Skip til hoved indholdet

Borgerstyret personlig assistance

    Hjem Borger Handicap og psykiatri Hjælp i hverdagen Borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance (BPA) er en ordning til dig, der har et omfattende behov for hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse med videre

BPA gives som et kontant tilskud, som gør det muligt for dig at ansætte hjælpere.

Ordningens indhold afhænger af dine behov og du administrerer selv, hvornår og hvordan dine støttebehov skal imødekommes.

Når du har en hjælperordning, ansætter du selv dine hjælper og viser dem, hvordan de skal hjælpe dig og med hvad.

Dine hjælpere kan støtte dig i eller uden for hjemmet, når du har brug for at blive ledsaget og andre former for praktisk hjælp.

Formålet med en BPA-ordning er at skabe grundlag for en fleksibel ordning, der har fokus på selvbestemmelse og som kan give dig mulighed for at opbygge eller fastholde en selvstændig tilværelse, både i og udenfor hjemmet. 

Læs om borgerstyret personlig assistance

Tilbuddet er til dig, der har et meget stort og sammensat behov for hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse med mere, som ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven.

Ordningen er målrettet dig, der er over 18 år, og som har et særligt behov for hjælp til pleje, praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse.

For at få en BPA-ordning skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal kunne fungere som arbejdsleder
  • Du skal have et behov for pleje og praktisk hjælp eller
  • Du skal have brug for overvågning og/eller ledsagelse

Hvis du har behov for mere end 20 timers støtte i hjemmet pr. uge, kan du måske få kontant tilskud til ansættelse af egne hjælpere.

Hvis du er over 30 år eller er tilkendt pension, skal du kontakte Visitationen, Det Specialiserede Område.

Hvis du er under 30 år, skal du kontakte UngeCentret.

Når vi modtager din ansøgning, laver vi en individuel vurdering af dit behov.

Du får senest svar indenfor 12 uger.

Som udgangspunkt koster indsatsen dig ikke noget.

Når vi bevilger indsatsen, fastlægger vi et timetal til ansættelse af handicaphjælpere og udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen.

Du har følgende valgmuligheder i forhold til leverandør af indsatsen:

  • Du står selv for ordningen, herunder lønadministration.
  • Du overdrager arbejdsgiveransvaret til en anden, fx en forening eller nærtstående, og kommunen giver tilskud til dækning af omkostningerne indenfor bevillingen.
  • Du har selv arbejdsgiveransvaret, mens en anden står for lønadministrationen, fx en forening, firma eller kommunen.

Brønderslev Kommune skal altid tilbyde at være lønadministrator, uanset hvilken ordning du vælger.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Det Specialiserede Område

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4421

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Telefontider
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 14.00
Fredag 8.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback