Skip til hoved indholdet

Bevæg dig for livet

  Hjem Borger Fritid og foreninger For foreninger Bevæg dig for livet

Brønderslev Kommune er en bevæg dig for livet kommune

Brønderslev Kommune har indgået en ambitiøs visionsaftale gældende for fem år med de to idrætsorganisationer DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Baggrunden for at Brønderslev Kommune er blevet visionskommune, er DGI og DIFs fælles vision ”Bevæg dig for livet”, hvor målsætningen er, at 75% af danskerne skal være fysisk aktive i 2025, og 50% skal være fysisk aktive i en forening.

Den vision vil Brønderslev Kommune gerne bakke op om, og indgår med visionsaftalen et forpligtende samarbejde med DGI og DIF gennem fem år som ”Bevæg dig for livet” Visionskommune.

Hvis du ønsker at vide mere om baggrunden for visionsaftalen og det nuværende arbejde så kontakt Bevæg dig for livet-koordinatoren eller besøg vores hjemmeside.

Læs mere om

Det primære formål er at få flere til at bevæge sig samt understøtte foreningslivet og fællesskaberne i at skabe gode rammer for bevægelse.

Aftalens overordnede målsætninger I forhold til data indsamlet i slutningen af 2018 opstilles 2 overordnede målsætninger for arbejdet, ud fra tal fra Sundhedsprofilen og medlemstal fra CFR. 1. Øge antallet af fysisk aktive i Brønderslev Kommune fra de nuværende 68% til 75% svarende til ca. 2500 flere aktive. 2.

Øge antallet der er fysisk aktive i foreningsregi med 1250 flere borgere, hvilket også vil sikre en foreningsdeltagelse omkring de 50%. Arbejdet med målsætningerne skal foregå i samspil med en række forskellige typer af foreninger og på tværs af kommunale forvaltninger og afdelinger. 

Aftalen skal medvirke til et tværgående fokus og prioritering af bevægelse og fysisk aktivitet. De konkrete indsatser og arbejdet med specifikke målgrupper kan dog kun lykkes i et tæt samarbejde med aktører på de respektive områder, foreningslivet samt lokale ildsjæle.

Rammevilkår for kommunens institutioner.

Kommunes folkeskoler og daginstitutioner er centrale arenaer, hvor glæden for motion og bevægelse kan skabes og udvikles. Det er oplagt at styrke samarbejdet mellem de lokale dagtilbud, skoler og foreningerne, så børn og unge gennem deres gang i vuggestuer, børnehaver og skoler bliver introduceret til forskellige bevægelsesmuligheder og stifter bekendtskab med forskellige foreninger, der tilbyder fysiske aktiviteter og fællesskaber.

Indsats

 • Understøtte skolerne i en øget erfaringsudveksling, så bevægelse og motion bliver en integreret del af deres hverdag.
 • Styrke samarbejdet mellem folkeskoler og foreningsliv.
 • Videreføre og udvikle det gode arbejde på dagtilbudsområdet yderligere. Rammevilkår for idrættens rum og rammer Idrætsfaciliteterne er en del af grundlaget for sunde, glade og aktive borgere. De fysiske rammer er en væsentlig forudsætning for idrætsdeltagelse og foreningslivet, og derfor skal de løbende udvikles, opgraderes og tilpasses. Dette kræver en overordnet strategisk tilgang til udviklingen af rum og rammer til fysisk aktivitet.

Indsats

 • Udarbejde en facilitetsstrategi, der adresserer såvel den fysiske udvikling af idrætsfaciliteter som uderum, tilskudsvilkår, rammebetingelser for faciliteterne. Sikre en høj tilgængelighed og udnyttelse af faciliteterne samt samarbejde og vidensdeling mellem faciliteterne.

Rammevilkår for idrættens rum og rammer

Idrætsfaciliteterne er en del af grundlaget for sunde, glade og aktive borgere. De fysiske rammer er en væsentlig forudsætning for idrætsdeltagelse og foreningslivet, og derfor skal de løbende udvikles, opgraderes og tilpasses. Dette kræver en overordnet strategisk tilgang til udviklingen af rum og rammer til fysisk aktivitet.

Indsats

 • Udarbejde en facilitetsstrategi, der adresserer såvel den fysiske udvikling af idrætsfaciliteter som uderum, tilskudsvilkår, rammebetingelser for faciliteterne. Sikre en høj tilgængelighed og udnyttelse af faciliteterne samt samarbejde og vidensdeling mellem faciliteterne.

Rammevilkår for kommunens institutioner

Kommunes folkeskoler og daginstitutioner er centrale arenaer, hvor glæden for motion og bevægelse kan skabes og udvikles.

Det er oplagt at styrke samarbejdet mellem de lokale dagtilbud, skoler og foreningerne, så børn og unge gennem deres gang i vuggestuer, børnehaver og skoler bliver introduceret til forskellige bevægelsesmuligheder og stifter bekendtskab med forskellige foreninger, der tilbyder fysiske aktiviteter og fællesskaber.

Indsats

 • Understøtte skolerne i en øget erfaringsudveksling, så bevægelse og motion bliver en integreret del af deres hverdag.
 • Styrke samarbejdet mellem folkeskoler og foreningsliv. 
 • Videreføre og udvikle det gode arbejde på dagtilbudsområdet yderligere.

Rammevilkår for sundhed

Der arbejdes allerede målrettet med borgerrettet forebyggelse og behandling i Brønderslev Kommune. Flere af disse indsatser har fysisk aktivitet som omdrejningspunkt, og det vil derfor være væsentligt at indsatserne i visionsarbejdet bygger videre på de igangværende indsatser på sundhedsområdet og supplere dem fx ved at bygge bro til forsat aktivitet i fritidslivet.

Indsats

 • Understøtte overgangen fra et kommunalt tilbud til et fritidstilbud. 
 • Engagere og støtte foreninger, aftenskoler og andre fællesskaber til at udbyde aktivitetstilbud til målgruppen. 
 • Tilbyde kompetenceløft og uddannelse af frivillige trænere.
 • Aktivt undersøge mulighederne for at medvirke i den kommende nationale indsats omkring ”motion og fællesskab på recept”.

Børn og Unge

Fokus på introduktion til og fastholdelse i fritidslivets mange gode muligheder for fysisk aktivitet. 

Der skal laves konkrete initiativer der introducerer børn til spændende og forskelligartede former for bevægelse, samt være fokus på foreningernes evne til at tiltrække og fastholde børn og unge i det lokale fællesskab.

Der skal løbende udvikles og igangsættes konkrete initiativer til målgruppen.

De inaktive voksne

Mange i denne målgruppe er forældre, og de fremhæver, at de ikke er fysisk aktive pga. manglende tid eller, fordi idrætsforeningerne ikke tilbyder motion og idræt tilpasset familier. 

Derfor er et væsentligt indsatsområde at udvikle og tilbyde specifikke idræts- og motionstilbud til denne gruppe, der tager højde for en travl hverdag og et ønske om familieaktivitet. Her kan der arbejdes med idrætsforeningerne og deres tilbud til børnefamilierne, daginstitutioner og arbejdspladser eller Jobcentret – kort sagt alle de aktører, der har kontakt med børnefamilierne og de aktive voksne. Der skal løbende udvikles og igangsættes konkrete initiativer til målgruppen.

De inaktive 60+'ere

Der er allerede gang i en vellykket indsats målrettet 60+’erne i ’Bevæg dig for livet’ regi i Brønderslev Kommune. Fokus på denne målgruppe skal fastholdes, da det er en voksende målgruppe i kommunen. Den allerede igangværende indsats har sat gang i et fokus på målgruppen og en udvikling i foreningernes tilbud, som skal fortsættes.

Der skal løbende udvikles og igangsættes konkrete initiativer til målgruppen.

Fysisk og psykisk sårbare

Der skal være et særskilt fokus på målgruppen af borgere der er fysisk- eller psykisk sårbare eller har et handicap og derfor har svært ved direkte at indgå i idræts- og bevægelsestilbud.
Bevægelse og foreningers fællesskab skal bruges som et aktiv for denne målgruppe. Her kan bevægelsen bruges til at skabe gode oplevelser og forbedre borgeres fysiske og mentale sundhed. Dette kan være gode skridt mod en øget livskvalitet og tro på egne muligheder Der skal løbende udvikles og igangsættes konkrete initiativer til målgruppen.

Har du en idé til et initiativ til én af målgrupperne? Så kontakt Bevæg dig for livet-koordinator Camilla Bech Uggerly tlf. +4599455805 eller camb@99454545.dk

Kontakt

Kontakt os
Bevæg dig for livet

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Camilla Bech Uggerly

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback