Skip til hoved indholdet

Oprettelse af ny forening

    Hjem Borger Fritid og foreninger For foreninger Oprettelse af ny forening

Her søger du om godkendelse som en folkeoplysende forening

Hvis du går med planer om at starte en ny forening og har brug for, at den bliver godkendt som en folkeoplysende forening, skal du udfylde ansøgningsskemaet her på siden.

Husk, du kan altid oprette en forening uden, at du behøver at få den godkendt hos Brønderslev Kommune. 
Hvis foreningen har medlemmer under 25 år, og ønsker at søge om tilskud, SKAL foreningen være godkendt som en folkeoplysende forening.

Læs mere om

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev kommune stilles følgende krav:

Godkendelse sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt skal foreningen leve op til lovens formålsparagraf:

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtigende fællesskab, at styrke
folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Endvidere skal følgende krav være opfyldt:

  • Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten.
  • Foreningen skal have en bestyrelse.
  • Foreningen skal være demokratisk opbygget.
  • Foreningen skal være bygget på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.
  • Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
  • Foreningen skal være hjemmehørende i Brønderslev kommune.
  • Foreningen sal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
  • Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt og overskud/formue må ikke tilfalde enkeltpersoner.

Krav til bestyrelsen:

Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af tilskud, brugen af anviste lokaler samt, at regnskab og dokumentation for
virksomheden sker efter de givne retningslinjer.

 
 
 
 

DGI's digitale vedtægtsgenerator guider jer skridt for skridt gennem processen med at oprette vedtægter.

Vedtægtsgeneratoren bygger på erfaringer fra tusindvis af foreninger og opfylder de krav, kommunen stiller til nye foreninger.

Når I er færdige, kan I få vedtægterne tilsendt som Word-fil og rette i dem, så de passer til jeres behov.

Her er link til generatoren: Vedtægtsgenerator (nyt vindue)

Kontakt

Kontakt os
Foreninger og aftenskoler

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Jørgen Nielsen

Fritidskonsulent

Janne Hostrup Sørig

Konsulent

Sofie Sandgren Rye

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback