Skip til hoved indholdet

Fritid for ALLE

    Hjem Borger Fritid og foreninger For foreninger Fritid for ALLE

Fritid for ALLE - Tilbud til børn og unge med funktionsnedsættelser

I Fritid for ALLE støttes børn og unge med funktionsnedsættelser med at blive en del af et fritidsfællesskab. Det kan både være i almene aktivitetstilbud eller særtilbud målrettet målgruppen.

I Fritid for ALLE hjælper en fritidsvejleder med at bygge bro mellem barnet/den unge og fritidsfællesskaberne.

Brønderslev Kommune er udvalgt af Social- og Boligstyrelsen til at indgå i et 3-årigt projekt, der skal inkludere børn og unge med funktionsnedsættelser i fritidsfællesskaber.

Formålet med projektet er at forebygge ensomhed og mistrivsel hos børn og unge med en funktionsnedsættelse i Brønderslev Kommune. Deltagelsen i fritidsfællesskaber forventes i øvrigt at kunne bidrage til et øget selvværd og livskvalitet hos børn og unge med funktionsnedsættelser samt på sigt at øge deres deltagelse i samfundslivet, eksempelvis gennem uddannelse og job.

Kontakt fritidsvejlederne:

Anja Bøgeskov, mail: anjbo@99454545.dk, tlf.: 20424214 - tilkoblet Dronninglund Skole,  Asaa Skole og Hjallerup Skole.

Caroline Charlotte Christensen, mail: cacch@99454545.dk, tlf.: 99454987 - tilkoblet Heldagsskolen, Hedegårdsskolen og Thise Skole.

Dorte Richter, mail: dort1451@mitskole.net, tlf.: 20721253 - tilkoblet Søndergade Skole og Skolegade Skole.

Mikkel Dalmark-Lund, mail: mikk148q@mitskole.net, tlf.: 20420051 - tilkoblet Klokkerholm Skole.

Yasmin Petersen, mail: yaepe@99454545.dk, tlf.: 99455565 - tilkoblet Toftegårdsskolen, Flauenskjold Skole og Øster Brønderslev Centralskole.

Går dit barn ikke på en af ovenstående skoler så kontakt venligst projektlederen.

Projektleder:

Mette Sandberg Svendsen, mail: messv@99454545.dk, tlf.: 99454838

Her kan du hente brochuren om Fritid for ALLE: Fritid for ALLE brochure

Læs mere om

Fritid for ALLE er et tilbud til børn og unge i alderen 6-16 år, der har funktionsnedsættelser, og som ønsker at gå til en fritidsaktivitet. Det kan være børn og unge med fysiske, kognitive og/eller sociale funktionsnedsættelser.

Tilbuddet gælder også børn og unge med symptomer på funktionsnedsættelser, men som ikke er diagnosticeret endnu.
Målgruppen dækker over elever i specialklasserne i 0.-10. klasse og over børn og unge med lignende udfordringer i de almene klasser i Brønderslev Kommune.

Fritidsvejlederne hjælper med:

 

·         At afdække barnets/den unges ønsker samt familiens muligheder ift. at begynde til en fritidsaktivitet

·         At finde det perfekte match mellem barnet/den unge og fritidsaktiviteten

·         At følge barnet/den unge til aktiviteten de første gange

·         At sikre en god modtagelse i foreningen

·         At støtte familien i at indmelde barnet/den unge i en forening

·         At støtte familien i at søge økonomisk støtte til kontingent og udstyr, hvis det er nødvendigt

·         At følge op på om matchet mellem barnet/den unge og foreningen fungerer

 

Målet er, at de børn og unge, der selv har lyst, bliver inkluderet i fritidsfællesskaber efter ønske og behov enten på almene eller særhold ude i foreningerne. Det kan være nødvendigt for os at dele relevant viden om børnene til fritidsvejlederen og til en potentiel træner for at sikre, at børnene og de unge får en succesfuld start i foreningen. Hvis børnene er interesseret i tilbuddet, vil fritidsvejlederen kontakte forældrene for at få samtykke til, at vi deler denne viden.

Såfremt forældrene har brug for økonomisk støtte for at kunne indmelde barnet/den unge i en fritidsaktivitet, er der mulighed for at søge om økonomisk tilskud.

Der kan gives i første omgang tilskud til kontingentet det første år, samt tilskud til udstyr op til maks. 500 kr. pr. barn.

Forældrene er ansvarlige for indmeldelsen af barnet i en aktivitet og betaler selv for kontingentet, hvorefter Fritid for ALLE kan refundere beløbet ved fremvisning af kvittering. 

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback