Skip til hoved indholdet

Midlertidig overnatning

  Hjem Borger Flyt, byg og bolig Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning skal i visse tilfælde anmeldes til kommunen

Midlertidig overnatning i bygninger, der ikke er godkendt til overnatning, skal anmeldes til kommunen senest to uger før første overnatningsdøgn. Skal der overnatte flere end 150 personer eller er der krav om en belægningsplan, skal anmeldelse om overnatning ske senest 4 uger før.

Læs mere:

Læs mere om midlertidig overnatning

Når du søger om midlertidig overnatning skal du oplyse følgende:

 • Adresse for overnatning
 • Datoer for overnatning
 • Antal overnattende personer (inkl. voksne/personale)
 • Navn og tlf. nr. på den ansvarlige person for overnatningen
 • Hvilke bygninger der benyttes (indsend situationsplan)
 • Hvilke lokaler der benyttes (indsend plantegning med markering)
 • Om der er fast vågen vagt
 • Vedhæft kopi af den driftsjournal der benyttes
 • Vedhæft evt. fuldmagt fra bygningsejer
 • Overnatter der over 50 personer i ét lokale, skal der indsendes en belægningsplan (læs mere om denne i vejledningen Bilag 11b)

Ved anmeldelse om midlertidig overnatning til kommunen, hvor muligheden for overnatning er indarbejdet i byggeriets eller bygningsafsnittets DKV-plan, skal denne også vedlægges som kopi.
En belægningsplan skal godkendes af os i byggesagsafdelingen eller udarbejdes af en certificeret brandrådgiver. Er en belægningsplan først blevet godkendt, så gælder denne permanent medmindre man laver ændringer. Er tegningen godkendt til fx 65 pers. må den også gerne benyttes til færre personer. 

Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – Brand. 
Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke er godkendt til overnatning, kan ske i højst 50 døgn inden for samme kalenderår og i højst 7 døgn i træk, når de driftsmæssige foranstaltninger i vejledningen følges.
Der skal desuden udarbejdes en driftsjournal og føres daglig kontrol jf. driftsjournalen. Derudover skal der også laves en brand- og evakueringsinstruks samt ordensregler.

Byggesagsbehandling

Timebaseret takst - pr. time 936,00

Byggeskadeforsikring, manglende indsendelse af lovpligtig police

Manglende indsendelse af lovpligtig police byggeskadeforsikring jf.
byggeloven § 25 c, stk. 1

Første uge 500,00
Herefter for hver påbegyndt uge 7.000,00

Kontakt

Kontakt os
Plan og Byg - Byggesag

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4685
Mail: raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Telefontider:
Mandag - fredag 08.00 - 12.00

Postadresse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback