Skip til hoved indholdet

Ledsageordning

    Hjem Borger Handicap og psykiatri Hjælp i hverdagen Ledsageordning

Ledsageordningen skal sikre, at du på trods af nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter uden for dit hjem, uden at skulle bede om hjælp fra familie, venner eller eventuelle medarbejdere i et botilbud

Du kan få op til 15 timers ledsagelse om måneden.

Har du fået bevilget ordningen, inden du fylder 67, kan du fortsat gøre brug af den, efter du er fyldt 67 år.

Du er ikke omfattet af ordningen, hvis du har nedsat funktionsevne som følge af psykiatrisk lidelse eller af sociale årsager, eller hvis du i forvejen har en personlig hjælperordning.

Læs om ledsageordningen

Du kan få tilbudt ledsagelse, hvis du er mellem 18 og 67 år, og du på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, fx er du:

  • kørestolsbruger
  • blind eller stærkt svagtseende
  • udviklingshæmmet
  • svært bevægelseshandicappet
  • hjerneskadet

 

Hvis du er over 30 år eller er du tilkendt pension, og ønsker du at søge om en ledsageordning, skal du kontakte Visitationen, Det Specialiserede Område.

Er du under 30 år, og ønsker at søge om en ledsageordning, skal du kontakte UngeCentret.

Du får senest svar indenfor 8 uger.

Kommunen betaler lønudgiften til din ledsager, og du betaler selv udgifter til befordring – både for dig selv og din ledsager.

Du skal også selv betale for udgifter til aktiviteter, adgangsbilletter, spisning mv., hvis du ønsker, at din ledsager er til stede ved aktiviteten.

Du kan ansøge op til 948 kr. (2022-niveau) om året til dækning af ledsageudgifter.

Vi stiller en ledsager til rådighed, og du bestemmer selv, hvilke aktiviteter du ønsker ledsagelse til, fx indkøb, ture til byer, strand, koncert, sport eller familiesammenkomster.

Den eneste betingelse er, at aktiviteten foregår udenfor hjemmet.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Det Specialiserede Område

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4421

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Telefontider
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 14.00
Fredag 8.00 - 13.30

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 

Borgerservice Dronninglund

Lukket i juli

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback