbetjeningen og søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I kontakte Sekretariatet.

Den ene af jer skal starte ansøgningen. Den anden part vil derefter modtage et link i Digital Post, som skal følges, hvorved denne færdiggør ægteskabserklæringen.

Kommunen modtager først ægteskabserklæringen, når I har gennemført processen.

I skal også sende ansøgningen til bopælskommunen, hvis I skal giftes i Folkekirken, et andet trossamfund eller en anden kommune. I så fald udsteder bopælskommunen en prøvelsesattest, der dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Attesten er gyldig i 4 måneder, og I skal vise den til den, der skal foretage vielsen.

Internationale ægteskaber

I skal søge hos Familieretshuset, hvis begge parter:

  • ikke er danske eller nordiske statsborgere
  • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Familieretshuset - ægteskab for internationale par (nyt vindue)

Ønsker i navneændring i forbindelse med vielsen

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med vielsen, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Ansøg om navneændring ved vielse'.

I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring ved vielse".

En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det.

I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår fx i hjemmet, i en skov eller park.

En vielse skal overværes af mindst to vidner. Er vielsen på en hverdag kan Rådhuset stille med 2 vidner, på lørdage skal I selv have 2 vidner med.

Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

I Brønderslev Kommune foretages borgerlige vielser på Brønderslev Rådhus. Ønsker I vielsen foretaget et andet sted, skal dette aftales med Sekretariatet. Borgerlige vielser foretages i tidsrummet:

Ugedag Tidsrum
Mandag-onsdag kl. 08.00 – kl. 14.30
Torsdag kl. 08.00 – kl. 16.30
Fredag kl. 08.00 – kl. 13.30
Lørdag kl. 09.00 – kl. 12.00 eller efter aftale

Der er lukket for borgerlige vielser på helligdage samt i perioden fra og med 24. december til og med 31. december. 

Der kan forventes en ekspeditionstid på 4 uger.

Når I vil giftes i en kirke eller godkendt trossamfund, skal I henvende jer til præsten i den kirke eller trossamfund, hvor I vil giftes. Når I har udfyldt ægteskabserklæringen, sender vi prøvelsesattesten til jer. Denne skal I aflevere til præsten i den kirke, hvor I vil giftes.

Hvis den ene af jer eller i begge to er udenlandske statsborgere, skal I søge om vielse ved Familieretshuset.

Familieretshuset behandler sagen, når i begge to:

  • Ikke er danske eller nordiske statsborgere
  • Ikke har en tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Ægteskabserklæring via Familieretshuset (nyt vindue)

I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer.

Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen.

Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.

Hvis I som dansk statsborger ønsker at blive gift i udlandet af dets myndighed, skal I selv sørge for at undersøge reglerne for at blive gifts i det pågældende land. Hvis landet kræver det, kan vi lave en ægteskabsattest, der bekræfter, at I kan indgå ægteskab efter dansk lov. Hvis I begge er danske/nordiske statsborgere, skal I henvende jer til jeres bopælskommune. Hvis ikke begge parter er danske/nordiske statsborgere, skal I søge i Familieretshuset.

Hvis I ikke bor i Danmark, skal I kontakte den kommune, hvor I sidst boede i Danmark. Hvis I har boet uden for Danmark i jeres voksenliv, kan kommunen kræve, at I viser en civilstandsattest, der viser jeres registrerede civilstand i de lande, hvor I har boet.

Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i bopælskommunen, eller seneste bopælskommune, hvis I bor i udlandet.

Du kan finde information om anerkendelse af udenlandske vielser på Familieretshusets hjemmeside.

Kontakt

Kontakt os
Sekretariatet - Vielser

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Karina Fjordside

Sekretariatsmedarbejder

Birgit Sudergaard Olesen

Sekretariatsmedarbejder

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback