Skip til hoved indholdet

Bevæg dig for livet - Puljen

    Hjem Borger Fritid og foreninger Tilskud og puljer Bevæg dig for livet - Puljen

Bevæg dig for livet puljen støtter målsætningen om flere motionsaktive

Bevæg dig for livet puljen:

Puljen er til for, at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, aktiviteter og enkeltstående projekter, som bidrager til målsætningen om 2.500 flere motionsaktive i 2025.


OBS: BDFL-Puljen er lukket i denne omgang – pengene er brug. Der tages stilling i september 2024 om puljen åbnes mere i år.

Læs mere om

I budgettet for 2020 blev der afsat midler til en pulje til understøttelse af arbejdet med Bevæg dig for livet. Dette ønske blev imødekommet og der er på budget 2020 afsat 250.000 kr. årligt i 2020 og 2021 til en pulje målrettet arbejdet med Bevæg dig for livet. Det er denne pulje, der nu kan ansøges om her. 

Puljen skal bakke op omkring Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livets fælles vision om, at der i 2024 er 75 %  borgerne i Brønderslev Kommune, der er fysisk aktive. Puljen er afsat for at støtte initiativer, der får flere borgere gjort aktive og ikke afsat med fokus på en specifik målgruppe. Der kan derfor søgestil initiativer uanset aldersgruppe og baggrund.

Puljen gør det muligt at søge støtte til:

  • Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab.
  • Aktiviteter, der gør, at ansøgeren kan favne specifikke aldersgrupper med lav idrætsdeltagelse, og/eller at ansøgeren kan favne de grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt.
  • Udviklingsinitiativer, der styrker ansøgerens betydning i lokalområdet, udviklingsinitiativer, hvor der skabes læring, som andre foreninger kan få glæde af.
  • Konkrete udgifter i (fx trænerudgifter/ instruktørhonorar, halleje m.m.) som hænger sammenmed Bevæg dig for livet initiativet/projektet.
  • Kort fortalt kan der søges til alle de initiativer, der har for øje at skabe mere aktivitet, få flere med i fællesskabet og/eller nytænke aktiviteter.

Hvem og hvor meget kan søges?
Puljen er bredt tilgængelig og kan søges af foreninger, selvorganiserede grupper og private aktører.

Puljen er delt op i to kategorier.
Ansøgninger der ligger inden for et tilskudsbeløb på max. 20.000 kr. behandles administrativt, hvorfor der kan forventes svar i løbet af 1 måned.

Ansøgninger der ligger over et tilskudsbeløb på 20.000 kr. forelægges Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget til afgørelse og der kan forventes svar i henholdsvis marts, juni, september og december.

Fælles for begge dele af puljen er det, at ansøger ikke er garanteret det fulde beløb ved en godkendt ansøgning, da der kan laves en delvis bevilling. 

Beskriv din idé via ansøgningsskemaet. Hvis der opstår spørgsmål eller der ønskes sparring på idéen, så kontakt den lokale Bevæg dig for livet - Koordinator.

Læs mere om puljen her: BDFL-Pulje Brønderslev

læs uddybende og gode råd til ansøgningen her: Puljebeskrivelse

Kontakt

Kontakt os
Bevæg dig for livet

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Camilla Bech Uggerly

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback