Skip til hoved indholdet

Fritidsprisen

  Hjem Borger Fritid og foreninger Priser Fritidsprisen

Hvem skal have Brønderslev Kommunes Fritidspris 2023?

Priserne uddeles ved stort Award Show den 8. marts 2024 i Flauenskjold Hallen, og sidste frist for tilmelding til Award Showet er den 1. marts 2024.

Ved Award showet skal der uddeles 9 priser, og ud over vores egne priser bliver Radio 101,2 FM Årets Sportsnavn, Idrætssamvirkets Ildsjælpris, Spejdersamvirkets Ildsjælpris, Handicapprisen og Spar Nord banks Hall of Fame pris ligeledes uddelt.

Som noget nyt bliver alle danmarks-, europa- og verdensmestre hyldet af Brønderslev Kommune.

Hold øje med vores facebookside, instagram, hjemmeside, Conventus og pressen i de kommende måneder - men vigtigst af alt, sørg for at få sendt jeres indstillinger afsted.

Sidste frist for indstillinger af kandidater er:

 • Den 15. januar 2024.

Skema til indstilling finder du i nedenstående artikler.

 

 

Læs om Fritidsprisen

Årets Lederpris tildeles en træner eller leder fra kommunens folkeoplysende foreninger, der har ydet en helt ekstraordinær indsats som træner/leder i sin forening.

Lederprisen er en anerkendelse af en træner, leder eller et bestyrelsesmedlem, der er et samlingspunkt i foreningen og som udviser stort engagement og kammeratskab. Samtidig har personen gode lederegenskaber, og ikke er bange for at gå forrest og vise vejen.

Der følger 2.500 kr. med prisen samt en ministatuette af vores Award.

Årets Forening tildeles en forening hjemmehørende i Brønderslev Kommune ud fra ét eller flere af følgende kriterier:

 • En forening, som har haft succes med at skaffe markant flere medlemmer, samt at få udbredt foreningens formål og aktiviteter i lokalområdet.
 • En forening, der i særlig grad har lykkedes med at få flere frivillige og/eller i årets løb har igangsat initiativer for at styrke og udvikle de frivillige ledere, trænere og instruktører for at forbedre mulighederne for frivilligt arbejde.
 • En forening, som tager udfordringer op og tager et medansvar for udviklingen i samfundet.

De indstillede foreninger skal være godkendte folkeoplysende foreninger i Brønderslev Kommune.

Der følger 2.500 kr. med prisen samt en ministatuette af vores Award.

 

Årets Frivillig tildeles til en person eller forening blandt de folkeoplysende foreninger i Brønderslev Kommune.

En person eller forening, der har taget initiativ til nyskabelse og som har sat nytænkning og kreativitet højt på sin dagsorden. Her tænkes både aktivitetsmæssigt, facilitetsmæs-sigt og organisatorisk mv. Der lægges vægt på, at personen/foreningen har gjort en forskel ved at udvise selvstændigt initiativ og vedholdenhed som igangsætter af et projekt eller lignende.

Der følger 2.500 kr. med prisen samt en miniudgave af award kunstværket.

Ildsjæl-prisen gives til en person eller gruppe af personer i en godkendt folkeoplysende idrætsforening, som tillige er medlem af Idrætssamvirket, og som opfylder flere af nedenstående kriterier:

 • En person/gruppe, som arbejder frivilligt for en forening. Personen/gruppen har gennem flere år, 5 år eller mere, udvist et særligt engagementet gennem sit frivillige virke og ar-bejde i foreningen.
 • Personen/gruppen er den/dem man normalt ikke hæfter sig ved i foreningsbilledet ”usynlig”, men en person/gruppe, der løser opgaver i foreningen. Personer, som man først bli-ver opmærksom på, når opgaverne ikke bliver løst.
 • En person/gruppe, som bare er der, når opgaver skal løses – en/nogen man ved, hvor man altid har, og som altid er klar.
 • Personen/gruppen, som ved sit engagement løser opgaver, der bidrager til at foreningen fungerer, og som tænder en ”ild” i andre, og derved får flere til at arbejde frivilligt.
 • Personen/gruppen gør en forskel ved at hjælpe andre i gang med aktiviteter, eller ved at forbedre forholdene for andre i foreningen.
  Ildsjæl-prisen er indstiftet af Idrætssamvirket, og gives som en påskønnelse til en ildsjæl for en helt særlig indsats og engagement i en forening.

Med prisen følger kr. 2.500

Ildsjæl-prisen gives til en person eller gruppe af personer i en godkendt folkeoplysende spejderforening, som tillige er medlem af Spejderssamvirket, og som opfylder flere af nedenstående kriterier:

 • En person/gruppe, som arbejder frivilligt for en forening. Personen/gruppen har gennem flere år, 5 år eller mere, udvist et særligt engagementet gennem sit frivillige virke og arbejde i foreningen.
 • Personen/gruppen er den/dem man normalt ikke hæfter sig ved i foreningsbilledet ”usynlig”, men en person/gruppe, der løser opgaver i foreningen. Personer, som man først bliver opmærksom på, når opgaverne ikke bliver løst.
 • En person/gruppe, som bare er der, når opgaver skal løses – en/nogen man ved, hvor man altid har, og som altid er klar.
 • Personen/gruppen, som ved sit engagement løser opgaver, der bidrager til at foreningen fungerer, og som tænder en ”ild” i andre, og derved får flere til at arbejde frivilligt.
 • Personen/gruppen gør en forskel ved at hjælpe andre i gang med aktiviteter, eller ved at forbedre forholdene for andre i foreningen.
  Ildsjælprisen er indstiftet af Spejdersamvirket, og gives som en påskønnelse til en ildsjæl for en helt særlig indsats og engagement i en forening.

Med prisen følger kr. 2.500

Årets præstationspris gives til en person eller en gruppe af personer, der har skabt enestående resultatmæssige præstationer eller sociale og samfundsmæssige præstationer. 

Prisen gives som påskønnelse af en helt særlig præstation på det givne område i det forgangne år.

Med prisen følger kr. 2.500 samt en minudgave af vores Award statuette.

Hall of Fame gives til en person, der har opnået sportslige resultater og/eller har gjort en personlig indsats.

Derudover lægges der vægt på, at personen i en årrække har været en markant skikkelse i Brønderslev Kommune, og gennem sit virke har sat sit præg på det frivillige arbejde i fritids- og idrætslivet.

Indsatsen er lagt i de foreninger og andre sammenhænge i relation til fritids- og idrætslivet, personen har været involveret i.

Prisen består af et kontant beløb på kr. 10.000 samt indgravering af navn i udstillet kunstværk.

Modtager af Hall of Fame prisen udpeges af to repræsentanter fra Spar Nord samt det til enhver tid siddende Indstillingsudvalg.

Modtagere har tidligere været:

 • Frede Aagaard, BI Håndbold
 • Ellen "Bager" Christiansen, Krudtuglerne
 • Preben Buttler, DIF Fodbold
 • Annette Larsen, Flauenskjold IF
 • Helle Kirketerp, Ørsø Judoklub

Årets Handicappris tildeles en person, forening, organisation eller en fra erhvervslivet, som har gjort en særlig indsats for mennesker med handicap.
Prisen er en markering og anerkendelse af bemærkelsesværdige indsatser til gavn for mennesker med handicap, som samtidig også er med til at skabe positiv opmærksomhed om handicap.

Det kommer ikke an på hvor stor en indsats, der er ydet. Den betydning, som indsatsen har haft i sig selv, er derimod afgørende. Det kan f.eks. være tiltag, der har gjort en forskel for personer med handicap i dagligdagen.

Med prisen følger kr. 2.500 og en miniudgave af Award Statuetten.

For yderligere oplysninger kontakt Line Enevoldsen på 99 45 58 41.

Brønderslev Kommune vil som noget nyt hædre de atleter, der i 2023 har opnået at vinde et Danmarks-, Europa- eller Verdensmesterskab.

Det er en betingelse, at atleten har boet i Brønderslev Kommune i mindst 3 måneder i løbet af 2023. Det er ikke et krav, at atleten er medlem af en forening, hjemmehørende i Brønderslev Kommune.

Med udnævnelsen følger et kunstværk af lokal kunstner.

Alle vinderne bliver hædret ved det store Award Show i marts måned 2024.

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback